דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 31/07/2018

חופשה לרגל היריון ולידה, אימוץ והפלה

מסמך זה מפרט את זכויות המורה בעת היריון ולידה. מתמחות מספרות לי על חששות ואני מגלה שהיתרים למורה בעת היריון נרחבים ותומכים בצרכי המורה. כול שאתן מתבקשות הוא לקרוא ולהפנים. הקובץ כתוב בלשון משפטית אבל קריאה שנייה תזהה את הפתרון לצרכים האישיים שלך. ידע זה כוח ובמקרה הזה זכויות המורה המתמחה מוגדרות וברורות. בכוח אדם במחוז יענו לכם על כול שאלה לו רק תגדירו היטב את השאלה. אני בהיריון היא הצהרה ולא שאלה...

תקופת הריון

 • עובדת שהיא בחודש החמישי להיריון תודיע על כך למעבידה. מורה תודיע למנהלת בית הספר, גננת תודיע למפקחת והן תודענה ללשכת המחוז.

 • היעדרות מעבודה בחודשי הריון או טיפול הפריה כדין היעדר לרגל מחלה. לשם כך נועדו, בין היתר, ימי מחלה.

 • בששת השבועות הקודמים ללידה של עובדת הוראה, זכאית העובדת לזקוף היעדרות מסיבות רפואיות על חשבון ימי מחלה, או חשבון חופשת לידה או לבקש חופשה ללא שכר.

 • עובדת הוראה רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד. תקופת היעדרות זו לא תעלה:

 1. לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מ- 4 שעות ביום- ההיעדרות בגינה לא ינכו משכרה 40 שעות במשך חודשי הריונה.

 2. לגבי אישה העובדת עד 4 שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה, - ההיעדרות בגינה לא ינכו משכרה 20 שעות במשך חודשי הריונה.

 3. הגורמים המתאימים בלשכה המחוזית יאשרו היעדרות מהעבודה במסגרת זו, על סמך תעודה רפואית שהעובדת תמציא, וזאת ללא חיוב חשבון ימי חופשה, מכול סוג שהוא. היעדרות מעל למכסה המפורטת דינה כדין חופשה.

 • בתקופה בה עובד או עובדת עובר/ת טיפול הפריה חוץ-גופית באישור בכתב מהרופא המטפל, דין היעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה.

 • פיטוריה של עובדת הוראה בהיריון אינו נדון במסמך זה אבל גם לו יש התייחסות ייחודית.

חופשת לידה

 • לידה פרושה לידת ולד חי או לידה אחרי 26 שבועות של היריון.

 1. עובדת הקרובה ללדת, יש לתת לה חופשת לידה ואין להעסיק אותה במשך תקופת חופשת לידה.

 2. חופשת הלידה היא 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, ניתן לקחת כרצון העובדת, לפני יום הלידה והשאר אחרי יום הלידה.

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כול ילד נוסף שילדה באותה הלידה, החל בילד השני. מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה של 17 שבועות ומי שילדה שלישייה 20 שבועות.

הארכת חופשת לידה

חופשת לידה הוארכה בשנת 2010 מ- 14 שבועות ל- 26 שבועות, מהם 14 שבועות בתשלום ועד 12 שבועות נוספים ללא תשלום בהתאם לרצון היולדת.

הזכות לחופשת לידה של 26 שבועות מותנית בתקופת עבודה של 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק, לפני היציאה לחופשת לידה.

יולדת שמממשת את זכותה להארכת חופשת הלידה ב- 12 שבועות נוספים, יוכרו לה 12 השבועות הללו לעניין צבירת זכויות התלויות בוותק. היות ובתקופה זו המורה איננה מקבלת שכר, אין הפרשות לקרן הפנסיה ולקרנות ההשתלמות וכתוצאה מכך לא תקבל תשלום בגין חופשת קיץ או החגים הנגזרים מתקופה זו.

עובדת שתודיע על רצונה לקצר את חופשת הלידה מ- 12 שבועות שללא תשלום - רשאי המעסיק לדחות את חזרתה לעבודה עד ל 3 שבועות מיום הודעתה.

זכות העובדת לשעת הנקה

חוק עבודת נשים קובע כי עובדת אשר חוזרת לעבודה לאחר חופשת לידה, רשאית להיעדר למשך שעה אחת בארבעת החודשים אחרי חופשת הלידה, לצורך הנקה כביכול. היעדרות זו יכולה להיות היעדרות "מתודית" בלבד, כאשר העובדת זוכה לשעה נוספת של מנוחה ביום.

'כפל שכר'

 1. עובדת הוראה, הנמצאת בחופשת לידה על חשבון המוסד לביטוח לאומי בחופשת חג הסוכות, חג חנוכה וחג הפסח, להוציא ימי מועד ושבתות, זכאית לתשלום שכרה בעד תקופות החופשה הנ"ל, נוסף על תשלום דמי הלידה שלהם זכאית מהמוסד לביטוח לאומי.

 2. עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בתקופת פגרת הקיץ תהא זכאית, נוסף על משכורתה הרגילה, להשלמת סכום דמי הלידה שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי עד לסכום השווה למשכורתה ב – 2 חודשי עבודה.

עם תום חופשת הלידה

עובדת הוראה זכאית לחופשה ללא שכר מיום תום חופשת הלידה ועד תום שנת הלימודים בה יצאה לחופשת לידה. אם יש בדעת עובדת ההוראה לבקש חופשה ללא שכר נוספת, עליה להגיש בקשה נוספת למנהל המחוז.

מאמרים רלוונטים נוספים

תכנון הוראה בדרך של למידה שיתופית מתוקשבת

31/07/2018

קרא עוד

סיכום התנסות בהוראה בגני הילדים

31/07/2018

קרא עוד

חינוך לערכים אולימפיים

31/07/2018

קרא עוד

הכשרתון 55 תקצירים

31/07/2018

הכשרתון 55 תקצירים

קרא עוד

קוביית עץ

31/07/2018

קרא עוד

חופשה לרגל היריון ולידה, אימוץ והפלה

31/07/2018

קרא עוד