facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 20/09/2018

קורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן

קורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן

רקע לקורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן

הקורס מקנה ידע וכלים לשילוב תנועה בחיי היום-יום בגן הילדים. בקורס נדבר על העוגנים של הגן העתידי ונראה את הקשר ההדוק והטבעי בין התנועה לעקרונות ניהול גן ברוח הגן העתידי. בין שאר נעסוק בנושאים כמו ילדים יוזמים ובוחרים, פעילות קהילתית ויצרנית, ארגון סביבה דינמית ורלוונטית לצורכי הלומד.
סגל קורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן

מיכל טל, מיכל בכר שמולביץ, ד"ר דיאנה איסאן, נעמה לבב

קורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן מיועד

לגננות, מובילות ומדריכות, המעוניינות להכיר את משמעותה של התנועה בגיל הרך ואת תרומתו של החינוך הגופני להתפתחות ילדי הגן, להיחשף לדרכים מגוונות לשילוב התנועה בתוכנית העבודה השנתית ובחיי היום-יום של הגן ולשתף בדרכים אלה, ללמוד כיצד לתכנן סביבה מעודדת-תנועה בחצר ובפנים הגן.

תוכנית הלימודים

שילוב תנועה בשגרת הגן ובמעגל השנה. תנועות בסיסות כבסיס לטיפוח פעילות תנועתית, שילוב תנועה בתוכנית העבודה של הגננת, טיפוח עוגני הגן העתידי באמצעות תנועה והמשחק התנועתי – כלי לטיפוח אקלים גן מיטבי.

היקף הלימודים    
30 שעות. 5 ימים מרוכזים בני 5 שעות כל יום ושני מפגשים מקוונים.

תעודות    
גמול השתלמות מוכר לאופק חדש 30 שעות עם ציון

למה אצלנו
המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה בוינגייט מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס. 
הקורס מוכר לגמול השתלמות ולתוכנית אופק חדש.

 להרחבה מתוך אתר גננ"ט – תחום החינוך הגופני

מאמרים רלוונטים נוספים

קורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן

20/09/2018

קורס גננות החינוך הגופני בשיח של הגן העתידי – תנועה ולמידה בשגרת הגן

קרא עוד