דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 24/09/2021

השפעת עטית מסכה על ביצועי סבולת במעבדה


תקציר מחקר שבוצע בארה"ב

תיאור המחקר


המדגם כלל 14 נשים ו-17 גברים בגיל ממוצע של 23.2 שנים. כל הנבחנים ביצעו פעמיים מבחן מאמץ מרבי על מסילה, פעם אחת עם מסכת פה סטנדרטית מבד להגנה מפני הדבקות בקורונה ופעם אחת בלעדיה. כל שלב במבחן נמשך 3 דקות ומיד בסיומו הועלו הן המהירות והן שיפוע המסילה. פרטים על שלבי המבחן ומספר הנבחנים שהצליחן לסיים אותם מופיעים בטבלה מספר 1

שלב במבחן

מהירות המסילה (קמ"ש)

שיפוע המסילה (%)

מספר נבדקים שסיימו את השלב עם מסכה

מספר נבדקים שסיימו את השלב ללא מסכה

1

2.7

10

31

31

2

4.0

12

31

31

3

5.4

14

29

31

4

6.7

16

19

26

5

8.0

18

7

10

6

8.8

20

0

3

 

 תוצאות

 

נתונים על חלק מהממצאים בחמשת השלבים הראשונים מופיעים בטבלה מספר 2. יש לשים לב למספרי הנבדקים בכל שלב כפי שמופיעים בטבלה מספר 1.
  

 

עם מסכה

בלי מסכה

דופק (פעימות בדקה)

שלב 1 - 101

שלב 2 - 125

שלב 3 - 153

שלב 4 - 170

שלב 5 - 172

שלב 1 - 101

שלב 2 - 119

שלב 3 - 151

שלב 4 - 168

שלב 5 - 178

תחושה סובייקטיבית של המאמץ (RPE)

שלב 1 – 9.3

שלב 2 – 11.2

שלב 3 – 14.3

שלב 4 – 17.0

שלב 5 – 18.0

שלב 1 – 7.4

שלב 2 – 9.9

שלב 3 – 12.9

שלב 4 – 15.6

שלב 5 – 17.6

רוויה בחמצן באחוזים (SpO2)

שלב 1 – 96.6

שלב 2 – 96.4

שלב 3 – 94.6

שלב 4 – 91.9

שלב 5 – 92.3

שלב 1 – 97.3

שלב 2 – 96.9

שלב 3 – 96.5

שלב 4 – 94.6

שלב 5 – 93.5

 

צריכת החמצן המרבית (צח"מ)  הממוצעת שנמדדה ללא מסכה הייתה 43.9 מ"ל/ק"ג/דקה ואילו עם מסכה נמדד ערך נמוך בהרבה – 32.2 מ"ל/ק"ג/דקה המהווה רק כ-73% מהערך בלי המסכה. זמן ההתמדה במבחן היה בממוצע 12:38 דקות ללא מסכה ו-10:58 דקות עם מסכה.
הממצאים לא מסבירים  כיצד השפיעה המסכה על הביצוע אך נראה כי ככל שעוצמת המאמץ התגברה  חשו הנבדקים ביותר אי נוחות עם המסכה, דבר שגרם להם להפסיק את המאמץ מוקדם יותר וכך הם לא היו יכולים להגיע לערכים המרביים של צריכת החמצן כפי שהיה בתנאים ללא המסכה.
המחברים מביאים תוצאות של 5 מחקרים אחרים שבוצעו בשנתיים האחרונות של השפעת עטית מסכה בזמן מבחני מאמץ ומציינים כי בשניים מהם לא השפיעה עטית המסכה על המשתנים הפיזיולוגיים שנבדקו אם כי במחקרים אלה לא נמדדה צריכת החמצן אלא משתנים אחרים כמו דופק ולחץ דם. כמו כן המחקרים בהם לא נמצאו הבדלים המאמץ היה של רכיבה על אופניים ארגומטריים ולא של ריצה על מסילה.

מקור:


Simon Driver , Megan Reynolds , Katelyn Brown, Jakob L Vingren, David W Hill, Monica Bennett, Taylor Gilliland, Evan McShan, Librada Callender, Erin Reynolds, Nate Borunda, John Mosolf, Casey Cates, Alan Jones. Effects of wearing a cloth face mask on performance, physiological and perceptual responses during a graded treadmill running exercise test. Br J Sports Med 2021;0:1–7. doi:10.1136/bjsports-2020-103758


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.