דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 22/05/2019

הליכה ושיעורי תמותה

תקציר מחקר שבוצע בארה"ב

החוקרים עקבו אחרי 77,077 נשים שגילן הממוצע בשנת 1999 היה  68.9 ו-62,178 גברים שגילם הממוצע ב-1999 היה 70.7 בשנת 1999.

המעקב נמשך עד סוף שנת 2012.
ב-1999 נשאלו הנבדקים לגבי הפעילות הגופנית שלהם. 6.6% מהנשים ו-5.8 מהגברים דיווחו כי אינם מבצעים פעילות גופנית.  49.3% הנשים ו-46.9% מהגברים דיווחו כי הליכה היא הפעילות הגופנית היחידה שלהם.  החוקרים חילקו בדיעבד את המשתתפים לארבע קבוצות לפי ממצאי השאלונים ב-1999. כמה מהנתונים מופיעים בטבלה: 

משתנה/קבוצה

לא הולכים בכלל

הולכים פחות משעתיים בשבוע

הולכים 6-2 שעות בשבוע

הולכים יותר מ-6 שעות בשבוע

מספר אנשים בקבוצה

14,172

40,088

64,017

23,978

BMI % מתחת 25

39.5

39.6

45.8

46.4

 BMI% 30-25

37.3

39.4

39.8

40.9

BMI % מעל 30

23.3

21.1

14.4

12.7

 
ב-2012 נבדק שיעור התמותה בכל הקבוצות והסיבות לתמותה. הקבוצה של הולכים פחות משעתיים בשבוע הייתה קבוצת הייחוס ששיעורי התמותה של הקבוצות האחרות חושבו ביחס אליה.
 

משתנה/קבוצה

לא הולכים בכלל

הולכים פחות משעתיים בשבוע

הולכים 6-2 שעות בשבוע

הולכים יותר מ-6 שעות בשבוע

מספר מקרי מוות

4514

8443

9055

3443

אחוז תמותה בקבוצה

31.9

21.1

14.1

14.4

סיכוי לתמותה מכל סיבה

1.26

1

0.80

0.78

סיכוי לתמותה ממחלת לב

1.23

1

0.80

0.76

סיכוי לתמותה ממחלות ריאה

1.28

1

0.62

0.61

סיכוי לתמותה מסרטן

1.18

1

0.70

0.65

 

סיכויי התמותה המוצגים בטבלה זו הם אחרי תקנון לגבי גיל, מין, השכלה, BMI, עישון, מחלות בתחילת המעקב, גזע, מצב משפחתי, שימוש באלכוהול, צריכת אנרגיה, צריכת בשר ופירות, מצב תעסוקתי ושעות יושבניות.

ההמלצה הבין לאומית המקובלת היא שיש לבצע פעילות גופנית של 2.5 שעות בשבוע בצורה מתונה עד נמרצת (כמו הליכה) או 75 דקות של פעילות גופנית נמרצת (כמו ריצה קלה) או שילוב מתאים של שתיהן.

כחצי מתושבי ארה"ב לא עומדים בהמלצות וככל שהגיל עולה כך יש פחות אנשים העומדים בהמלצות. בקרב גילאי 74-65 השיעור עומד על 42% ובקרב בני 75 ומעלה רק 28% עומדים בהמלצות. קבוצת הייחוס במחקר זה, אנשים ההולכים פחות משעתיים בשבוע, ביצעה פעילות גופנית בשיעור הנמוך מההמלצות ובכל זאת שעור התמותה שלהם היה נמוך יותר מאשר של אלה שלא עושים כלל פעילות גופנית וזאת לאחר תקנון לגבי גורמים רבים, כפי שפורט למעלה. הסיכוי לתמותה בקרב אלה ההולכים שעתיים ומעלה  בשבוע היה נמוך עוד יותר. במחקר זה דווח לראשונה על קשר בין הליכה לבין שיעור התמותה ממחלות ריאה.
מסקנות החוקרים היא כי יש לעודד את האנשים לעסוק בהליכה, אפילו אם הכמות השבועית היא נמוכה מההמלצות הבין לאומיות.

מקור:

Alpa V. Patel, Janet S. Hildebrand, Corinne R. Leach, Peter T. Campbell, Colleen Doyle, Kerem Shuval, Ying Wang, Susan M. Gapstur. Walking in Relation to Mortality in a Large Prospective Cohort of Older U.S. Adults. American Journal of Preventive Medicine, 2017


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.