facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 09/08/2011

הוראת קרב מגע

מטרת הקורס
תרגול יסודות בהגנה עצמית, לימוד יכולת בסיסית, רכישת ביטחון עצמי ושיפור יכולות אישיות.

סגל המגמה    
אלי לבשטיין    

הקורס מיועד    
הקורס פתוח לקהל הרחב המעוניין לרכוש כלים להגנה עצמית.

תכנית הלימודים    
מכות ובעיטות, הגנות נגד מכות ובעיטות, שחרורים מתפיסות שונות, בלימות וגלגולים, הגנות נגד סכין ומקל (בקורס שנתי).

היקף הלימודים    
30 שעות (2 ש"ס)/ 56 שעות (2 ש"ש)

תעודות    
המשתתפים שיעמדו בבחינות יוכלו לזכות בחגורה צהובה בסוף סמסטר א, ובחגורה כתומה בסוף סמסטר ב.

למה אצלנו    
המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה בוינגייט מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.