דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | פיסיולוגיה | 18/04/2022

אחוזונים של תצרוכת חמצן מרבית בארה"ב


המחברים בנו טבלאות אחוזונים של תצרוכת החמצן המרבית (צח"מ) בארה"ב על פי נתונים שהתקבלו מ-22,379 בדיקות שבוצעו בארה"ב בין השנים 1968 ו-2021. הנתונים התקבלו מ-34 מעבדות מחקר שונות בארה"ב. 16,278 בוצעו על גבי מסילה נעה (טרדמיל) ו-6101 בדיקות בוצעו על אופניים ארגומטריים.

אחוזונים בנשים במסילה ובאופניים


בטבלה מספר 1 מופיעים האחוזונים שהתקבלו לגבי נשים, בנפרד לגבי בדיקות מסילה ובדיקות אופניים. יחידת המידה היא מ"ל חמצן/ק"ג משקל גוף/דקה

אחוזון/קבוצת גיל

29-20

39-30

49-40

59-50

69-60

79-70

89-80

90 מסילה

49.0

42.1

37.8

32.4

27.3

22.8

20.8

90 אופניים

46.0

32.0

27.3

22.4

20.3

18.0

18.1

80 מסילה

44.8

37.0

33.0

28.4

24.3

20.8

18.4

80 אופניים

40.9

27.0

23.5

20.4

18.5

16.8

14.3

70 מסילה

41.8

33.6

30.0

26.3

22.4

19.6

17.3

70 אופניים

37.5

24.5

21.8

18.9

17.4

15.9

12.9

60 מסילה

39.0

31.0

27.7

24.6

20.9

18.3

16.0

60 אופניים

34.3

22.9

20.3

17.8

16.4

15.0

11.3

50 מסילה

36.6

28.3

25.7

22.9

19.6

17.2

15.4

50 אופניים

31.6

21.6

18.8

16.9

15.7

14.5

10.9

40 מסילה

34.0

26.4

23.9

21.5

18.3

16.2

14.7

40 אופניים

28.9

19.9

17.9

16.1

15.0

13.6

10.1

30 מסילה

30.8

24.2

21.8

20.1

17.0

15.2

13.7

30 אופניים

25.6

18.6

16.6

15.2

14.2

12.9

9.4

20 מסילה

27.2

21.9

19.7

18.5

15.4

14.0

12.6

20 אופניים

21.9

17.0

15.4

14.3

13.4

12.0

8.7

10 מסילה

22.5

18.6

17.2

16.5

13.4

12.3

11.4

10 אופניים

18.8

15.0

13.7

13.0

12.2

10.7

7.8

 

אחוזונים בגברים במסילה ובאופניים

בטבלה מספר 2 מופיעים האחוזונים שהתקבלו לגבי גברים, בנפרד לגבי בדיקות מסילה ובדיקות אופניים. יחידת המידה היא מ"ל חמצן/ק"ג משקל גוף/דקה

אחוזון/קבוצת גיל

29-20

39-30

49-40

59-50

69-60

79-70

89-80

90 מסילה

58.6

55.5

50.8

43.4

37.1

29.4

22.8

90 אופניים

62.2

50.5

41.9

37.1

31.4

26.2

18.7

80 מסילה

54.5

50.0

45.2

38.3

32.0

25.9

21.4

80 אופניים

57.0

39.0

35.1

31.6

27.0

22.6

17.3

70 מסילה

51.9

46.4

40.9

34.3

28.7

23.8

20.0

70 אופניים

52.8

35.5

31.4

28.4

24.5

20.6

16.2

60 מסילה

49.0

43.4

37.9

31.8

26.5

22.2

18.4

60 אופניים

48.3

31.6

29.0

26.3

23.3

19.4

14.6

50 מסילה

46.5

39.7

35.5

29.2

24.6

20.6

17.6

50 אופניים

44.0

30.2

27.4

24.5

21.7

18.3

13.2

40 מסילה

43.6

37.0

32.4

26.9

22.8

19.1

16.6

40 אופניים

40.0

27.9

25.4

23.1

20.7

17.1

12.2

30 מסילה

40.2

33.5

29.7

24.5

20.7

17.3

16.1

30 אופניים

37.4

25.7

23.8

22.0

19.1

16.0

11.1

20 מסילה

35.2

29.8

26.7

22.2

18.5

15.9

14.8

20 אופניים

34.5

22.6

21.9

20.2

17.5

14.7

9.7

10 מסילה

28.6

24.9

22.1

18.6

15.8

13.6

12.9

10 אופניים

28.8

19.1

19.8

17.2

14.7

11.0

8.4

 

ברוב המקרים הערכים שנמדדו על מסילה גבוהים מאלה שנמדדו על אופניים. הערכים הגבוהים יותר מהמדידה על אופניים בקבוצת הגיל 29-20 של הגברים נובעים מכך שמאחת המעבדות הגיעו נתונים של רוכבי אופניים מקצועיים שנבדקו על אופניים.

מקור


Leonard A.Kaminsky, Ross Arena, Jonathan Myers, James E.Peterman, Amanda R.Bonikowske, Matthew P.Harber, Jose R.Medina Inojosa, Carl J.Lavie, Ray W.Squires. Updated Reference Standards for Cardiorespiratory Fitness Measured with Cardiopulmonary Exercise Testing: Data from the Fitness Registry and the Importance of Exercise National Database (FRIEND). Mayo Clinic Proceedings. Volume 97, Issue 2, February 2022, Pages 285-293


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.