דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

נילי קנופ-שטיינברג | רפואת ספורט | 09/12/2019

תרגילים איזומטריים ואימונים סומטו-סנסוריים כשיטות טיפול לכאבים פטלו-פמורלים ברקדניות צעירות

תקציר מאמר המבוסס על עבודת התזה לתואר שני במכללה האקדמית בווינגייט של הסטודנטית גל זקין.

רקדניות צעירות נמצאות בסיכון לפציעות  בשל העומסים הגופניים הגבוהים באימונים והתנועות החוזרות על עצמן. כאבים פטלו-פמורלים (PFP) הם אחת הפציעות השכיחות בקרב רקדניות צעירות. PFP מוגדר ככאב באזור עצם  פיקת הברך (patella) המוחמר כתוצאה מפעילויות המעמיסות על  המפרק בין עצם הירך (Femur) ועצם פיקת הברך בעת נשיאת משקל הגוף בברך כפופה. באוכלוסייה הכללית פציעה זו מוכרת בפעילויות ריצה (ולכן  ידועה בכינוי "runner's knee"), שפיפה (squatting), קפיצה וישיבה ממושכת. בקרב רקדניות תופעה זו מופיעה בעת ביצוע פעולות כמו Enpointe, sautés, temps levés, קפיצות וכפיפת ברכיים המכונה plié.

מספר גורמים נמצאו כתורמים להופעת PFP וביניהם חולשה של השריר הפושט את הברך, השריר הארבע-ראשי, ולכן בדרך כלל ממליצים לסובלים מהתסמונת לבצע תרגילים לחיזוק שריר זה. למרות העובדה שחולשה שרירית באזור מפרק הברך ידועה כגורם סיכון להופעת PFP אצל רקדניות צעירות, לא נבדקה עד היום השפעת תרגילי כוח איזומטריים על רקדניות צעירות הסובלות מ-PFP.

ליקויים סומטו-סנסוריים גם הם נקשרו להופעת PFP. יכולת מופחתת של מנגנון הפרופריוספציה (קבלת מידע מקולטנים בשרירים על מצב האברים בגוף) ולקויים בשווי-משקל  תוארו אצל הסובלים מ-PFP, ביחס לאלה שאינם סובלים מהתסמונת. אי לכך גם תרגילים סומטו-סנסוריים הומלצו לסובלים מ-PFP.

שיטת המחקר

הנבדקות במחקר היו 132 רקדניות בגיל 15-12 משלושה בתי ספר לריקוד שהשתייכו לאותה תוכנית. תכנית הלימודים מתבססת על שיעורי ערב בריקוד בתקופת הלימודים (לפחות 10 שעות בשבוע אימונים בבלט קלסי, מחול מודרני וקומפוזיציה) וימים מרוכזים של לימודי מחול בחופשות מהלימודים.  טבלה מספר 1 מסכמת את הרקע וההיקף של אימוני המחול  של הרקדניות בכיתות ז', ח' ו-ט'

 

ז'

ח'

ט'

שעות אימון בשבוע בשנה הקודמת*

7.0

11.6

12.6

שעות אימון בשבוע בשנה הנוכחית**

12.1

12.9

14.9

ממוצע שעות אימון ליום

2.5

2.8

3.0

שעות בשבוע בלט קלסי

6.2

8.0

7.2

שעות בשבוע לימודי מחול בשיטות אחרות

6.7

7.8

7.0

שעות בשבוע אימוני en-pointe

1.3

1.4

2.0

 

*הבדל מובהק בין כתה ז' לכתה ח' וגם הבדל מובהק בין כתה ח' לכתה ט'.

** הבדל מובהק בין כתה ז' לכתה ט'.

 שלוש המורות למחול היו בדעה כי לרקדניות נחוצים תרגילים נוספים שעשויים לצמצם את  שכיחות הסובלות מ-PFP וגם הרקדניות הסכימו ברצון להשתתף בתרגילים אלה.

במחקר נכלו רק רקדניות שאורתופד המתמחה בפציעות של רקדניות אבחן אצלן PFP. לא נכללו רקדניות שעברו ניתוח בברך.

רקדניות אובחנו כבעלות PFP אם עמדו בשני תנאים: א) הופיע אצלן כאב באזור פיקת הברך; ב) הכאב הוחמר בפעולות המעמיסות משקל על הברך כמו בתרגילי ריקוד בכפיפת ברכיים, קפיצות ובפעילויות יומיומיות כמו עלייה  וירידה במדרגות.

