facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תוצאות חיפוש מאתר המומחים

באתר זה תוכלו למצוא:

  • מאמרים שכתבו מורי המכללה האקדמית בוינגייט.
  • תקצירי מחקרים בהם היו מעורבים מורי המכללה.
  • תשובות לשאלות  שנשאלו מורי המכללה בנושאים מקצועיים. אתם מוזמנים לשלוח גם את שאלותיכם שלכם.

ליצירת קשר עם המערכת כתבו ל: yoramaharoni@gmail.com

 

חיפוש באתר המומחים

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 07/04/2015

אחוז אירובי בריצת 2000 מ'

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 29/01/2016

צח"מ, משקל והישגים

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 07/02/2016

סיבים ורודים וריצות בינוניות

חן ימין | פיסיולוגיה | 09/02/2016

הוצאת אוויר ופיזור חומצת חלב

יואב מקל | פיסיולוגיה | 09/01/2018

מבחן שדה להערכת סף חומצת החלב

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 29/04/2014

פרופיל פיסיולוגי של חותר אולימפי

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 02/06/2014

היפרטרופיה כתוצאה מאימונים אירוביים

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 06/07/2014

ספורטאי העלית הצעירים

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 12/10/2014

הקשר בין צח"מ, משקל והישגים

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 12/04/2015

מדידה אמינה של יעילות הריצה

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 27/09/2015

שומנים כמקור אנרגיה באימוני הפוגות

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 01/04/2020

מדדים פיזיולוגיים בשלוש צורות של ריצות תת-מרביות

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 12/04/2020

מהירות מעבר בין הליכה לריצה וסף אירובי בנשים