facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכינה לקבלת מועמדים מיוחדים לקורס מדריכים באתלטיקה

הקורס מיועד למעוניינים להיות מדריכים באתלטיקה שאינם בעלי רקע של שלוש שנים במסגרת תחרותית אשר התקיימה במסגרת  איגוד/התאחדות ספורט .

על המועמדים להיות בעלי יכולות אתלטיות טובות ולעמוד במבחן קבלה. כמו כן יידרשו המועמדים להשלים מכינה על פי תוכנית הלימודים המפורטת.

תנאי קבלה

מבחני כניסה לקורס מכינה

המועמדים יעברו ראיון קבלה אישי

תוכנית הלימודים 

היקף הקורס: 30 שעות

עלות המכינה היא 500 ₪. הסכום לא יוחזר גם אם לא יעבור הסטודנט את המכינה או יוותר לאחר המכינה על קבלה לקורס המדריכים.

בנוסף, לא יינתן קרדיט אקדמי על השתתפות במכינה.

 המכינה תתקיים בימי שישי בין השעות 8:00 - 14:00. המכינה תתחיל ביום שישי ה  13/3/20 ותסתיים ביום שישי ה 17/4/20. מועד מבחני קבלה למכינה יתפרסם בהמשך.

לבירורים: יהודית במייל pery-y@wincol.ac.il או במייל dariamsegev@gmail.com.

ביטול הרשמה והשתתפות במכינה (והחזר כספי) לא יאוחר מיומיים מתחילת המכינה.

מבחן קבלה בתחום המקצועי כמפורט :

חימום כללי לאימון אתלטיקה שיכלול את המרכיבים הבאים: ריצה רציפה 8 דק'

מתיחות סטטיות ומתיחות דינמיות תרגילים ספציפיים לריצה, קפיצה וזריקה מתגברות

קפיצה למרחק מהרצה קצרה 8-6 צעדים ללא דרישה הישגית

הדיפת כדור ברזל מהמקום

ריצה רציפה של 8 דק' ללא דרישה הישגית

          

 הבוחנים יתרשמו מביצועי המועמדים ויעריכו את הביצועים בציונים מתקבל/לא מתקבל.

מבחני סיום: מבחן מעשי – %70 מהציון:

מיומנויות טכניות. ביצוע של משימה שתינתן ע"י הבוחן, לדוגמה:

בצוע זינוק נמוך

בצע קפיצה למרחק בסגנון מיתוח.

הרכב הציון:

להרשמה מקוונת לחצו כאן