facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכינה לקבלת מועמדים מיוחדים לקורס מדריכים בכדורעף

היקף הקורס: 30 שעות

הקורס מיועד למעוניינים להיות מדריכים בכדורעף ואינם בעלי רקע הקורס מיועד למעוניינים להיות מדריכים בכדורעף ושאינם בעלי רקע של שלוש שנים במסגרת תחרותית אשר התקיימה במסגרת  איגוד/התאחדות ספורט .

עלות המכינה היא 500 ₪. הסכום לא יוחזר גם אם לא יעבור הסטודנט את המכינה או יוותר לאחר המכינה על קבלה לקורס המדריכים.

בנוסף, לא יינתן קרדיט אקדמי על השתתפות במכינה.

המכינה תתקיים בין השעות 8:00 - 14:00 בין התאריכים: 1-5.3.20 (ביום 2.3 לא תתקיים מכינה). מועד מבחני קבלה למכינה יתפרסם בהמשך. 

מבחני כניסה לקורס:

מבחן כניסה מעשי: יכולת משחק 2X2  על חצי מגרש כדורעף  

ראיון קבלה.

מבחני סיום:  

מבחן סיום מעשי: 

מבדקים אופן ביצוע של מיומנויות טכניים: מסירה עלית, קבלה תחתית, הנחתה חסימה

6X6יכולת משחק-

מבחן סיום עיוני. טכניקה, טקטיקה אישית, טקטיקה קבוצתית, חוקה.

להרשמה מקוונת לחצו כאן