חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

חברי מערכת בתנועה

עורך: פרופ' ישעיהו הוצלר

רכזת מערכת: אילנה אוסטרובסקי Ostrovsky@wincol.ac.il

חברי מערכת:

פרופ' משה איילון
המכללה האקדמית בוינגייט 

ד"ר סיגל אילת אדר
המכללה האקדמית בוינגייט 

ד"ר סיגל בן זקן
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' דוד בן סירא
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' אמיר בן פורת
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' מיקי בר אלי
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' אורי גולדבורט
אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אילת דונסקי
המכללה האקדמית בוינגייט 

ד"ר אנטוניו דלו-יאקונו
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' ישעיהו הוצלר
המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר גל זיו
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' סימה זך
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' יובל חלד                                                                
המרכז הרפואי שיבא תל השומר

ד"ר ריקי טסלר
אוניברסיטת אריאל 

פרופ' דובי לופי
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

פרופ' דריו ליברמן
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רוני לידור
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' מתי מינץ
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יצחק מלצר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יואב מקל
המכללה האקדמית בוינגייט 

פרופ' דני נמט
מרכז רפואי מאיר
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יעל נץ
המכללה האקדמית בוינגייט

פרופ' עופר עזר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר עינת קדוש
אוניברסיטת חיפה

פרופ' אריה רוטשטיין
המכללה האקדמית בוינגייט