facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מנהל לומדים-דקנט

צוות מנהל לומדים-דקנט עומד לשירותכם ולרשותכם בנושאים אקדמיים ומנהליים, ובענייני רווחת הפרט.

הצוות כולל את:

ד"ר אורלי פוקס ראש מנהל לומדים-דקנט

מאיה אפשטיין ראש מדור ציונים, הערכה והסמכה

מירה צרויה אחראית מערכת לימודים, הכשרת אקדמאים ותוכניות מיוחדות

סבינה ברלס מרכזת רווחת הסטודנט

קטיה בילקביץ מזכירה במנהל לומדים-דקנט

מורן כהן מתאמת מתקנים ופניות אקדמאים להוראה

מיכל גרייצר-חדד רכזת בחינות ועוזרת בריכוז תוכניות מיוחדות

אנו מעוניינים לתת שירות אישי ויעיל בדרכי תקשורת מגוונות:

*באמצעות המייל :

katyab@wincol.ac.il  - לקטיה בנושאי משרד ומנהלה

zruya_m@wincol.ac.il – למירה בנושאי מערכת ושיבוצים והכשרת אקדמאים

rm_mld@wincol.ac.il - למאיה בנושאי תעודות, הסמכה, אישורי 80%, פטורים ומערכת לשנה ד'

std_mld@wincol.ac.il - לסבינה  בנושאי רווחת הפרט (מילואים, הריון, מלגות, ספורטאים מצטיינים, לקויות למידה, הלוואות, שיעורי עזר, פסיכולוג).

rt_mld@wincol.ac.il למיכל בנושא לוח מבחנים

בכל אמצעי יש להגיש את הפניה על הטופס המתאים הנמצא באתר המכללה ובמנהל לומדים-דקנט (במייל – יש לסרוק הקובץ). 

*נשמח לסייע פנים אל פנים במקרים שלא ניתן לטפל מ"מרחק" בשעות הקבלה בימים א' – ד' בין השעות  09:00 – 12:00.


 

שעות קבלת קהל במנהל לומדים-דקנט

ימים א', ב', ד' 09:00 - 12:00 

ימי ג': 11:00 - 14:00

בתחילת שנה"ל, בחודש הראשון, יפתח המשרד שעה נוספת בכל יום, כלומר בין 9:00 ל – 13:00

 


סגל רווחת הסטודנט מטפל בבעיות אישיות, חברתיות, כלכליות ואקדמיות של סטודנטים, תוך קיום קשר הדוק עם מכלול הגופים האקדמיים והמנהליים במכללה.

השירותים הניתנים במסגרת זו:
סיוע בקבלת מלגות, טיפול בזכיות סטודנטים המשרתים במילואים, דחייה וביטול שירות מילואים, הכרה במעמד ספורטאי מצטיין, הכוונה וטיפול בזכויות סטודנטיות בהריון, טיפול באבחונים וקבלת הקלות במבחנים, ייעוץ פסיכולוגי וקביעת מועדים מיוחדים לבחינות.
פניות למשרד רווחת הסטודנט בכל הנושאים המצוינים לעיל יש להגיש בכתב. ניתן להוריד טפסים מאתר המכללה וכן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני באמצעות הקישורית.

רשימת מלגות תשפ"א

פרויקט חברו"ת

אודות מלגת המר

מלגות לסטודנטים להוראה ולחינוך

מעל 1,000 מלגות שונות, לא תמצא/י אחת בשבילך?

אודות מלגת סחל"ב |  להרשמה באתר

מלגת ספיר של עירית כפר סבא בשיתוף מפעל הפיס ותכנית פרח מציעה מלגות לסטודנטים תושבי העיר כפ"ס.

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ וזאת בתמורה ל- 140 שעות מעורבות חברתית למען הקהילה בעיר.

הרשמה נפתחת בתאריך 01/07/2020- ההרשמה למלגה נמשכת עד יום שני 31.08.20 בשעה 16:00

לפרטים: מרכז הצעירים כפר סבא 097640720

טפסים

טופס בקשה להתאמות במבחנים

טופס בקשה למועד נוסף

טופס מלגת סיוע

נוהל למניעת הטרדה מינית ושוויון הזדמנויות

תשע"ח תמצית נוהל מניעה וטיפול בהטרדה מינית

נושאי ההטרדה המינית, דרכי מניעתה והטיפול בה לסטודנטים

בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל- ולת"ם

בקשה להיכלל ברשימת ספורטאים מצטיינים במכללה

טופס פנייה לראש מנהל לומדים-דקנט

לשליחת דוא"ל לראש מנהל לומדים-דקנט

טופס הרשמה למחקר מודרך - להורדה 

טופס אישור על השתתפות במחקר - להורדה

טפסים נוספים


פטור מהשתתפות באחד ממקצועות הספורט בשנה א'

סטודנטים בעלי שליטה מוכחת באחד ממקצועות הספורט והתנועה המופיעים בתכנית הלימודים של המכללה, רשאים להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי המבוא של שנה א' (בלבד).

את הבקשה יש להגיש עד תום השבוע הראשון ללימודים למדור רישום וקבלה. להורדת הטופס