חיפוש סגור

| | 16/02/2019

קיים, אורלי

אורלי קיים, בעלת תואר ד"ר מאוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות יתירה), בלשון עברית ותקשורת שכנועית (תורת הרטוריקה והלוגיקה). מרצה וחוקרת, פרסמה עשרות מאמרים בכתבי עת שפיטים, כתבה ספר בשנת 2011- רטוריקה על כף המאזניים (בהוצאת אסיף), וכעת כותבת ספר על הרטוריקה של ברק אובמה.

אורלי קיים משמשת משנת 2000 בכמה תפקידי ניהול: מנהלת המכינות הקדם אקדמיות, רכזת לימודי הלשון, ראש המרכז לאוריינות וראש המרכז לאיתור וטיפוח לקויי למידה.

 ספרים

 קיים, א'. (2013). הרטוריקה של אובמה- אומנות השכנוע (בדפוס) Germany,  Lambert  Academic Publishing


קיים, א' (2011). 'רטוריקה על כף המאזניים', ספר עיון רטורי-בלשני בפסקי הדין של  שופטי בג"ץ. (381 עמ') תל-אביב: אסיף.


ראה המלצתו של נשיא בית המשפט העליון השופט אשר גרוניס


ראה המלצתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט אלעזר ריבלין 


פרסומים 

Kayam,O, (2013) Heritage Language Maintenance among Native English Speakers Living in Israel. Journal of Sociological Research,Vol. 4, No.2 


Kayam, O,. Hirsch, T. (2013). Israel's English Speaking Immigrant Parents' Family Language Policy Management: Language in the Education DomainInternational Journal of Linguistics. 5(1) pp, 320-331


Kayam, O. Talmor, R. and Galily, Y.(2013). Preparation for Life? Ethiopian Lmmigrant Students in A Matriculation Preparatory Program in Israel. Journal of Education and Culture. 2(1), pp 16-34


 קיים, א' וסובר, א' (2013). הומור כאמצעי רטורי בשיח הציבורי ובנאומיו של ברק אובמה. 'הומור מקוון'- כתב עת מדעי לחקר ההומור, האגודה הישראלית לחקר ההומור, גיליון מספר 2, עמודים 60-43.


קיים, א'. (2013). "חשין נגד דורנר" שימוש ברטוריקה בפסקי הדין- ניתוח מקרה. עלי משפט. (התקבל לפירסום).


Galily, Y., Kayam, O. Bar-Eli, M, (2013), Effectiveness of Classification Measures in Predicting Achievement in the Israel Defence Forces- Fitness Instruction Trainers Courses as a Case Study. Sport Science Review. 5-6, pp. 145-172


Kayam, O., (2012), The Rhetorical Structure of Argumentative Discourse as Expressed in Israeli Supreme Court Verdicts. Journal of Public Administration and Governance, Vol. 2 (4), pp.144-163


 Kayam, O,. Hirsch T., (2012), Family Language Policy of the English Speaking Immigrant Community in Israel: Families with Young Children and their FLP Planning and Management, and Outcomes. International Journal of Linguistics .vol 4(4), pp. 622-635.


Kayam, O., Glily, Y., (2012) The Road to Success:An examination of the emotive rhetorical devices app.earing in Barack Obama’s campaign speeches leading up to his inauguration.Language andCommunication Quarterly. Vol 1(2), pp. 144-168


Kayam, O, Hirsch, T., (2012), Using Social Media Networks to Conduct Questionnaire Based Research in Social Studies Case Study: Family Language Policy.  JSR Journal of Sociological Research, Vol. 3, Issue 2, pp. 57-67.


Kayam, O, Hirsch T, Galily,Y., (2012), Linguistic Landscape:Investigation of Linguistic Representations of Case Study: Cape TownInternational Journal of Linguistics,vol. 4, Issue 2, pp. 71-77.


Kayam, O., Galily, Y., (2012) Freedom of Speech? Israeli Supreme Court Ruling 606/93 – Kidum Initiative Inc. versus the Israel Broadcasting Authority. A Rhetorical Language AnalysisPsychology of Language and Communication, Vol. 16, No. 1, pp. 67-78.


Kayam,. O,. Kaufman, H. (2011). Rethoric in Israeli Sports JournalismHHE –  Hebrew Higher Education vol. 14, pp.. 327-355


Kayam, O., Galily, Y., (2012) Rhetoric Reflected in Semitic Languages in Written Sport Commentary: A Comparative Study.Qualitative Sociology Review. Volume 4, Issue 2, Summer 2012


Talmor R., Kayam O., Shoval E., Galily Y.,(2012) Success IS a choice-Explaining Success in Academic Preparation Programs in Israel. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology


קיים, א', טלמור, ר' (2012). מכינה לחיים-השתלבותם של סטודנטים יוצאי אתיופיה במכינה קדם אקדמית ובחברה הישראלית. התקבל לכתב העת דפים.


