facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 23/06/2013

אסטרטגיות לקידום ושילוב תלמידים לקויי קשב ותפקוד

רקע

רכישת ידע תאורטי ומעשי בנושא הפרעת קשב, קשיים בוויסות התנהגותי-רגשי ובניהול קוגניטיבי, פיתוח וגיבוש מערך כלים לבניית תכנית ליווי אישית, קווים מנחים  לבחירה מותאמת של דרכי התקשורת וההוראה ולתכנון וארגון ההתנהלות בכיתה ובעבודה קבוצתית. 

סגל: ד"ר כלנית סגל לויט

הקורס מיועד: לקורס יתקבלו אקדמאים, מטפלים ואנשי חינוך לאחר ריאיון אישי.
תכנית הלימודים:

ADHD - ביטוייו ומאפייניו, הפיזיולוגיה, קשיי הקשב, קשיי מוטיבציה, היפראקטיביות ואימפולסיביות, זיכרון, התארגנות בזמן ובמרחב, התמודדות בבית הספר, התמודדות ההורים ובני המשפחה, התמודדות חברתית.

היקף הלימודים:

60 שעות (2 ש"ש)  10 מפגשים 

תעודות:

למי שיעמוד בדרישות הקורס תוענק תעודה.
הקורס מאושר לגמול עם ציון, לאופק חדש ולעוז לתמורה בהיקף 60 שעות.

למה אצלנו:

המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה בוינגייט מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. 
הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.