facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

קורסי מכינות לקורסי מדריכים

קורסי מכינות נועדו לתת אפשרות למועמדים שאינם עומדים בקריטריונים של מנהל הספורט להתקבל לקורס. על פי מנהל הספורט נדרש כל מועמד לקורס מדריכים להציג אישור על השתתפות פעילה ותחרותית במסגרת של מועדון/אגודה רשומים לפחות שלוש שנים. למועמדים שאינם עומדים בקריטריונים אלה, ניתנת האפשרות להצטרף למכינה בענפי הכדורעף, אתלטיקה וכדוריד.

* חשוב לציין, לא מובטחת כניסה לקורס מדריכים בתום קורס המכינה, הקבלה לקורסי מדריכים היא על בסיס מקום פנוי, ותלויה במספר הנרשמים לקורס.

קורס מכינה לקורס מדריכים בשחייה תחרותי

מכינה לקבלת מועמדים מיוחדים לקורס מדריכים באתלטיקה

מכינה לקורס מדריכים בכדוריד 

מכינה לקבלת מועמדים מיוחדים לקורס מדריכים בכדורעף

* יתכנו שינויים בתוכניות הקורסים בהתאם למנהל הספורט

על מנת להתקבל למכינה יש לעמוד במבחני כניסה מעשיים. הצלחה במבחני הכניסה מאפשרת קבלה למכינה, אך היא אינה מבטיחה קבלה לקורס המדריכים.

עלות המכינה היא 500 ₪. נדגיש כי סכום זה לא יוחזר בכל מקרה, גם אם לא יעבור הסטודנט את המכינה או אם יעבור ויוותר לאחר המכינה על קבלה לקורס המדריכים. עם זאת, סטודנט שלא יעבור את מבחן הקבלה למכינה, כספו יוחזר.

בנוסף, לא יינתן קרדיט אקדמי על השתתפות במכינה.