דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

פרסומים היבטים פסיכולוגיים בספורט

בעמוד זה ניתן לצפות בפרסומי חוקרי המכללה בנושא היבטים פסיכולוגיים בספורט. לחץ על הקישור בתחתית כל מקור על מנת לצפות בתקציר.


 

2015


Zach, S., Xia, Y., Zeev, A., Arnon, M., Choresh, N., & Tenenbaum, G. (in press). An alternative model of motivation for running a marathon. Journal of Sort & Health Sciences.


Zach, S., Inglis, V., Fox, O., & Berger, I. (in press). The effect of physical activity on spatial perception and attention in early childhood. Cognitive Development.


 Schinke, R. J., Stambulova, N. B., Lidor, R., Papaioannou, A., & Ryba, T. V. (2015).  ISSP Position Stand: Social missions through sport and exercise psychology.  International Journal of Sport and Exercise Psychology.


2014


Zach, S., & Netz, Y. (2014). Self-presentation concerns and physical activity in three-generation families. Social Behavior and Personality: an international journal, 42(2), 259-268.


Morgulev, I., Azar, O., Lidor, R., Sabag, E., & Bar-Eli, M. (2014).  Deception and decision making in professional basketball: Is it beneficial to flop?  Journal of Economic Behavior & Organization, 102, 108-118.


Ziv, G., & Lidor, R. (2014).  Focusing attention instructions, accuracy, and quiet eye in a self-paced task – An exploratory study.  International Journal of Sport and Exercise Psychology.


Filho, E. S. M., Dobersek, U., Gershgoren, L., Becker, B., & Tenenbaum, G. (2014). The cohesion-performance relationship in sport: A 10-year retrospective meta analysis. Sport Sciences for Health, 1-13


Tenenbaum, G., & Gershgoren, L. (2014). Decision making. In R. Eklund, & G. Tenenbaum (Eds.), Encyclopedia of sport and exercise psychology. (Vol. 4, pp. 190-192). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.


Filho, E. S. M., Gershgoren, L., Basevitch, I., & Tenenbaum, G. (2014). Profile of high-performing college soccer teams: An exploratory multi-level analysis. Psychology of Sport and Exercise15, 559-568.


Lidor, R., Arnon, M., Maayan, Z., Gershon, T., & Côté, J. (2014).  Relative age and birthplace effects in Division 1 female players – The relevance of sport-specific factors.  International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1, 19-33.


Filho, E.S.M., Gershgoren, L., Basevitch, I., Schinke, J. R., & Tenenbaum, G. (2014). Peer leadership and Shared Mental Models in a college Volleyball Team: A season Long Case Study. Journal of Clinical Sport Psychology, 8, 184-203.


Tenenbaum, G., Razon, Selen., & Gershgoren, L. (2014). Ethical considerations in sport and exercise psychology research. In J. Watson & E. Etzel (Eds.), Ethical issues in sport, exercise, and performance psychology (pp. 173-187). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.


2013


גלילי, י', ליסיצה, ס' וזך, ס' (בדפוס). הפער בין הידע לבין יישומו – כיצד מסבירים ישראלים מדוע אינם עוסקים בפעילות גופנית. סוגיות חברתיות בישראל


Zach, S., & Netz, Y. (in press). Self-presentation concerns and physical activity in three-generation families. Social Behavior and Personality: an international journal


Ziv, G., & Lidor, R. (in press). Psychological preparation of competitive judokas – A review. Journal of Sports Science & Medicine.


Schinke, R. J., Tenenbaum, G., Lidor, R., & Lane, A. (in press).  Adaptation revisited: An invitation to dialogue.  Journal of Clinical Sport Psychology.