נמצאו כבעלות PFP 76 רקדניות בכיתות ז'-ח' ו-56 רקדניות בכיתות ט'.  הבדיקות שנערכו לפני ההתערבות ואחריה:

 • בדיקות אנתרופומטריות: גובה, משקל, אורך הרגליים.
 • בדיקות להערכת PFT - Patellofemoral grinding test and patellar inhibition test (PIT)
 • בדיקה להערכת עוצמת הכאב - (the 10 cm visual analogue scale (10 cm − VAS) 
 • מבחן שווי משקל דינמי מקובל לכל רגל בנפרד  - The Y balance test (YBT)
 •   מבחן ליכולת פרופריוספטית  - active movement extent discrimination apparatus (AMEDA)
 • מבחנים לכוח שרירי הרגליים
חלוקה לקבוצות

98 הנבדקות עם PFP חולקו ל-3 קבוצות:

קבוצת IE – ביצעה תרגילים איזומטריים

קבוצת ST – ביצעה תרגילים סומטו-סנסוריים

קבוצת CO – קבוצת הבקרה, ביצעה תרגילי גמישות לפלג הגוף העליון.

 

החלוקה לקבוצות לפי בתי הספר מתוארת בטבלה מספר 2:

בטבלה מופיע מספר הבנות בכל קבוצה ובסוגריים מספר הבנות בקבוצת ההתערבות

 

בית ספר א'

בית ספר ב'

בית ספר ג'

סה"כ

כתות ז' – ח'

31 (17) CO

21( 19) ST

24 (20) IE

76 (56)

כתות ט'

24 (21) IE

18 (12) CO

14(9) ST

56 (42)

סה"כ

55 (38)

39 (31)

38 (29)

132 (98)

 
 
 
 
 
 
 

קבוצת ST ערכה אימונים של 15 דקות, 3 פעמים בשבוע במשך 12 שבועות. התרגילים בוצעו בעמידה וכללו תרגילי  לחיזוק הרגל ולשיפור שווי המשקל. התרגילים בוצעו על משטחים יציבים ועל משטחים רופפים, בעיניים פקוחות ובעיניים עצומות כאשר תמיד ההתקדמות היא מצורה קלה יותר לביצוע של התרגיל אל צורה קשה יותר לביצוע שלו.

קבוצת IE ערכה  גם היא אימונים של 15 דקות, 3 פעמים בשבוע למשך 12 שבועות. התרגילים בוצעו בשכיבה עם רגל ישרה מורמת באוויר במצב סטטי.

קבוצת הבקרה ערכה 3 אימוני גמישות לפלג הגוף העליון שנמשכו 15 דקות, למשך 12 שבועות. חלק מהתרגילים בוצעו בעמידה וחלק אחר שלהם במצב שכיבה.

פרוט התרגילים מופיע בנספח בסוף התקציר.

תוצאות

לפני ההתערבות, מתוך 98 הרקדניות שסבלו מ-PFP ל-35 מהן (35.7%) היה PFP ברגל אחת ול-63 (64.3%)  היה PFP בשתי הרגליים, כך שבסך הכל היו 161 רגליים עם PFP.

טבלה 3 מסכמת את ההבדלים בהופעת סימפטומים או העדרם באחוזים מהרגליים לפני ההתערבות ואחריה

 

אין/אין

אין/יש

יש/אין

יש/יש

P value

קבוצת בקרה Grinding test

27.7

27.7

2.1

42.6

0.001

קבוצת IE Grinding test

50.8

8.2

18.0

23.0

 

קבוצת ST Grinding test

49.1

5.7

13.2

32.1

 

קבוצת בקרה Patellar Inhibition test

6.4

0

0

93.6

0.007

קבוצת IE Patellar Inhibition test

4.9

0

26.2

68.9

 

קבוצת ST Patellar Inhibition test

3.8

0

18.9

77.4

 

 

מבחן הכאב – לשתי קבוצות הטיפול היו פחות כאבים ביחס לקבוצת הבקרה. לא נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות הטיפול.

מבחני Grinding test, and patellar inhibition test (PIT)  - 27.7% מהרגליים בקבוצת הבקרה היו ללא סימפטומים של  PFP לפני ההתערבות אך עם סימפטומים אחרי תקופת ההתערבות. לעומת זאת בקבוצת הטיפול השיעורים היו הרבה יותר נמוכים: 8.2% בקבוצת IE ו-5.7% בקבוצת ST. יתר על כן, רק 2.1% מהרגליים החלימו בקבוצת הבקרה בתקופת ההתערבות לעומת 18.0% בקבוצת IE ו-13.2% בקבוצת ST.

