דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

השתלמויות

מועדי ההשתלמויות הקרובות:
 

 

 

רקע:

על פי נהלי משרד החינוך מדריכי טיולים במערכת החינוך מחויבים להשתתף ביום השתלמות אחד בכל שנה. כדי לחדש תעודת מדריך (אחת לשנתיים) על המדריך להשתתף בשתי השתלמויות, אחת בכל שנה.

השתלמויות המוכרות לצורך חידוש תעודה הן רק השתלמויות שאושרו על ידי משרד החינוך ובוצעו על ידי מוסד מאושר על ידי משרד החינוך.

ההשתלמות מוכרת לטובת חידוש התעודה אך ורק באזורים אליהם הוכשר המדריך ועל כן בכל השתלמות מצוין לאיזה אזורים היא מוכרת.

תכני ההשתלמויות:

ההשתלמויות נועדו להעשיר את הידע והמיומנויות המקצועיות של המדריך וכן לעדכן אותו בידע חדש.

ההשתלמויות יכולות להיות יום סיור או יום לימוד עיוני בכיתה.

חלק מההשתלמויות מתמקדות בנושא ספציפי ואחרות מתמקדות בהכרות עם אזור או מסלול ספציפי.

חובת המשתתף:

קיימת חובת נוכחות בהשתלמות מראשיתה ועד סופה. מדריך שיגיע באיחור או יעזוב את ההשתלמות לפני סיומה לא יוכל לקבל אישור השתתפות בהשתלמות.

תעודה:

בסיום ההשתלמות יקבל המדריך אישור השתתפות שישמש אותו לצורך חידוש תעודת מדריך טיולים במועד החידוש הקרוב. (פרטים נוספים ב: הנחיות למדריך לחידוש תעודה

* קיום ההשתלמויות מותנה באישור משרד החינוך