דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

תזונה וביוכימיה באימון גופני

בעמוד זה ניתן לצפות בפרסומי חוקרי המכללה בנושא תזונה וביוכימיה באימון גופני. לחץ על הקישור בתחתית כל מקור על מנת לצפות בתקציר.


 

2015

Shmaya Y, Eilat-Adar S, Leitner Y, Reif S, Gabis L. (2015). Nutritional deficiencies and overweight prevalence among children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities. 38:1-6.

2011

Eilat-Adar, S., Koren-Morag, N., Siman -Tov, M., Livne ,I., & Altmen, H. (2011). School-based intervention to promote eating daily and healthy breakfast: A survey and a case-control study. European Journal of Clinical Nutrition, 65, 203-209.

 
Jolly, S. E., Eilat-Adar, S., Wang, H., Mete, M., Fabsitz, R.R., Devereux SOE, Umans JG, Howard BV. (2011). Sex-specific associations of nutrition with hypertension and systolic blood pressure in Alaska Natives findings from the GOCADAN study. International Journal of Circumpolar Health, 70(3), 254-265.

2010

ימין, ח., אריאלי, ר., ועינון, נ. (2010). אכילה ואימון התנגדות. עולם הריצה, 139, 16-19.

 
ימין, ח.,  ועינון, נ. (2010). אכילה ושתייה במאמצי סבולת.  עולם הריצה, 138, 16-19.

 
Amir, O., Sagiv, M., Eynon, N., Yamin, C., Rogowski, O., Sagiv, M., & Amir R. E. (2010). The response of circulating brain natriuretic peptide to academic stress in college students. Stress, 13, 83-90.

 
Eilat-Adar, S., Goldbourt, U. (2010). Nutritional recommendations for preventing coronary heart disease in women: Evidence concerning whole foods and supplements. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases doi:10.1016/j.numecd.2010.01.011.

2009

Eilat-Adar, S., Mete, M., Nobmann, E.D., Xu, J., Fabsitz, R.R. Obbesson S.O.E., & Howard, B.V. (2009). Dietary Patterns are Linked to Cardiovascular Risk Factors but Not to Inflammatory Markers in Alaska Eskimos. Journal of Nutrition, 139, 2322–2328.

 
Lvov, A., Greitzer, D., Berlin, S., Chikvashvili, D., Tsuk, S., Lotan, I., & Michaelevski, I. (2009). Rearrangements in the relative orientation of cytoplasmic domains induced by a membrane-anchored protein mediate modulations in Kv channel gating. The Journal of Biological Chemistry, 284(41), 28276-28291.