ממוצעי קבוצות הטיפול במשתנים אנתרופומטריים, שווי-משקל יכולת פרופריוספטית  וכוח מופיעים בטבלה מספר 4:

 

בקרה לפני

בקרה אחרי

IE לפני

IE אחרי

ST לפני

ST אחרי

גובה (ס"מ)

156.1

156.5

158.6

160.0

155.9

157.7

משקל (ק"ג)

47.7

48.5

50.6

52.4

45.3

47.0

BMI (ק"ג/מ"ר)

19.4

19.7

19.9

20.4

18.5

18.8

אורך רגל ימין (ס"מ)

83.4

84.7

84.7

85.1

83.4

84.6

אורך רגל שמאל (ס"מ)

83.7

84.7

84.8

85.3

83.6

84.8

YBT Anterior

54.6

54.8

57.3

55.8

58.1

59.8

YBT Post. Med

86.0

87.9

85.3

85.0

86.6

91.9

YBT Post. Lat.

88.2

87.5

84.3

83.8

86.4

91.4

YBT Composed

91.7

90.7

89.2

87.8

92.5

95.4

AMEDA (AUC score)

0.61

0.63

0.63

0.64

0.62

0.67

כוח פושטי הברך

5.26

5.19

5.25

5.52

5.53

5.68

כוח כופפי הברך

2.80

2.80

2.56

2.72

2.78

2.95

כוח מקרבי הירך

2.47

2.53

2.32

2.65

2.50

2.65

כוח מרחיקי הירך

2.82

2.25

2.51

2.83

2.72

2.71

 

הערה: הכוח נמדד יחסית למשקל הגוף

מבחן שווי המשקל הדינמי – לשתי קבוצות הטיפול נמצאו ערכים גבוהים יותר במבחן YBT בהשוואה לקבוצת הבקרה. לקבוצת IE נמצאו ערכים נמוכים יותר במבחן YBT מאשר לקבוצת ST.

במבחן ליכולת פרופריוספטית נמצאו  ערכים גבוהים יותר בקבוצות הטיפול מאשר בקבוצת הבקרה ולא נמצאו הבדלים בין שתי שיטות הטיפול.

כוח – קבוצת IE הראתה שיפור גדול  יותר בכוח מרחיקי הירך והייתה חזקה יותר מאשר קבוצת ST בכוח כופפי הברך.

דיון

זהו המחקר הראשון שבדק השפעת תרגילי כוח איזומטריים ואימונים סנסו-מוטוריים על כאבים, סימנים קליניים, ויכולות תפקוד של רקדניות צעירות הסובלות מ-PFP.  מחקרים קודמים מצאו כי רק 9% מהרקדניות מחלימות מהתופעה אחרי שנה ללא טיפול ולכן יש חשיבות גדולה לזיהוי מוקדם של התופעה ולמניעתה. מחקרים קודמים מצאו כי תרגילי חיזוק לשרירי הרגליים ותרגילי לשיפור יכולת פרופריוספטית תרמו לשיפור היכולת של הרקדניות ולהפחתת שיעור הפציעות שלהן.

במחקר הנוכחי נמצא כי בשתי שיטות הטיפול הייתה הפחתה בשיעור התסמינים הקליניים של PFP יחסית לקבוצת הבקרה ולא נמצאו הבדלים מובהקים ביעילות בין שתי שיטות הטיפול. במחקר הנוכחי בוצעו  תרגילי הכוח האיזומטריים בברך ישרה במצב שכיבה כדי להקטין את העומס על הברך ואילו התרגילים הפרופריוספטיים בוצעו במצב עמידה כאשר הרגל נושאת את משקל הגוף ויש כפיפה בברך. נראה כי שתי השיטות יעילות לטיפול בהפחתת הכאב לסובלים מ-PFP. ההסבר לכך יכול היות כי שתי שיטות הטיפול גרמו להקטנה בעומס המכני על המפרק בין עצם הירך ועצם פיקת הברך. הסבר נוסף להפחתת הכאב בשתי שיטות הטיפול יכול להיות הגברת המודעות לפעילות הברך והשליטה בפעילות שלה.