Lidor, R., Ziv, G., Tenenbaum, G. (2013).  The effects of attention allocation instructions on self-paced task performance under quiet and distracted conditions. Journal of Applied Sport Psychology, 25, 478-492


Avugos, S., Bar-Eli, M., Ritov, I., & Sher, E. (2013). The elusive reality of efficacy-performance cycles in basketball shooting: Analysis of players’ performance under invariant conditions. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(2), 184-202. doi: 10.1080/1612197x.2013.773661


S. Zach A. Zeev A. Dunsky U. Goldbourt T. Shimony R. Goldsmith Y .Netz (corresponding author).Perceived body size vs healthy body size, and physical activity among adolescents, a national survey. European Journal of Sport Science, 2013, doi.org/10.1080/17461391.2013.7713


2012


Anshel, M. H., & Lidor, R. (2012).  Talent detection in sport: The questionable use of psychological testing.  Journal of Sport Behavior, 3, 239-266


Ziv, G., Meckel, Y., Lidor, R., & Rotstein, A. (2012). The effects of external and internal focus of attention on physiological responses during running.  Journal of Human Sport and Exercise, 3, 620-627


Schinke, R. J., Battochio, R. C., Dube, T. V., Lidor, R., Tenenbaum, G., & Lane, A. M. (2012). Adaptation procedures affecting performance in elite sport.  Journal of Clinical Sport Psychology, 6, 180-195


Gershgoren, L., Gershgoren, A., Basevitch, I., & Tenenbaum, G. (2012). Shared mental models in ball games. Biannual publication of the Israel Olympic Committee, 53-59.


Dietrich, F. D., Shipherd, A. M., Gershgoren, L., Filho, E.S.M., & Basevitch, I. (2012). Sport psychology group consultation using social networking websites. Psychological Services, 9, 323-324


Blumenstein, B., Orbach, I., Bar-Eli, M., Dreshman, R., & Weinstein, Y. (2012).High – level coaches perceptions of their professional knowledge, skills and characteristics. Sport Science Review, vol XXI, no.5-6, 5-27


Galily, Y., Kayam, O. & Bar Eli, M. (2012). Effectiveness of Classification Measures in Predicting Achievement in the Israel Defense Forces – Fitness Instruction Trainers Courses as a Case Study. Sport Science Review. 21(5-6), 145-172.


Avugos, S., Köppen, J., Czienskowski, U., Raab, M., & Bar-Eli, M. (2012). The “hot hand” reconsidered: A meta-analytic approach. Psychology of Sport and Exercise, 14(1), 21-27. doi: 10.1016/j.psychsport.2012.07.005


2011


Meckel, Y., Galily, Y., Nemet, D., & Eliakim, A. (2011). Changes in weight indexes and aerobic fitness of physical education students over three years of college. Journal of Human Sport and Exercise, 6(1), 112-121


Lidor, R., & Ziv, G. (2011). Physical and physiological attributes of female handball players – A review. Women in Sport and Physical Activity Journal, 20, 23-38


Steinvil, A., Chundadze, T., Zeltser, D., Rogowski, O., Halkin, A., Galily, Y., Perluk, H., & Viskin, S. (2011). Mandatory electrocardiographic screening of athletes to reduce their risk for sudden death: proven fact or wishful thinking? Journal of the American College of Cardiology, 57(11), 1291-1296.


Ziv, G., Lidor, R., Segal, G., & Meckel, Y. (2011). The influence of dribbling on running speed and skill in adolescent basketball and team handball players. Applied Research in Coaching and Athletics Annual, 26, 93-07.


Ziv, G., & Lidor, R. (in press). Physical characteristics, physiological attributes, and on-field performances of soccer goalkeepers. International Journal of Sport Physiology and Performance.


Dotan, R., Zigel, L., Rotstein, A., Greenberg, T., Benyamini, Y., & Falk, B. (2011). Reliability and validity of the lactate-minimum test. A revisit. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 51(1), 42-49


Nikolaidis, P., Ziv, G., Arnon, M., & Lidor, R. (in press). Physical Characteristics and Physiological Attributes of Female Volleyball Players – The Need for Individual Data. Journal of Strength & Conditioning Research


Meckel, Y., Nemet, D., & Eliakim, A. (2011). Repeated sprint test performance indices and aerobic fitness in normal and overweight pre-pubertal children. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 15, 35-47.


Meckel, Y., Nemet, D., Bar-Sela, S., Radom-Aizik, S., Cooper, D.M., Sagiv, M., & Eliakim, A. (2011). Hormonal and inflammatory responses to different types of sprint interval training. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 2161–2169


Eliakim, M., Bodner, E., Eliakim, A., Nemet, D. & Meckel, Y. (2011). Effect of motivational music on lactate levels during recovery from intense exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 80-86.


