דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

אילת דונסקי | פעילות גופנית בגיל הזקנה | 12/06/2013

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק א'

גישה מכוונת-קהילה בהכנת מורים המתמחים בפעילות גופנית לגיל הזקנה

חלק א': תקציר ומבוא

אילת דונסקי1, PhD, אסתר ארגוב1, שרון מרם, אפרת רפאלי, יעל נץ1, PhD

1 המכללה לחינוך-גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

 

Dunsky, A., Argov, E., Maram, Sh., Refaeli, E., & Netz, Y.

The Zinman College for Physical Education & Sport Sciences

Wingate, Israel, 42902

 

הערות נא לשלוח אל:

ד"ר אילת דונסקי, המכללה לחינ"ג ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט, 42902

כתובת אימייל: ayelet@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639323

פקס: 09-8650960

 

גישה מכוונת-קהילה בהכנת מורים המתמחים בפעילות גופנית לגיל הזקנה

תקציר

מפגשים הדרגתיים עם קהילת הלומדים נחשבים לדרך הנכונה להכשרתו של מורה לעתיד. היעדר מפגשים בין המורה לבין תלמידיו לעתיד עלול להוביל לחוסר הבנה ולחוסר התאמה בשל דעות קדומות או סטראוטיפים. במסגרת פרויקט שמטרתו יצירת קשר בין סטודנטים המתמחים בפעילות גופנית בגיל הזקנה לבין קהילת הזקנים, הוחל בתהליך הדרגתי שבו נחשפו הסטודנטים בכמה מפגשים למגוון של תת-אוכלוסיות בתוך אוכלוסיית הזקנים. במאמר מתואר התהליך שנמשך על פני שנתיים מנקודת מבטן של שתי סטודנטיות ומנקודת מבטן של סגל המרצות. בסיכומן של השנתיים נמצא כי התלמידים נתרמים רבות מעצם קיום התהליך ובעיקר מהאופן ההדרגתי שבו הוא נעשה. במקרים אחדים עולה כי נדרשים הכנה טובה יותר של התלמידים לקראת המפגש וכן ליווי צמוד יותר בתצפיות אישיות. לאור הממצאים הוחלט להמשיך בתהליך גם בשנים הבאות.

תארנים: חינוך מורים לעתיד, למידה מבוססת-קהילה, קשרי אקדמיה-קהילה

 

A community-oriented approach in preparing physical activity teachers for older adults

Abstract

Staged community-based learning has been advocated as the right way of teaching preservice teachers. Gradual exposure of future-to-be teachers to their potential future-to-be students may prevent stereotypic views of elderly often held by young teachers.

The purpose of the current project was to expose young students, majoring in physical activity for the elderly, to various older adults groups in the community. This gradual two-year project is described from the view point of two students and the lecturers. The project was found to be quite contributing both from the students' and lecturers' view point. The students and the lecturers reported that the sheer idea of interacting with older adults was beneficial. On the other hand, it was also concluded that in some cases a better preparation of the meetings is needed. More specifically, in individual observations a personal guidance of the lecturer is recommended. In light of the positive findings it was determined to carry on with the project in the next years.

 

Key words: teacher education, community-based learning, academic-community linkage.

 

מבוא

למידה המבוססת על מפגשים עם הקהילה מוכרת כדרך עוצמתית להוראת מורים לעתיד על אודות תרבויות אחרות, בעיקר כאשר המורים לעתיד משתתפים באופן פעיל בחיי הקהילה, שבה הם אמורים להורות בעתיד. היטמעות שכזו בקהילה מאפשרת למורים לעתיד להכיר את חיי הקהילה, לחוות את תגובת הקהילה להרגלים שלהם ולהיחשף להזדמנויות לשנות את צורת החשיבה שלהם כלפי תלמידיהם לעתיד (Cooper, 2007; Sleeter, 2001). היעדר מפגשים תרבותיים בין המורה לבין תלמידיו מוביל במקרים מסוימים לדעות קדומות, לבניית סטראוטיפים ולליקויים בתקשורת שבין מורים ומנהלים לבין התלמידים (Cooper, 2007).

לטענת קופר (Cooper, 2007) הדרך הנכונה להכין את המורה לקראת המפגש עם תלמידיו היא יצירת תפיסה נכונה על לומדיו. יצירת תפיסה זו אפשרית באמצעות הבנה ולמידה על אודות התרבויות האחרות, שכן למורים רבים דעות סטריאוטיפיות על קבוצות אתניות בחברה על סמך תדמיתן בתקשורת, פרשנויות של ההיסטוריה ודעות המועברות במשפחה (Gollnick & Chinn, 2001; Mclntyre, 1997).

