דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

סימה זך | | 13/02/2012

פעילות גופנית מועטה בקרב מתבגרים

פעילות גופנית מועטה בקרב מתבגרים ישראלים

מאת: ד"ר סימה זך, ד"ר איילת דונסקי, אביבה זאב, פרופ' אורי גולדבורט, טל שמעוני, רבקה גולדשמידט, וד"ר יעל נץ

המאמר הוצג בכנס וינגייט הראשון למדעי הספורט והפעילות הגופנית, יוני 2010.

כנס וינגייט השני למדעי הספורט והחינוך הגופני יערך בין התאריכים 15 – 18 במרס 2012.

מחקרים שנערכו במדינות רבות על פעילות גופנית בקרב צעירים מצביעים על כך שהעיסוק בפעילות הגופנית הולך ויורד עם העלייה בגיל וכי בנות פעילות פחות מאשר בנים. העובדה שילדים ומתבגרים אינם פעילים מספיק מעוררת דאגה רבה מאחר שילדים לא פעילים נוטים להיות מבוגרים לא פעילים. מסיבה זו, עידוד מתבגרים להגברת העיסוק בפעילות גופנית הוא בעל  חשיבות ארוכת טווח. סקר "מבט צעיר" - הסקר הלאומי לבריאות ותזונה בקרב תלמידים, בוצע בישראל בשנים 2004/2003.  מאמר זה מציג תוצאות מהסקר על אודות תדירות, עוצמה, וסוגי הפעילות הגופנית בהם היו מעורבים מתבגרים ישראלים. נערכה השוואה בממדים אלה עם המלצות ארגוני בריאות עולמיים.

הסקר כלל 6,274 צעירים ממדגם ארצי מייצג של תלמידים בכיתות ז'–יב'. פעילות גופנית מספקת הוגדרה ככזו שהייתה בעוצמה בינונית עד עצימה למשך 60 דקות מצטברות ביממה. המלצות אלה משותפות לארגונים גדולים העוסקים בבריאות הציבור כמו הקולג' האמריקאי לרפואת ספורט (ACSM) ארגון הלב האמריקאי (AHA) והמרכז למעקב ומניעת מחלות (CDC). פעילויות גופניות קלות לא נחשבו כמספקות לצורך השגת רמה נאותה של פעילות גופנית.

רק 10.5% מהנסקרים דווחו על רמה מספקת של פעילות גופנית. נמצאו בישראל הבדלים גדולים בין בנות לבנים: 17.7% מהבנים עסקו בפעילות גופנית במידה מספקת בעוד רק 4.6% מהבנות עמדו בהמלצות לפעילות גופנית. יותר בנות הוגדרו כמנהלות 'אורח חייבים יושבי' (סדנטרי): 41.7% מהבנות דווחו על כך לעומת 29.1% מהבנים. שיעור התלמידים הערבים שביצעו פעילות גופנית מספקת גדול מהשיעור בקרב היהודים: 14.2% לעומת 9.0%, בהתאמה. שיעור הבנות הערביות שדווחו על פעילות גופנית מספקת היה גדול מזה שבקרב נערות יהודיות: 6.6% לעומת 3.8%, בהתאמה. שיעור הפעילות הגופנית יורד עם הגיל. ירידה חדה במיוחד נמצאה בקרב תלמידות ותלמידים בכתה יב'. תלמידים בחטיבות ביניים נמצאו כיותר פעילים מאשר תלמידים בחטיבות העליונות של בתי הספר. כחצי מהבנות דווחו כי הן עוסקות בפעילות גופנית, אך לא במידה מספקת.

ממצאי סקר זה מצביעים על כך שיש לפתח פעולות המבוססות על ממצאים מדעיים לעידוד העיסוק בפעילות גופנית בקרב צעירים בישראל. הפעולות האלה צריכות לכלול תכניות להגברת העיסוק בפעילות גופנית, מחקרים שיעריכו את האפקטיביות של תכניות אלה ופרסום ממצאים השוואתיים תקופתיים לגבי המחוזות השונים בכדי שאפשר יהיה להעריך את את התוכניות ולהכניס בהן שינויים במידת הצורך.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

השמנה בקרב ערבים ויהודים בישראל

20/10/2011

מטרת המחקר הייתה לבדוק את שיעורי הימצאות השמנת היתר בקרב יהודים וערבים בישראל, הידע, הרגלי החיים, וכ

קרא עוד

תכנית לעידוד הרגלי תזונה נכונה

20/10/2011

עידוד ילדים לאכול ארוחת בוקר

קרא עוד

צריכת סידן נמוכה במזון קשורה להשמנה

20/10/2011

קרא עוד

תזונה ואיזון רמת הסוכר בדם

30/10/2011

קרא עוד

האפקט של הגיל והמהירות על תאוצת הצעדים של ילדים בגיל בית הספר היסודי

26/12/2019

קרא עוד

מסוגלות להוראה בחינוך גופני

10/09/2012

קרא עוד