דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שמואל גולדברג | טניס | 19/11/2017

טניס: חבטת הגשה

כתב: שמואל גולדברג, פיזיקאי, מחבר הספר Elements of a Powerful Tennis Stroke, 2013

חבטת הגשה היא המורכבת ביותר ממגוון חבטות הטניס. אפילו בספרות המקצועית קשה למצוא תיאור של הטכניקה שלה.

חבטת הגשה נמצאת בשליטתו המוחלטת של השחקן, אך עדיין יש הבדלים משמעותיים של מהירות הכדור בין שחקני הצמרת. כמו כן, אצל כל שחקן קיים פיזור רב של מהירויות הכדור. זה מצביע על הרגישות הגבוהה של החבטה לטכניקה.

על מנת להבהיר את המורכבות ולהסביר את החבטה, נסכם בקצרה את המרכיבים, שעליהם ביססנו עד כה את ההסברים על כל סוגי חבטות הטניס (ראה "קישורים" בתחתית המאמר הזה):

  1. יצירת תנועה סיבובית בגוף גדול – גופו של השחקן (ראה [2]),
  2. האצת התנועה הסיבובית של גוף השחקן (ראה [4]),
  3. העברת התנועה של גוף השחקן, הגוף הגדול, לגוף קטן, כף ידו עם המחבט הפוגע בכדור.

כמו בחבטות טניס, שתוארו במאמרים הקודמים, גם בנושא הזה נתמקד בהעברת תנועה סיבובית מגוף גדול לגוף קטן, אשר תמיד יוצרת מהירות גבוהה בגוף הקטן. זאת פיזיקה של שימור התנע ושל שימור התנע הזוויתי. בתיאור נתבסס בתנועות של שחקן הצמרת. כאשר התנועות ומטרותיהן מובנות, כל אחד יוכל למצוא את הדרך המתאימה לו, למבנה גופו, להרגליו, ולתרגל כל אחד ממרכיבי החבטה.

חבטת הגשה מוצגת במאמר הזה באמצעות תמונות מסרטון של אנדרו סטפן "אנדי" רודיק, טניסאי העבר אמריקאי, שדורג בעבר במקום הראשון בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה וב-30 תארי יחידים ו-4 תארי זוגות, אך התפרסם בעיקר בזכות חבטת הגשה של 249.4 ק''מ/שעה. הסרטון נמצא באתר s.netprocomparetenniwww., כאשר המספרים באיורים הם המספרים הסידוריים של התמונות בו (כאן מוצגת כל תמונה שלישית).

אף שהשחקן מבצע פעולה אחת, במקביל מתרחשת תנועה של חבטת הגשה בשני מישורים: במישור האופקי ובמישור האנכי, כאשר לכל אחת מהן מוקדש פרק נפרד.

תנועה של חבטת הגשה במישור האופקי

תנועה של חבטת הגשה במישור האופקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 1 – הצגת הסיבוב במישור האופקי בחבטת הגשה של אנדי רודיק

תמונות 26 – 53 מציגות את שלב ההכנה, בו השחקן:

  • מניף את הכדור מעלה (תמונות 26 – 41),
  • מסובב את פלג גופו העליון נגד כיוון השעון, וכך יוצר מתח במותניים ובכתף יד ימינו, מעין טעינת אנרגיה (תמונות 41 – 53),
  • יוצר "גוף גדול" כש"מרחיב" את גופו בעמידה רחבה על ידי יצירת מרחק בין כפות הרגליים, כיפוף ברכיים והרחקת הידיים מהגוף. המעגל שבתמונה 53 מצביע על פיזור הגוף יחסית לציר הסיבוב.

סיבוב הפלג של הגוף העליון בכיוון השעון ו"הרחבתו" מהווים את התשתית ליצירת תנועה סיבובית משמעותית של הגוף "הגדול" בהמשך. המהירות הגבוהה של הכדור נוצרת מהעברת התנועה הזו (התנע הזוויתי) לגוף הקטן, במקרה הזה הזרוע אוחזת במחבט.

תמונות 56 – 59 מראות את ההתחלה של תנועת החבטה: שחרור האמה במרפק המתבטא בנחיתת ראש המחבט (תמונה 56). לאחר מכן, המחבט ייגרר וינוע רק בזכות התנועה שתועבר אליו מגוף השחקן, ללא הפעלת כוח וללא תנועה נוספת מצד השחקן.

