דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

פרסומים היבטים סוציולוגיים והיסטוריים של ספורט ופעילות גופנית

בעמוד זה ניתן לצפות בפרסומי חוקרי המכללה בנושא היבטים סוציולוגיים והיסטוריים של ספורט ופעילות גופנית . לחץ על הקישור בתחתית כל מקור על מנת לצפות בתקציר.  

2015


יוני 2015 – "העצמי הנוכח בגופו"- מודל אינטגרטיבי להערכה מבוססת תנועה המתבוננת בסגנון התמודדות הפרט עם סביבתו. מילכה לאון, בתוך ברגר ר. להתבונן באומנות, לראות את הנפש. (יוצא לאור ביוני 2015). הוצאת אח. ישראל


2014


Galily, Y., Listitsa, S., & Zach, S. (2014). The gap between knowledge and the ability to apply it – How Israelis explain why they are not sufficiently active. Sugiot Hevratiot Be'Israel, 18, 152-175. (Hebrew).


Zach, S., Bar-Eli, M., & Simon, S. (2014). A "Helpmate"? – Role perception of senior public figures' wives in Israel. Sugiot Hevratiot Be'Israel, 18, 7-29. (Hebrew).


Lissitsa, S., Zach, S. & Galily, Y.  (2014). Trends in leisure time physical activity among Jewish Israelis, 2007-2012.  In Leitner, M. J. & Leitner, S. F. (Eds.), Israeli life and leisure in the 21stcentury.  Urbana, IL:  Sagamore Publishing.


Zach, S., Betzer-Tayar, M., & Nir-Toor, S. (2014). Women and Israeli sport organizations. In Leitner, M. J. & Leitner, S. F. (Eds.), Israeli life and leisure in the 21st century.  Urbana, IL:  Sagamore Publishing.


Zach, S., & Wahrman, H. (2014). Civic service of Arab young women: The case of "Mifalot". In Leitner, M. J. & Leitner, S. F. (Eds.), Israeli life and leisure in the 21st century.  Urbana, IL:  Sagamore Publishing.


2014


זך, ס., בר-אלי, מ., וסימון, ש. (בדפוס). "עזר כנגדו"? – תפישת התפקיד של נשות פוליטיקאים בכירים בישראל. סוגיות חברתיות בישראל


2013


(Galily, Y. (2013). Back to the future: Modern sport and history. Zmanin 121 pp.34-35(Hebrew)


גלילי י', קאופמן ח'(2013). דיווחים על משחקי כדורגל בעיתונות העברית בתקופה העות'מנית ובראשית התקופה המנדטורית (1928-1906). קשר (כתב עת לתולדת העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל) 45, עמ' 40-32


2012


Lidor, R., Arnon, M., Maayan, Z., Gershon, T., & Côté, J. (in press).   Relative age and birthplace effects in Division 1 female players – The relevance of sport-specific factors.  International Journal of Sport and Exercise Psychology.


 S. Zach A. Zeev A. Dunsky U. Goldbourt T. Shimony R. Goldsmith Y .Netz (corresponding author).Adolescents' physical activity habits – results from a national health survey, 2012, Child: Care, Health & Development. doi: 10.1111/j.1365-2214 201201392x


Morgolev, I., Zach, S. & Galily, Y. (2012). The Linkage between Physical Activity and GDP. Movement – Journal of Physical Education and Sport Sciences. 10 (2). 236-250 [Hebrew


Kayam, O., Galily, Y., (2012) Freedom of Speech? Israeli Supreme Court Ruling 606/93 – Kidum Initiative Inc. versus the Israel Broadcasting Authority. A Rhetorical Language AnalysisPsychology of Language and Communication, Vol. 16, No. 1, pp. 67-78


Galily, Y., Yuval, F. & Bar-Eli, M. (2012). Municipal Subsidiary Policy Toward professional Sports Teams: A Democratic Deficit in the Local Government. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 32 (7), 431-447. 


Galily, Y., Tamir, I. & Muchtar, O. (2012). The Sport-Blogging Community and the Public Sphere: An Israeli Perspective. Journal for Communication and Culture, 2 (1), 68-87


Shor, E. & Galily, Y. (2012). Between Adoption and Resistance: Grobalization and Glocalization in the Development of Israeli Basketball. Sociology of Sport Journal  29(4) 526-545.


Galily, Y., Tamir, I. & Levy, M. (2012). International Federations Policies and the Influence of Terror Attacks on Hosting Sporting Events in Israel. Israel Affairs. 18(4). 629-644


Y. Galily, I. Tamir, Y. Meckel, A. Eliakim,. Socio-cultural Characteristics of Physical Activity Habits in Israel (1992-2008). International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 32, pp. 461-479, 2012


Kayam, O., Hirsch, T. and Galily, Y. (2012). Linguistic Landscape: Investigation of Linguistic Representations of Cape Town. International Journal of Linguistics. 4 (3) 69-77


2011


Kayam, O., Kaufman, H. (2011). Rhetoric in Israeli sports journalism. Hebrew Higher Education, 14, 327-355Simon, S., Zach, S., Oglesby, C., & Bar-Eli, M., Role perceptions of senior politicians' wives in Israel. Journal of Sociology, first published on July 13, 2011 as doi:10.1177/1440783311408969


גלילי, י., תמיר, א., מקל, י., ואליקים, א. (2011 ). קום והתהלך בארץ: שינויים בהרגלי הפעילות הגופנית בישראל, 2008-1992 . סוגיות חברתיות בישראל, 12 , 161-140


2010


קאופמן, ח, (2010). הלורד מקים נבחרת כדורגל עברית. עת-מול, 209, 14-12


Lisitza, S., Galily, Y., & Chachashvili-Bololotin, S. (2010). Talking or doing? Gender differences in physical activity participation in Israel at the threshold of the 21st century. European Journal for Sport and Society, 7(1), 31-40


Tamir, I., & Galily, Y. (2010). Women's sports coverage in Israel – Perception versus reality. International Journal of Sport Communication, 3(1), 92-112


2009


 Kaufman, H., & Galily, Y. (2009). Body culture, religion and Jewish Identity STADION, 35, 27-46.


Kaufman, H., & Galily, Y. (2009). Sport, Zionist ideology and the State of Israel. Sport in Society, 12(8), 1005-101


 רם, י., וגלילי, י. (2009). להיות או לחדול: תרבות הגוף הציונית והספרות העברית בתחילת המאה העשרים. סוגיות חברתיות בישראל, 8, 32 – 50.


(Lidor, R., & Fejgin, N. (2009). "Does sport build character?" – The contribution of sport to the development of student-athletes in Israeli schools. Social Issues in Israel, 8, 51-69. (Hebrew


Levy, M. & Galily, Y. (2009). Just for sport!? Sports, gambling & politics in Israel. International Journal of the History of Sport, 26(1), 86-102


Galily, Y. (2009). The contribution of the Maccabiah games to the development of sport in the state of Israel. Sport in Society, 12(8), 1020-1029