facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 21/05/2019

מדריך כדורשת

רקע לקורס מדריכי כדורשת:

ענף הכדורשת הינו ענף ספורט אשר מתפתח  וצומח משנה לשנה בישראל  , מאות  קבוצות משתתפות  באימונים ובתחרויות  ולכן יש חשיבות  לתת מענה מקצועי  ובטיחותי להכשרת סגל מקצועי העוסק בהדרכה ואימון בענף ספורט זה.

סגל הקורס למדריכי כדורשת:

יוני אלמוג

תכנית הלימודים בקורס מדריכי כדורשת:

נושאי הלימוד: מודל הוראת המשחק הכדורשת ,שלבים מתודיים בפירמידה ההתפתחותית בלימוד משחק הכדורשת, אבחון וניתוח מיומנויות ההדגמה, התדרוך והמשוב בהוראת הכדורשת.

עקרונות הדרכה, יישום עקרונות הוראת  משחק הכדורשת  בגישת המשחק המתפתח, הדרכה פרקטית, אימון מדריך.

היקף הקורס:

60 שעות (2 ש״ש)

תנאי קבלה:

סטודנטים לחינוך הגופני או מורים לחינוך הגופני או בעלי תעודת מדריך באחד מענפי הספורט על פי חוק הספורט בעלי ידע בסיסי בכדורשת או כדורעף.

פרטים נוספים:

מועמדים שאינם בעלי תעודת הדרכה בתחום הספורט יידרשו להשלים קורסי אנטומיה בהיקף 15 שעות, פיזיולוגיה בהיקף 15 שעות ועזרה ראשונה בהיקף 28 שעות, במועד נוסף ובתשלום נוסף.

תעודה:

למי שיעמוד בדרישות הקורס תוענק תעודת "מדריך כדורשת".

למה אצלנו:

במסגרת המכללה  האקדמית בוינגייט , פיתחו לראשונה בישראל  את קורסי מאמני כדורשת ומדריכי כדורשת לאורך השנים נצבר ניסיון מקצועי רב  בהכשרת מדריכי כדורשת ומאמני כדורשת אשר עוסקים בענף הכדורשת במסגרות שונות.

המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.

להרשמה מקוונת מדריך כדורשת למורים לחנ"ג - "מאיר שפיה"