facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכינה לקבלת מועמדים מיוחדים לקורס מדריכים בכדורעף

היקף הקורס: 30 שעות

הקורס מיועד למעוניינים להיות מדריכים בכדורעף ואינם בעלי רקע הקורס מיועד למעוניינים להיות מדריכים בכדורעף ושאינם בעלי רקע של שלוש שנים במסגרת תחרותית אשר התקיימה במסגרת  איגוד/התאחדות ספורט .

על המועמדים להיות בעלי יכולות אתלטיות טובות ולעמוד במבחן קבלה. כמו כן יידרשו המועמדים להשלים מכינה על פי תוכנית הלימודים המפורטת.

סגל המגמה 

צוות מורים מהמכללה האקדמית בוינגייט 

תנאי קבלה

מבחני כניסה לקורס מכינה

המועמדים יעברו ראיון קבלה אישי

תוכנית הלימודים