2010


Lidor, R., & Ziv, G. (2010). Physical characteristics and physiological Attributes of adolescent volleyball players – A review.Pediatric Exercise Science, 22, 114-134.


Lidor, R., & Ziv, G. (2010). Physical and physiological attributes of female volleyball players – A review. Journal of Strength & Conditioning Research, 24, 1963-1973.


Eliakim, A., Ariali, R., Meckel, Y., & Nemet, D. (2010). Immediate post exercise energy intake and macronutrient preferences in normal weight and overweight pre-pubertal children. International Journal of Pediatric Obesity, 5, 221-229.


Ziv, G., & Lidor, R. (2010). Physical characteristics, physiological attributes, and on-court performances of male handball players – A review. European Journal of Sport sciences, 9, 375-386.


Ben Sira, D., Amir, R., Amir, O., Yamin, C., Eynon, N., Meckel, Y., Sagiv, M., & Sagiv, M. (2010). Effect of different sprint training regimes on the oxygen delivery-extraction in elite sprinters. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 50(2), 121-125.


Ziv, G., & Lidor, R. (2010). Physical and physiological characteristics of female and male basketball players. Movement – Journal of Physical Education and Sport Sciences, 9, 381-407.


Ziv, G., & Lidor, R. (2010). Vertical jump in female and male volleyball players – A review of observational and experimental studies. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, 20, 556-567.


Ziv, G., Lidor, R., & Arnon, M. (2010). Predicting team ranking in basketball: The questionable use of on-court performance statistics. Journal of Performance Analysis in Sport, 10, 103-114.


2009


Amir O, Yamin, C., Sagiv, M., Eynon, N., Shnizer, S., Kagan, T., Reznick, A, Z., Sagiv, M., & Amir, R, E. (2009). Acute incremental exercise to maximal performance does not cause alterations in serum oxidant levels of healthy young individuals. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 49,105-111.


Nemet, D., Meckel, Y., Bar-Sela, S., Zaldivar, F., Cooper, D.M., & Eliakim, A. (2009). Effect of local cold-pack application on systemic anabolic and inflammatory response to sprint interval training: A prospective comparative trial. European Journal of Applied Physiology, 107, 411-417.


Nemet, D., Eliakim, A., Mills, P.J. Meckel, Y., & Cooper, D.M. (2009). Immunological and growth factor response to cross-country training in adolescent females. Journal of Pediatric in Endocrinology and Metabolism, 22, 995-1007.


Meckel, Y., Nemet, D., Lougassi, S.,& Eliakim, A. (2009). Performance indices of two different repeated sprint tests protocol in overweight children. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 14, 51-65.


Ziv, G., & Lidor, R. (2009). Physical attributes, physiological characteristics, on-court performances, and nutritional strategies of female and male basketball players: A review. Sports Medicine, 39, 547-568.


Ziv, G., & Rotstein, A. (2009). Physiological characteristics of the preferred transition Speed in race walkers. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41, 797-804.


Meckel, Y., Machnai, O., & Eliakim, A. (2009). Relationship among repeated sprint tests, aerobic fitness and anaerobic fitness in elite adolescent soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 23, 163-169.


Meckel, Y., Gottlieb, R., & Eliakim, .A. (2009). Repeated sprint tests in young basketball players at different game stages. European Journal of Applied Physiology, 107, 273–279.


Meckel, Y., Eliakim, A., Seraev, M., Zaldivar, F., Cooper, D.M., & Sagiv, M., Nemet, D. (2009).The effect of a brief sprint interval exercise on growth factors and inflammatory mediators. Journal of Strength and Conditioning Research, 23, 225-230.


Meckel, Y., Casorla, T., & Eliakim,.A. (2009). The influence of dribbling on repeated sprint test performance and physiological responses in young basketball players. International Journal of Coaching Science, 3, 43-56.


Ziv, G., & Lidor, R. (2009). Vertical jump in female and male basketball players – A review of observational and experimental studies. Journal of Medicine and Science in Sport. 13, 332-339.


מקל, י. מחנאי, א. אליקים, א. (2009). מבחנים למדידת היכולת האנאירובית בענפי כדור בתנועה, ט (2), 174-186