דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

סדנת התפתחות מקצועית של המורה בשנתו הראשונה

מטרת הקורס סדנת התפתחות מקצועית של המורה בשנתו הראשונה

פיתוח יכולותיו של המורה להתמודדות יעילה עם ההיבטים המקצועיים, הבין אישים, החינוכיים והרגשים בשנתו הראשונה בהוראה.
ההבנה כי הוראה היא תערובת מורכבת הדורשת הכנה מתאימה להשתלבות במערכת החינוכית וכוללת מרכיבים כמו הוראה יעילה של תחומי הדעת, הבנה של צורכי תלמידים, הערכה, הוראה רפלקטיבית ומכוונת-מחקר, עבודה עם הורים, הבנת בית הספר כארגון, השתתפות בקהילת עמיתים והבנת העצמי של המורה. התפתחות מקצועית תורמת לשיפור הזהות המקצועית ולהעצמת תפקודו המקצועי כמורה לחינוך גופני וכדמות מחנכת בבית הספר; פיתוח מקצועי, של המורה, המעוגן בהוראה ומבוסס על תאוריה; פיתוח תקשורת בין אישית גם מחוץ למסגרת הכיתה הלומדת: מורים-הנהלה-הורים-מפקחים; עידוד קולגיאליות בתרבות הבית ספרית בקרב הצוות. שיתופיות בצוות לצד פיתוח אוטונומיה. פיתוח השתלבות בקהילת המורים הבית ספרית תוך הכרת תרבות ביה"ס.

מרכזת התחום סדנת התפתחות מקצועית של המורה בשנתו הראשונה:

ד"ר זהר מעין

הקורס מיועד:

מורה בשנת ההוראה הראשונה שלאחר הסטאז', העובד במשרד החינוך ומקבל שכר בתכנית "אופק חדש".

תכנית הלימודים סדנת התפתחות מקצועית של המורה בשנתו הראשונה:

עקרונות הלמידה בסדנה; הסדנה תהווה בסיס לדיון מקצועי בזהות מקצועית של המורה ; חומרי הגלם של הלמידה יגיעו עם משתתפי הסדנה מתוך תפישת עולם מקצועית חינוכית אותה גיבשו במהלך שתי שנות הוראה; הלמידה תהייה רפלקטיבית תלוית הקשר וללא התייחסות ל"השגת החומר; למידה תשתלב בעשייה, כאשר בעשייה ישתקפו הידע הנרכש, אישיותו וייחודו של המורה.

היקף הלימודים סדנת התפתחות מקצועית של המורה בשנתו הראשונה:

30  שעות (1 ש"ש)

הקורס כולל 10 מפגשים:

 
מה אצלנו:

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) הנו מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים בקמפוס מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים בקמפוס וינגייט הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.