דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

התנסות קינסתטית וההבנה של מושג המהירות

שרה דרויאן

המחקר המוצג במאמר זה מנתח את הקושי בהוראת מושגים מדעיים ובוחן דרכים חילופיות לקידום הבנתם. המחקר מתמקד בקידום הבנתו של מושג המהירות ונערך בשני שלבים. בשלב א' נבדקה ההשפעה של פעילות גומלין חברתית-קוגניטיבית על הבנתו של מושג המהירות. ממצאי המחקר הנחו את עיצובו של שלב ב', שבו נבדקה השפעתה של התנסות קינסתטית על קידום הבנתו של המושג.

לצפייה במאמר המלא

  • 1546צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי