דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

לימודי אנגלית

לימודי אנגלית

הערכת הידע באנגלית לצורך סיווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון תהיה אך ורק על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על סמך מבחן אמי"ר. לא ניתן להעריך את הידע באנגלית על סמך בחינות פנימיות.

חלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה

 

שם הרמה

ציון פסיכומטרי

ציון אמי"ר

134 +

134 +

פטור

120-133

120-133

מתקדמים ב'

100-119

100-119

מתקדמים א'

85-99 *

85-99

בסיסי

70-84*

70-84

טרום בסיסי ב'

50-69*

50-69

טרום בסיסי א'

 

קורסי אנגלית הם קורסי חובה.

להלן מס' הדגשים חשובים בעניין קורסי אנגלית:

קורסים פרונטליים, קורסים מקוונים ומבחנים חיצוניים

על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה יש אפשרות ללמוד את קורסי האנגלית ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' (מטרום בסיסי א' עוברים ישירות לבסיסי), בסיסי ומתקדמים א', באופן פרונטלי בקורסים הנלמדים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט).