facebook tracking pixel
חיפוש סגור

מידע לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך גופני

מידע לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך גופני

סטודנטים יקרים שלום רב,

לאור ההנחיות שהתקבלו בקבינט הקורונה בעניין בחינות סמסטר ב' -

הרינו להודיעכם שהחל מיום חמישי, ה- 2/7 כולל, הבחינות העיוניות יתקיימו באופן מקוון ולא במכללה.

הבחינות יתקיימו בימים ובשעות הרשומים בלוח המבחנים.

המרצים בקורסים ישלחו לכם הודעה מקדימה בדבר ההנחיות לכניסה למבחן.

בהצלחה רבה במבחנים!

 צוות מנהל לומדים-דקנט

מידע כללי:

בחינות ונהלים חשובים

לוח מבחנים:

לוח מבחנים סמסטר ב' מועד ב' (מעודכן לתאריך 24.6.20)

לוח מבחנים סמסטר ב' מועד א' (מעודכן לתאריך 10.6.20)


לוח מבחנים סמסטר א' מועד ב' (מעודכן לתאריך 26.4.20)

 

לוח מבחני מועד ב' של סמסטר א' שיערכו במכללה.

לוח זה אינו מבטל את הלוח הקודם לגבי המבחנים שנערכים מרחוק המיועדים לנכשלים בסמסטר א' תש"פ בלבד

 

*כלל המועדים נבדקו על ידי נציגי אקדמיה באגודה ואושרו

שנה א':
שנה ב':

 

הכנת המערכת האישית

קורסי חובה שנים א+ב

שנה ג'-ד'

דף הרשמה לקורס סטאז תשפא

קורסי מדריכים:

מאמרים רלוונטים נוספים

מידע לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך גופני

03/10/2010

מידע לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך גופני

קרא עוד