השלכות קליניות

 לאור ממצאי מחקר זה, הדרכים המומלצות למניעה וטיפול ב-PFP צריכות לכלול: א) חימום ספציפי לפני האימון שיכלול תרגילי חיזוק לרגליים ותרגילים לשיפור יכולת פרופריוספטית; ב) רקדניות שכבר סובלות מ-PFP צריכות זמן תרגול ארוך יותר לביצוע של תרגילי חיזוק  או תרגילים פרופריוספטיים. ג) מאחר שלא נמצאו הבדלים ביעילות שתי שיטות הטיפול יכולות המורות לבחור בתרגילים מאחת השיטות או לשלב תרגילים משתיהן בשיעורים שלהן.

מקור:

NILI STEINBERG, SHAY TENENBAUM , GORDON WADDINGTON , ROGER ADAMS , ZAKIN GAL , AVIVA ZEEV , & ITZHAK SIEV-NER. Isometric exercises and somatosensory training as intervention programmes for patellofemoral pain in young dancers. European Journal of Sport Science, 2019


APPENDIX 1.

Intervention programs

Somatosensory (ST) group: All dancers in the ST group had a 15-minute program, performed three times a week, for 12 weeks. The program included weight-bearing exercises that emphasized both muscle strengthening and postural balance/proprioceptive stimulations. The exercises were performed on both hard and unstable surfaces. After practicing the exercise with open eyes, the exercises were performed with closed eyes. All exercises were performed from the easiest to the most difficult.

Isometric exercises (IE) group: All dancers in this group underwent an intervention program of 15 minutes, three times a week, for 12 weeks. The program included isometric exercises with a straight leg raised in the air in static form to strengthen groups of muscles around the knee and around the hip.

Control group (CO) (upper-body stretching program): These dancers underwent an upper-body stretching program of 15 minutes, three times a week, for 12 weeks. The exercises were performed in both standing and lying positions.

תרגילים שבוצעו על ידי קבוצת ST (Somatosensory Intervention group)

 

תרגילים בעמידה על רגל אחת

Standing on one leg
 1. Standing on one leg, performed with the raised leg moving from the arabesque to standing upright, with the knee of that raised leg forward. Then back to the arabesque. 15 repetitions.

בעמידה על רגל אחת, מעבר מ-arabesque לעמידה זקופה עם ברך קדימה וחזרה ל- arabesque. 15 חזרות

Perform plié along with raising the leg
 1. Perform plié along with raising the leg, 15 repetitions.

ביצוע  plié עם הרמת רגל. 15 חזרות.

Retir with a raised leg
 1. Retir with a raised leg, slowly performing external rotation and returns. 15 repetitions.עם רגל מורמת. מבצעים לאט רוטציה חיצונית וחזרה. 15 חזרות.
The raised leg performs rond de jambe
 1. The raised leg performs rond de jambe. 15 repetitions.

הרגל המורמת באוויר מבצעת rond de jambe. 15 חזרות.

 

Standing in Relevé

 עמידה ב- Relevé

 

Standing in Relevé,

Standing in Relevé, attempt to detach one foot from the ground and with the raised leg perform external rotations and returns.

עמידה ב- Relevé. נסיון להרים רגל באוויר ועם הרגל המורמת לבצע רוטציה חיצונית וחזרה.

At week 2, the dancers started

Progression: At week 2, the dancers started exercising using the same protocol, with closed eyes; at week 5, the dancers started to exercise with the same protocol on a balance disc, with open eyes; and, at week 9, the dancers started exercising with the same protocol, with closed eyes on a balance disc.

התקדמות:  החל מהשבוע השני בוצעו אותם התרגילים בעיניים עצומות. החל מהשבוע החמישי החלו הרקדניות לבצע את התרגילים על  דיסקית שיווי-משקל בעיניים פקוחות. החל מהשבוע התשיעי בוצעו התרגילים על דיסקית שווי המשקל בעיניים עצומות.

 

תרגילים שבוצעו על ידי קבוצת IE (Isometric exercises group)

Lying flat, raising a straight leg

 1. Lying flat, raising a straight leg.

שכיבה על הגב. הרמת רגל ישרה

 1. Lying on the side, lifting the upper leg.

שכיבה על הצד. הרמת הרגל העליונה

Lying on the side, lifting the lower leg.

 1. Lying on the side, lifting the lower leg.

שכיבה על הצד. הרמת הרגל התחתונה

Prone position, lifting a straight leg

 1. Prone position, lifting a straight leg.

שכיבת אפיים על הבטן. הרמת רגל ישרה.

Supine position, legs up, thighs at 90º

 1. Supine position, legs up, thighs at 90º. Lowering the straight leg as far as possible, while maintaining the normal position of the lordosis arch and static holding.

