חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכינה לקורס מדריכים בכדוריד

היקף הקורס: 20 שעות

הקורס מיועד למעוניינים להיות מדריכים בכדוריד ושאינם בעלי רקע של שלוש שנים במסגרת תחרותית אשר התקיימה במסגרת  איגוד/התאחדות ספורט .

תנאי קבלה

מבחני כניסה לקורס מכינה

המועמדים יעברו ראיון קבלה אישי

עלות המכינה היא 500 ₪. הסכום לא יוחזר גם אם לא יעבור הסטודנט את המכינה או יוותר לאחר המכינה על קבלה לקורס המדריכים.

הרשמה למכינה עד לתאריך 21.1.20

בנוסף, לא יינתן קרדיט אקדמי על השתתפות במכינה.

מועדי מבחני קבלה ומועד הקורס יינתן בהמשך.

מבחני כניסה למכינה:  

מבחני הכניסה למכינה יכללו:

הבוחנים יתרשמו מביצועי המועמדים ויעריכו את הביצועים בציונים התקבל/לא התקבל.

חובות התלמיד: