דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

ריענון בטיחות ובטחון ועזרה ראשונה

מועדי השתלמויות ביטחון ובטיחות וריענון עזרה ראשונה בזמן הקרוב

רקע:

על פי נהלי משרד החינוך מדריך טיולים מחויב להשתתף (בנוסף לשני ימי השתלמות בנושאי תוכן הדרכה מקצועי) במפגש ריענון שמתמקד בשני נושאים:

  1. ביטחון ובטיחות בטיולים
  2. ריענון תעודת מגיש עזרה ראשונה

תכנית הלימודים:

ריענון בטיחות וביטחון 6 שעות אקדמיות

ריענון תעודת מגיש עזרה ראשונה 6 שעות אקדמיות

תעודה:

משתתפי ריענון עזרה ראשונה יקבלו חידוש תעודת מגיש עזרה ראשונה עם תוקף לשנתיים.

משתתפי ביטחון ובטיחות אשר יעברו בהצלחה את המבחן יקבלו אישור לצורך חידוש תעודת מדריך.

טופס הרשמה

מחיר:

ריענון משולב (עזרה ראשונה + ביטחון ובטיחות)  175 ₪

ריענון בטיחות וביטחון  100 ₪

ריענון עזרה ראשונה 100 ₪

*עלות הנפקת תעודה חדשה 95 ₪ (אינה כלולה בעלות הריענון)

*מספר המקומות בריענון מוגבל, עדיפות תינתן לנרשמים לריענון משולב והרשמה לריענון בודד תהיה על בסיס מקום פנוי.

*קיום הקורס מותנה במינימום משתתפים. במידה והקורס לא יפתח דמי הרישום יוחזרו במלואם.

דמי ביטול

ביטול הרשמה לימי השתלמות וריענונים בנושאים ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה
לא יזכה בהחזר שכר לימוד, והתלמיד יחויב בתשלום מלא של דמי השתתפות.