שכיבת פרקדן על הגב. הרגליים מורמות בזווית 90 מעלות במפרק הירך. הורדת רגל ישרה עד כמה שאפשר תוך שמירה על מנח רגיל של קשת הלורדוזה. החזקת הרגל במצב סטטי.

Lying on the side

 1. Lying on the side, lifting the upper leg in the air up to the pelvic height, and then adding the lower leg.

שכיבה על הצד. הרמת הרגל העליונה לגובה האגן ואז הרמה גם של הרגל התחתונה.

Supine position

 1. Supine position, first lifting the pelvis only and then lifting the pelvis together with one leg in the air, keeping the pelvis balanced on both sides, and finally, raising hands in the air.

שכיבת פרקדן על הגב. הרמת האגן תחילה ואחר כך הרמתו עם רגל באוויר תוך שמירה על האגן מאוזן לשני הצדדים ולבסוף הרמת שתי הידיים לפנים.

Progression: All exercises were performed on both sides/legs, separately.

To raise the level of the exercises:

1. The number of seconds for each set was increased each week. Initially, each set was for 10 seconds, then every week there was an increase of 5 seconds for each set until week 7, when isometric holds were for 40 seconds each set.

2. The number of repetitions was increased. Initially, each exercise was performed 3x10 repetitions, then every second week there was an increase of 2 repetitions to 3x12, 3x14, 3x16, 3x18, and then 3x20 repetitions.

3. Starting from week 7, the dancers were asked to bring a Gym Ankle Wrist weight of 0.5kg for each leg and to perform the exercises with the additional weight, starting with parts of the exercises, and then progressing to using the weight for all exercises in the last 3 weeks.

4. Starting from week 8, the exercises were given in different variations, with additional isometric exercises included for stimulation and variation.

התקדמות: כל תרגיל בוצע בכל רגל ובכל צד  באופן נפרד.

העלאת הקושי של התרגילים:

 1. זמן ביצוע כל סט של התרגילים הוארך בכל שבוע. בתחילה נמשך כל סט 10 שניות. כל שבוע הוארך זמן הסט ב-5 שניות עד שבשבוע השביעי הגיע זמן  ההחזקה במצב האיזומטרי ל-40 שניות.
 2.  מספר החזרות הוארך. בתחילה כל תרגיל בוצע 3X10 חזרות ובכל שבוע הוספו שתי חזרות: 3X12 חזרות, 3X14 חזרות, 3X16 חזרות, 3X18 חזרות ו-3X20 חזרות.
 3. החל מהשבוע השביעי נדרשו הרקדניות להביא משקולת של 0.5 ק"ג הנכרכת סביב הקרסול כדי לבצע את התרגיל אתה. בתחילה בוצעו רק חלק מהתרגילים עם משקולת הרגל ואחר כך כל התרגילים, בשלושה השבועות האחרונים.
 4. החל מהשבוע השמיני בוצעו ואריאציות נוספות של התרגילים כדי להוסיף גיוון וגרויים מסוגים שונים.


תרגילים שבוצעו על ידי קבוצת הבקרה (תרגילי גמישות לפלג הגוף העליון)

Lateral body stretching the spine.  

 1. Lateral body stretching the spine.

כפיפה הצידה

    Rotation stretching of the spine.

 1. Rotation stretching of the spine.

רוטציה אופקית של עמוד השדרה

 

  Stretching the upper back, shoulder and neck.

 1. Stretching the upper back, shoulder and neck.

מתיחות לגב העליון, הכתפיים והצוואר.

Stretch the lower back.

 1. Stretch the lower back.

מתיחות לגב התחתון

 Stretching the extensor spine

 1. Stretching the extensor spine.

מתיחות לזוקפי הגו

 

FIGURE 1. Pain level (VAS scale) at rest and following provocation (Patellar Inhibition Test- PIT) (Error bars indicate one standard error of the mean.).

 Pain level (VAS scale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

תכנית לעידוד הרגלי תזונה נכונה

20/10/2011

עידוד ילדים לאכול ארוחת בוקר

קרא עוד

האם פעילות גופנית מסוכנת לקשישים?

26/05/2014

קרא עוד

תרגילים איזומטריים ואימונים סומטו-סנסוריים כשיטות טיפול לכאבים פטלו-פמורלים ברקדניות צעירות

09/12/2019

קרא עוד

מבחן כושר גופני חדש לשחקני כדורסל

09/07/2023

קרא עוד

מסוגלות עצמית בכדורסל בכיסאות גלגלים

15/02/2013

קרא עוד

תזונה ואיזון רמת הסוכר בדם

30/10/2011

קרא עוד