דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?
​​​​לימודי הוראה מתקנת

לימודי הוראה מתקנת

דרכי עבודה בכיתה הטרוגנית - לימודי תעודה

רקע למסלול להוראה מתקנת

ללקויות הלמידה יש השפעה על תפקודו הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי של התלמיד, היכרות עם דרכי הוראת הקריאה והכתיבה המקובלות כיום בארץ, הכרת עקרונות ההוראה המתקנת בכתיבה ובקריאה, הקניית כלים מעשיים למורה בהתמודדותו עם תלמידים בכיתה הטרוגנית.

סגל הקורס לימודי הוראה מתקנת

ליאת דרמון , צוות מורים.

הקורס מיועד:

מורים בפועל, בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה בלבד! בעלי ותק של חמש שנות עבודה לפחות בהוראה, המלצת מנהל/מפקח, ריאיון אישי.

תכנית הלימודים:

הבחנה בין לקויות למידה לבין קשיי למידה, התפתחות תקינה ובלתי תקינה: מוטוריקה, שפה וחשיבה; עקרונות ההוראה המתקנת, הבנת ממצאי האבחון הדידקטי ובניית תכנית עבודה, פיתוח חומרים לשימוש המורה העובד בהוראה מתקנת.

בקורס יילמדו התחומים הבאים:

 

למי שיעמוד בדרישות שלושת הקורסים שבמסלול תוענק תעודת ״מורה להוראה מתקנת״.

אישור הכרה לאופק חדש לשלושת הקורסים יהיה עד 60 שעות, למורים בשבתון עד 180

שעות, בכפוף לאישור של משרד החינוך.

הקורס מוכר כלימודי חובה  בשנת שבתון
אפשרויות תעסוקה:

הבוגרים משתלבים בהוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה בבתי הספר היסודיים.

היקף הלימודים:

270 שעות 9 (ש"ש)

למה אצלנו:

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) הנו מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים בקמפוס מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים בקמפוס וינגייט הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.

הרשמה מקוונת לקורס הוראה מתקנת במרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט