facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
מדריכי טיולים במערכת החינוך

מדריכי טיולים למערכת החינוך

רקע:

הטיול מהווה נדבך חשוב ומרכזי בחינוך לאהבת הארץ, העם והמדינה, ולכן טיולים רבים ברחבי הארץ הם חלק בלתי נפרד מתכניות חינוכיות וערכיות במדינת ישראל. עקב כך קיים ביקוש לכוח אדם מקצועי ואיכותי אשר יידע לתכנן ולהדריך טיולים המתקיימים במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, תוך יישום בשטח של תכניות הלימוד ושימת דגש על ערכים חברתיים וחינוכיים.
 
מידע על הקורסים הקרובים:

קורס קיץ מרוכז 2019 והרשמה מקוונת

קורס חורף 2019-2020 והרשמה מקוונת

קהל היעד:

חובבי ידיעת הארץ, טיולים ופעילויות שטח, המעוניינים להדריך טיולים במערכת החינוך, מורים ואנשי חינוך, וכל מי שמעוניין ללמוד מקצוע מאתגר הכרוך בעבודה עם קבוצות של ילדים ונוער.
 

תכנית הלימודים:

הקורס ימשך כ-4 חודשים ויכלול כ-450 שעות עיוניות וימיי סיור, לקבלת היתר הדרכה בשני אזורים. במהלך הקורס יתקיים "קמפוס שדה" הכולל לינת שטח. בין הנושאים הנלמדים בקורס: תחומי הידע הקשורים לידיעת הארץ (גיאוגרפיה, גיאולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, דתות, פולקלור, חי וצומח, אקולוגיה ועוד), מתודיקה של הדרכת ילדים ונוער, ביטחון ובטיחות בטיולים בהתאם לכללי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, קורס עזרה ראשונה.
 
אפשרויות תעסוקה:
בוגרי הקורס יוכלו להדריך טיולים של בתי ספר, מוסדות חינוך, מוסדות להכשרת מורים. כיום קיים ביקוש גדול של חברות טיולים פרטיות וגופים ציבוריים כגון קק"ל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע למדריכים בעלי היתר הדרכה  להדרכת טיילות חינוכית.
 
תעודה:
בוגרי הקורס שיעמדו בכל חובות הקורס על פי דרישת משרד החינוך, יקבלו תעודת "מדריך טיולים במערכת החינוך" מטעם משרד החינוך.
 
למה אצלנו:
בית הספר לתיירות אתגרית צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכי טיולים בארץ ובעולם ובהם קורסים למורי דרך ומדריכי טיולים מסוגים שונים. בבית הספר מלמד צוות מקצועי של מרצים כל אחד מומחה בתחומו. בבית הספר לתיירות אתגרית תקבלו יחס אישי ולווי צמוד בכל תהליך ההכשרה.
 
מידע על הקורסים הקרובים:

קורס קיץ מרוכז 2019 והרשמה מקוונת

קורס חורף 2019-2020 והרשמה מקוונת

שאלון משרד החינוך למועמד
 
*פתיחת הקורס מותנית באישור משרד החינוך 

* הקורס מוכר לצורך מימוש פיקדון לחיילים משוחררים