במרבית הספרות העוסקת בלמידה המבוססת על מפגשים בקהילה מודגשת ההשפעה שיש לסוג למידה זה על הסטודנטים. לטענתו של גיבסון (Gibson, 2006) המעורבות בסוג למידה זה משפיעה לטובה גם על סגל המרצים, עוזרת להם להתמודד עם הלחצים בעבודתם באוניברסיטה וכן מאפשרת להם להתמיד בהשגת יעדים חשובים בתחום הצדק החברתי. נוסף על כך, הקשר הקבוע עם מוסדות חוץ-אוניברסיטאיים מפחית את תחושת הבידוד שחלק מהמרצים חשים בקמפוס. ארנסט בוייר, שהיה ממונה על החינוך בארצות הברית, נשיא אוניברסיטת המדינה של ניו-יורק ונשיא מכון קרניגי לקידום ההוראה ,בחן את ההשכלה הגבוהה בארצות הברית. לטענתו, המוקד המחקרי של האוניברסיטאות הוביל אותן להתרחק ממשימתן, שהיא - הכנת אזרחים המסוגלים לפעול למען טובת הכלל (Boyer, 1996). גם בארץ מורגש הצורך בחיבור בין האקדמיה לקהילה. בשנת 2005 הפיץ המל"ג לכל המוסדות האקדמיים המתוקצבים 'קול קורא להגשת תכניות למעורבות של סטודנטים ואקדמיה בקהילה'. האפשרות שסטודנטים יקבלו עד שתי נקודות זכות בגין פעילות חברתית כבר עוגנה בהחלטות המל"ג בפברואר 2004, אבל הקול הקורא הדגיש את הנחיצות של 'יד מכוונת' על מנת שסטודנטים רבים יותר יהיו מעורבים בפעילות כזאת. לפי הכתוב בקול הקורא, הסיבה העיקרית ליוזמה היא המצוקה החברתית הקיימת במדינה והצורך לקרב את האקדמיה לקהילה (המועצה להשכלה גבוהה, 2005).

החינוך הגבוה ניצב בפני אתגר ליצור חיבור ושייכות אל הנושאים הנידונים בציבוריות ואל הבעיות העיקריות המעסיקות קהילות מקומיות. ההפרדה בין האוניברסיטאות לבין הקהילות וההתבדלות מבעיות המעסיקות את העולם האמיתי מונעות מהאוניברסיטאות מקור הכרחי ליצירה אותנטית ולחיוניות אקדמית (Ishisaka et al., 2004). ההזדמנויות להשגה של קשרי אקדמיה וקהילה יכולות להיות מגוונות בהתאם לתכניות באקדמיה ובמוסדות הציבוריים. היעדר מסגרת ברורה בין האקדמיה לבין הקהילה יוצר פער בין הנלמד בכיתה לבין המציאות בשטח (Erwin et al., 2005).

פעילות בקהילה המלווה בלימוד נחשבת לשיטת הוראה המאגדת שירות קהילתי משמעותי בתכנית הלימודים. פעילות כזו מערבת סטודנטים בשירות קהילתי ובדרך זו עונה על צורכי הקהילה ומפתחת אצל הסטודנטים הרגל של מתן כבוד, התחשבות בטובת הכלל ואחריות ציבורית וכן מפתחת בו-זמנית את יכולתם האקדמית (DiPadova-Stocks, 2005).

במסגרת פרויקט של משרד החינוך הוחל בתהליך של הרחבת התכנית של לימודי המגמה של פעילות גופנית בגיל הזקנה. הרחבת התכנית נועדה להעמיק את הקשר בין תלמידי המגמה לאוכלוסיית הקשישים בקהילה. במאמר זה מוצג התהליך שבו תלמידי תואר ראשון במכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט, המתמחים במגמת פעילות גופנית בגיל הזקנה, נחשפו למסגרות המתאימות בקהילה. במאמר מוצגות ההשפעות שיצר תהליך זה על שתי תלמידות שונות הנמצאות בשלבים שונים בתהליך.


מאמרים נוספים בסדרה:

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ב'

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ג'

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ד'

הכנת מורים המתמחים בפ"ג לגיל הזקנה, חלק ה'


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.