דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

אילת דונסקי | פעילות גופנית בגיל הזקנה | 26/06/2013

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ג'

גישה מכוונת-קהילה בהכנת מורים המתמחים בפעילות גופנית לגיל הזקנה - חלק ג'

אילת דונסקי1, PhD, אסתר ארגוב1, שרון מרם, אפרת רפאלי, יעל נץ1, PhD

1 המכללה לחינוך-גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

סיכום ומסקנות

כאסטרטגיה מתמשכת בתהליך תכנון לטווח ארוך תכנית המעורבות בקהילה שנוסתה בתהליך המוצג במאמר זה מסתמנת כתכנית טוואי ללימודים במגמת ההתמחות בשנים הבאות. לאחר סיכום של שנתיים עולה כי ההדרגתיות שנבחרה בחשיפת הסטודנטים אל עולם הזקנה, הוכיחה את עצמה כטובה. סטודנטים רבים דיווחו כי המפגש הראשון עם אוכלוסיית הזקנים יצר אצלם הלם או רתיעה, ואילו בסיומן של שנתיים שבהן נחשפו למפגשים שונים, להתנסויות בהפעלת הזקנים וליצירת קשרים אישיים, דיווחו הסטודנטים כי הם חשים בנוח עם הזקנים, הם שלמים בבחירת מקצוע ההתמחות שלהם, והם רואים עצמם עוסקים במקצוע זה גם בעתיד.

לאור הניסיון הזה תכנית כזו מחייבת תכנון מוקדם בעת הבנייה של תכנית הלימודים ויצירת קשרים עם מוסדות חיצוניים. הקשרים הם דו-כיווניים ויוצרים המשכיות במפגשים, ושני הצדדים יוצאים נשכרים; האקדמיה מביאה מקצועיות, חדוות חיים ורוח נעורים למפגשים, ואילו הסטודנטים יוצאים נשכרים מהמפגש הבלתי אמצעי עם האוכלוסייה. בדומה לטענתו של גיבסון (Gibson,2006), מצאנו שהמעורבות בקהילה השפיעה לטובה גם על סגל המרצים ושיפרה את תדמיתם של הזקנים בקהילה גם בעיניהם.

לטענת קופר (Cooper, 2007) יש חשיבות רבה בחשיפת המורים לעתיד לאוכלוסיית היעד שלהם לצורך טשטוש סטראוטיפים או דעות קדומות שיש להם על אוכלוסייה זו. הסטודנטים במגמת ההתמחות מדרגים את המפגשים עם הזקנים בקהילה בדירוג גבוה בסולם של כלי ההוראה, שמהם למדו על מאפייני הגיל השונים וכך התאפשרה להם תפיסה חיובית ואוהדת כלפי אוכלוסיית הזקנים.

המעורבות בקהילה פותחת בפני הסטודנטים פתח למקומות עבודה במסגרות המוכרות (ההיכרות היא גם עם האוכלוסייה וגם עם בעלי התפקידים במקום), גם בתקופת הלימודים שלהם לצורך הכשרתם וגם בסיום הלימודים. גם סטודנטים שבסיום לימודי המגמה עובדים במקומות אחרים, ממשיכים לשמור על קשר עם מקומות שאִתם יצרו קשר בשנות הלימודים ומוצאים בהם תעסוקה.

היבטים נוספים שעלו מתוך סיכום התהליך נוגעים למידת הפיקוח על תצפיות שסטודנטים אמורים לקיים במהלך שנת ההתמחות הראשונה. ייתכן שדרוש פיקוח צמוד יותר כדי לוודא שמטרת החשיפה מושגת כהלכה.

היבט נוסף הוא מידת ההכנה שדרושה לקראת המפגש הראשון של הסטודנטים עם קהילת הקשישים בשנת ההתמחות הראשונה. כפי שעולה מתוך דיווחה של הסטודנטית משנת הלימודים השנייה במגמה (נספח א-2) וכן משיחות עם הסטודנטים הלומדים במגמה, ניכר שהמפגש הראשון מרתיע אותם מאוד, שכן הם אינם מורגלים בסביבת קהילה צפופה כל כך של זקנים בעלי מוגבלויות שונות ומראות שונים. ייתכן שנדרשת הכנה מעמיקה יותר לקראת המפגש הראשון עם הסטודנטים, וזהו לקח לעתיד לסטודנטים חדשים במגמה.

מבחינת הגיוון באוכלוסיות הזקנים, נמצא כי קיים מגוון רב המכין את הלומדים לעבודה במקומות שונים. עם זאת, לקראת השנים הבאות מומלץ ליצור קשר עם מרכזים נוספים וכך להרחיב את מאגר מקומות ההתמחות ברחבי הארץ.

 

רשימת מקורות

Boyer, E. (1996). The scholarship of engagement. Journal of Public Service & Outreach, 1, 11-20.

Cooper, J.E. (2007). Strengthening the case for community-based learning in teacher education. Journal of Teacher Education, 58, 245-255.

DiPadova-Stocks, L. N. (2005). Two Major Concerns About Service-Learning: What if We Don't Do It? And What if We Do? Academy of Management Learning & Education, 4, 345-353.

Erwin, P.C., Hamilton, C.B., & Welch, S. (2005). Students in the community: MAPP as framework for academic-public health practice linkages. Journal of Public Health Management Practice, 11, 437-441.

Gibson, K.J. (2006). Community-based learning and social justice. Academic Exchange Quarterly, 53, 160-163.

Gollnick, D., & Chinn, P. (2001). Multicultural education in a pluralistic society (6th ed.). New York: Prentice Hall.

Ishisaka, H.A., Sohng, S.S.L., Farwell, N., & Uehara, E.S. (2004). Partnership for integrated community-based learning: A social work community-campus collaboration. Journal of Social Work Education, 40, 321-336.

Mclntyre, A. (1997). Making meaning of Whiteness: Exploring racial identity with White teachers. Albany, NY: State University of New-York.


מאמרים נוספים בסדרה:

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק א'

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ב'

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ד'

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ה'


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.