המתח, שנוצר במותניים ובכתף יד ימינו של השחקן, והסיבוב שלו בתחילת החבטה יוצרים את התנועה הסיבובית של גוף השחקן – הגוף "הגדול".

האצת התנועה נובעת מהיצרות גופו של השחקן בתמונות 56 – 59, המתבצעת דרך יישור ברכיים, מתיחת הגוף מעלה וקירוב ידיים לציר של סיבוב הגוף. המעגל שבתמונה 59 מראה את פיזור הגוף יחסית לציר הסיבוב – מעגל קטן משמעותית מאשר בתמונה 53. גוף גדול צומצם סביב ציר הסיבוב, לכן סיבובו הואץ (בשפה מדעית, השחקן מקטין את מומנט האינרציה של הגוף שלו. כיוון שהתנע הזוויתי נשמר, "הפיצוי" לתנע הזוויתי נובע מהגדלת מהירות הסיבוב של הגוף).

באיור 2 השחקן בזווית שונה, בה מיקום הכדור נראה יחסית לציר הסיבוב של השחקן. מהירות גבוהה של המחבט נובעת מרדיוס הסיבוב הקטן שלו, ושל הכדור בהתאם. שימו לב, במהלך חבטת הכדור נמצא מרכיב השייך למחבט, בו ציר האורך שלו מקביל לציר הסיבוב, כמוצג באיור 3.

באיור 2 השחקן בזווית שונה, בה מיקום הכדור נראה יחסית לציר הסיבוב של השחקן. מהירות גבוהה של המחבט נובעת מרדיוס הסיבוב הקטן שלו, ושל הכדור בהתאם. שימו לב, במהלך חבטת הכדור נמצא מרכיב השייך למחבט, בו ציר האורך שלו מקביל לציר הסיבוב, כמוצג באיור 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנועה של חבטת הגשה במישור אנכי

תנועה של חבטת הגשה במישור אנכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 4 – הצגת הסיבוב במישור אנכי בחבטת הגשה של אנדי רודיק

הסיבוב במישור האנכי בולט במעבר מזווית כמעט ישרה בין האמה למחבט בתמונה 58 שבאיור 4, לקו כמעט ישר בפגיעה בכדור, בתמונה 61. הסיבוב הזה נובע מהתנועה הסיבובית של גוף השחקן, הבולטת במעבר מנטיית הגוף המסומנת בתמונה 55 לזו שבתמונה 61. מעבר של תנועה זו מגוף גדול – גופו של השחקן לאורכו, לקטן – היד האוחזת במחבט, בסיבוב במפרק כף היד, מתבטא במהירות הגבוהה של סיבוב המחבט התורם משמעותית למהירות הכדור.

אף שלצורך הבנת החבטה חילקנו את התנועה לשתיים: במישור האופקי ובאנכי, – השחקן מבצע את שתיהן בפעולה משולבת אחת. יכולת זו – כל פעולה מתבצעת בלי לפגוע בפעולה השנייה – מבטאת מקצוענות. בתמונה 55 אנו רואים כיצד השחקן מרחיב את גופו למקסימום הנדרש בסיבוב האופקי, ובמקביל מטה את גופו מהאנך, כנדרש בסיבוב במישור האנכי.

שימו לב, עם סיום החבטה השחקן נוחת על רגל שמאל. הדבר אפשרי רק אם בתחילת התנועה רוב משקלו של השחקן נשען על רגל ימין (ראה תמונה 38 שבאיור 1). סיבוב גופו של השחקן במישור האנכי נובע מתנועה של העברת המשקל מרגל ימין לרגל שמאל, כאשר בלי המעבר הזה הסיבוב במישור האנכי של כף היד עם המחבט אינו משמעותי ואינו תורם למהירות הכדור.

הטעיית הגוף לאחור וכיפוף ברכיים תוך העברת המשקל לרגל ימין, כחלק מהכנת סיבוב הגוף במישור האופקי, דורש תרגול משמעותי.

קישורים

שמואל גולדברג, דוא''ל mu6sys@netvision.net.il


המאמרים בסדרה:


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.