דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מידע לסוקרים

סוקרים עמיתים הם מומחים בתחום הדעת של המאמרים אשר מוגשים למערכת כתב עת. מטרת הסיקור היא לספק חוות דעת מקצועית ולהמליץ למערכת בנוגע להחלטה באשר להתאמת כתב היד לפרסום. 
המערכת מבטיחה תהליך יעיל והוגן של סיקור כתבי יד שהוגשו לפרסום, שמטרתו הבטחת איכות כתב היד. 

היבטים אתיים של סיקור כתבי היד: 

הגשת חוות דעת של הסוקר

הסוקר ימלא את חוות דעתו בטופס הערכה, כולל התייחסות ל-

בנוסף, הסוקר יתבקש להוסיף הערות לעיני עורך בלבד והערות לעיני עורך ומחבר. יש להכין את הסיקור כך שיאפשר למחברים לשפר את כתב היד באופן מיטבי. להקפיד על התייחסות למספרי עמוד ושורות, כמו כן רצוי לעיין בהנחיות למחברים. 
אנו מבקשים לספק הערות ענייניות ולזכור שסיקור עמיתים הוא תהליך חברתי שנחוץ ומועיל לפיתוח הידע בתחום הדעת.

הגשת חוות דעת מתבצעת באמצעות הדואר אלקטרוני ostrovsky@wincol.ac.il