facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מנהל לומדים-דקנט

צוות מנהל לומדים-דקנט עומד לשירותכם ולרשותכם בנושאים אקדמיים ומנהליים, ובענייני רווחת הפרט.

הצוות כולל את:

ד"ר אורלי פוקס ראש מנהל לומדים-דקנט

דריה שגב ראש מדור ציונים, הערכה והסמכה

מירה צרויה אחראית מערכת לימודים, הכשרת אקדמאים ותוכניות מיוחדות

אילנית יעקובוב מרכזת רווחת הסטודנט

קטיה בילקביץ מזכירה במנהל לומדים-דקנט

מאיה אפשטיין מתאמת מתקנים ופניות אקדמאים להוראה

מיכל גרייצר-חדד רכזת בחינות ועוזרת בריכוז תוכניות מיוחדות

אנו מעוניינים לתת שירות אישי ויעיל בדרכי תקשורת מגוונות:

*באמצעות המייל :

katyab@wincol.ac.il  - לקטיה בנושאי משרד ומנהלה

zruya_m@wincol.ac.il – למירה בנושאי מערכת ושיבוצים והכשרת אקדמאים

rm_mld@wincol.ac.il - לדריה בנושאי תעודות, הסמכה, אישורי 80%, פטורים ומערכת לשנה ד'

ilanit-y@wincol.ac.il - לאילנית  בנושאי רווחת הפרט (מילואים, הריון, מלגות, ספורטאים מצטיינים, לקויות למידה, הלוואות, שיעורי עזר, פסיכולוג).

rt_mld@wincol.ac.il למיכל בנושא לוח מבחנים

בכל אמצעי יש להגיש את הפניה על הטופס המתאים הנמצא באתר המכללה ובמנהל לומדים-דקנט (במייל – יש לסרוק הקובץ). 

*נשמח לסייע פנים אל פנים במקרים שלא ניתן לטפל מ"מרחק" בשעות הקבלה בימים א' – ד' בין השעות  09:00 – 12:00.


 

שעות קבלת קהל במנהל לומדים-דקנט

ימים א', ב', ד' 09:00 - 12:00 

ימי ג': 11:00 - 14:00

בתחילת שנה"ל, בחודש הראשון, יפתח המשרד שעה נוספת בכל יום, כלומר בין 9:00 ל – 13:00

 


סגל רווחת הסטודנט מטפל בבעיות אישיות, חברתיות, כלכליות ואקדמיות של סטודנטים, תוך קיום קשר הדוק עם מכלול הגופים האקדמיים והמנהליים במכללה.

השירותים הניתנים במסגרת זו:
סיוע בקבלת מלגות, טיפול בזכיות סטודנטים המשרתים במילואים, דחייה וביטול שירות מילואים, הכרה במעמד ספורטאי מצטיין, הכוונה וטיפול בזכויות סטודנטיות בהריון, טיפול באבחונים וקבלת הקלות במבחנים, ייעוץ פסיכולוגי וקביעת מועדים מיוחדים לבחינות.
פניות למשרד רווחת הסטודנט בכל הנושאים המצוינים לעיל יש להגיש בכתב. ניתן להוריד טפסים מאתר המכללה וכן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני באמצעות הקישורית.

רשימת מלגות תש"פ

טופס בקשה להתאמות במבחנים

טופס בקשה למועד נוסף

טופס מלגת סיוע תש"פ

נוהל למניעת הטרדה מינית ושוויון הזדמנויות

תשע"ח תמצית נוהל מניעה וטיפול בהטרדה מינית

נושאי ההטרדה המינית, דרכי מניעתה והטיפול בה לסטודנטים

בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל- ולת"ם

בקשה להיכלל ברשימת ספורטאים מצטיינים במכללה

טופס פנייה לראש מנהל לומדים-דקנט

לשליחת דוא"ל לראש מנהל לומדים-דקנט

טופס הרשמה למחקר מודרך - להורדה 

טופס אישור על השתתפות במחקר - להורדה


פטור מהשתתפות באחד ממקצועות הספורט בשנה א'
סטודנטים בעלי שליטה מוכחת באחד ממקצועות הספורט והתנועה המופיעים בתכנית הלימודים של המכללה, רשאים להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי המבוא של שנה א' (בלבד).

את הבקשה יש להגיש עד תום השבוע הראשון ללימודים למדור רישום וקבלה. להורדת הטופס