Shoval, E,, Talmor,. R., Kayam, O. (2011). The concept of coherency in teaching – Forging an idea from professional literature, a case analysis and a discussion with experts. International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol. 24 (2), pp.. 1-21.


Kayam,. O,. Kaufman, H. (2011). Rethoric in Israeli Sports JournalismHHE –  Hebrew Higher Education vol. 14, pp.. 327-355


קיים, א', אבו-פנה, מ' (2011). הרטוריקה של עיתונות הספורט בעברית ובערבית בישראל, עיון בלשני-רטורי- השוואתי. מים מדליו- גיליון מיוחד לשנת הלשון העברית, 23-22, עמ' 483-435, מכללת ליפשיץ.


טלמור, ר', קיים, א' (2011). שינוי עמדות  מורים כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכלפי שילובם בחינוך הרגיל-ממצאי מחקרים, התקבל לסוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, חוברת 26 (1),  עמ' 22-5, אוניברסיטת חיפה.


טלמור, ר', קיים, א' (2009). עמדות מתכשרים להוראה ביחס לשילוב-סקירת ספרות, סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, חוברת 25 (2), עמ' 33-19, אוניברסיטת חיפה.


טלמור, ר', שרון, א', קיים, א' (2009). עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב , 24, (2), עמ' 30-21, אוניברסיטת חיפה.


טלמור, ר', שרון, א', קיים, א' (2009). 'עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים- המחקר האיכותי' סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, 25, (1) עמ' 40-25,  אוניברסיטת חיפה.

טלמור, ר', וקיים, א',  (2006). 'למה מייחסים סטודנטים לקויי למידה במכינה קדם אקדמית את הצלחותיהם הלימודיות', סוגיות בחינוך המיוחד ובשילוב, 21, (2) 57-45, אוניברסיטת חיפה.


קיים, א', קאופמן, ח', (2005).  'הרטוריקה הריגושית של פרשני הכדורגל בישראל', 'בתנועה', ז', 3-4, עמ' 253-224,  מכללת זינמן במכון וינגייט.
 
הרצאות בכנסים מדעיים- ד"ר אורלי קיים
הרטוריקה של נאומי הבחירות של ברק אובמה, כנס בנלאומי, מכללת לוינסקי בחינוך- מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך. מלון דן תל אביב, 2012.
דפוסי השתלבותם של סטודנטים אתיופים בחברה הישראלית, ע"פ מודל ההשלבות של ברי- ממצאי מחקר. פורום רכזי יוצאי אתיופיה במכללות, מכון מופ"ת, 2011.
רטוריקה על כף המאזניים- עיון רטורי בלשני באסטרטגיות השיפוט הנהוגות בבית המשפט העליון, מכון מופ"ת, 2011.
שעשועי לשון לחגי ישראל ומועדיו. פורום ראשי חוגים ללשון עברית במכללות, מכון מופ"ת, 2011.
רטוריקה ודמגוגיה- סודות אומנות השכנוע. קורס מלווי קב' לחו"ל, משרד התיירות, המכללה האקדמית בוינגייט,  2011.
שימושים רטוריים של פרשני כדורגל במשחקי המונדיאל 2010, כינוס לשון ורטוריקה השנתי (בשיתוף האקדמיה ללשון עברית). מכון מופ"ת, 2010. 
'הצגה אפקטיבית של נושא, עמידה מול קהל, שפת גוף. קורס מלווי קבוצות לחו"ל- משרד התיירות, המכללה בווינגייט, 2010.
'עיון בלשני השוואתי בפסיקתם של שופטי בג"צ'. מכון מופ"ת, 2009.
וראה גם כתבה בעיתונות:
http://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/Kayam.pdf
'תקשורת: רטוריקה, לוגיקה ושפת הגוף'. כנס עובדי מינהלה. מעלות, 2008.

מאמרים רלוונטים נוספים

פוקס, אורלי

16/02/2019

קרא עוד

אלמוסני, יעל

16/02/2019

קרא עוד

ימין, חן

09/03/2019

קרא עוד

הוצלר, ישעיהו

16/02/2019

קרא עוד

רוטשטיין, אריה

16/02/2019

קרא עוד

אילת-אדר, סיגל

16/02/2019

קרא עוד