דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

איציק בן מלך | ספורט הישגי | 14/11/2012

הספורט בישראל ובעולם, חלק ב'

מאת: ד"ר איציק בן מלך

מצב עדכני בישראל ובעולם - בעקבות משחקי לונדון 2012 - חלק ב'

בחלק א' ראינו כי יש קיפאון בהתקדמות הישגי ישראל במשחקים האולימפיים. הקיפאון בהישגים בישראל בולט עוד יותר, כאשר אנו מנתחים את המצב הבינלאומי.

 מאז תחילת שנות ה-90 "הוקפאו" התוצאות וההישגים בענפים מסוימים לאחר שבאירופה קרס המשטר הקומוניסטי ומדינות מערב אירופה לא הציגו אלטרנטיבה לכך.

מספר המדינות הזוכות במדליות

מספר המדינות הזוכות במדליות גדל באופן משמעותי

מקום עריכת המשחקים

שנה

אחוז המדינות שזכו במדליות

מספר המדינות שזכו במדליות

סאול

1988

32.7%

52

ברצלונה

1992

37.87%

64

אטלנטה

1996

40.1%

79

סידני

2000

40.0%

80

אתונה

2004

36.8%

74

בייג'ינג

2008

42.6%

87

לונדון

2012

43.1%

85

 

מספר התחרויות (מקצועות הספורט) גדל מ- 237 בסאול 1988 ל- 302 ב-2012 וסה"כ הוענקו בלונדון 962 מדליות לעומת 733 בסאול (גידול של 31%).

המשחקים

מספר ענפים

מספר התחרויות

מספר המדליות המוענקות

מספר המדינות המשתתפות*

מספר המדינות שזכו במדליות

סיאול 1988

27

237

739

160

52

ברצלונה 1992

29

257

815

170

64

אטלנטה 1996

31

271

842

197

79

סידני 2000

34

300

928

199

80

אתונה 2004

34

301

929

201

74

בייג'ין 2008

34

303

958

204

86

לונדון 2012

32

302

962

205

85

 
השוואה בין קבוצות מדינות מציגה את התמונה הבאה:
 
 
 
 

אפריקה

כל אירופה

מערב אירופה

מזרח אירופה

מקום ושנה

13

(1.75%)

494

(66.84%)

142

(19.21%)

352

(47.63%)

1988

סאול

26

(2.86%)

449

(49.55%)

233

(25.71%)

216

(23.84%)

1992 ברצלונה

36

(4.275%)

436

(51.78%)

249

(29.57%)

187

(22.2%)

1996

אטלנטה

35

(3.77%)

506

(54.52%)

284

(30.6%)

222

(23.92%)

2000

סידני

40

(4.2%)

445

(46.46%)

246

(25.69%)

199

(20.77%)

2008

בייג'ינג

34

(3.53%)

446

(46.4%)

254

(26.43%)

192

(19.97%)

2012

לונדון

אוקיאניה

שאר אמריקה

ארה"ב

אסיה

מקום ושנה

27

(3.65%)

26

(3.51%)

94

(12.71%)

85

(11.5%)

1988

סאול

37

(4.08%)

62

(6.84%)

108

(11.92%)

132

(14.56%)

1992 ברצלונה

47

(5.58%)

76

(9.026%)

101

(11.995%)

146

(17.339%)

1996

אטלנטה

62

(6.68%)

82

(8.84%)

97

(10.45%)

146

(15.73%)

2000

סידני

40

(4.2%)

89

(9.29%)

110

(11.5%)

219

(22.9%)

2008

בייג'ינג

48

(4.99%)

91

9.46%))

104

(10.82%)

238

24.76%))

2012

לונדון

 

ירידה משמעותית של מדינות אירופה מ- 66.9% ל- 46.4% כשלמזרח אירופה השפעה עיקרית, מ- 47.6% ל- 19.9%, לעומת זאת עלייה יפה של אסיה מ-11% ל-24.7%, מדינות אפריקה מ-1.78% ל-3.53% מדינות שאר אמריקה מ-3.51% ל-9.46%.

טבלת המדליות מציגה את המגמות במדינות, כשגרמניה המאוחדת יורדת מ-142 מדליות ב-1988! ל- 44 מדליות ב-2012.

2012

לונדון

2008 בייג'ינג

2004 אתונה

2000 סידני

1996 אטלנטה

1992 ברצלונה

1988

 סאול

מדינה

104

110

102

97

101

108

94

ארה"ב

82

72

92

88

63

112

132

רוסיה

44

41

49

56

65

82

102

מזרח גרמניה

40

מערב גרמניה

17

10

17

17

21

30

23

הונגריה

28

25

37

18

14

22

14

יפאן

35

46

49

58

42

27

14

אוסטרליה

10

10

10

14

17

19

16

פולין

34

40

33

38

37

29

16

צרפת

65

47

30

28

15

20

24

בריטניה

10

6

8

7

11

7

8

צ'כיה

28

28

32

34

35

19

14

איטליה

2

5

12

13

15

16

35

בולגריה

9

8

19

25

20

18

24

רומניה

14

24

27

29

25

31

לא השתתפה

קובה

88

100

63

59

50

54

28

סין

17

18

19

11

17

31

4

ספרד

28

31

30

28

2 7

29

33

דרום קוריאה

0

1

2

1

1

2

0

ישראל

11

14

7

7

8

8

9

קניה

 
 
בטבלה הבאה אנו רואים את ההשפעה הגדולה על הזכיות אצל המדינות המארחות ואת הירידה המשמעותית לאחר מכן:
 

בריטניה

סין

יוון

אוסטרליה

ארה"ב

ספרד

דרום קוריאה

שנה

24

28

1

14

94

4

33

1988

20

54

2

27

108

22

29

1992

15

50

8

41

102

17

27

1996

28

59

13

58

97

11

28

2000

30

63

16

49

102

19

30

2004

47

100

4

46

110

18

31

2008

65

88

2

35

104

17

28

2012

 
אצל סין רואים המשך המגמה להצלחות ואף להובלת רשימת נוטלי המדליות
 
סה"כ מדליות לפי מדינה מ-1988 ועד 2012:
 

2012

2008

2004

2000

1996

1992

1988

מדינה

104

110

102

97

102

108

94

ארה"ב

88

100

63

59

50

54

28

סין

82

72

92

88

63

112

132

רוסיה

44

41

49

56

65

82

102

מזרח גרמניה

40

מערב גרמניה

0

1

2

1

1

2

0

ישראל

11

14

7

7

8

8

9

קניה

 
 
טבלאות המדליות בהתעמלות, שחייה וא"ק מוכיחות את הירידה המשמעותית בהצלחות ספורטאי מדינות אירופה במקצועות שחיה והתעמלות ומקצועות הטכניים בא"ק (מקצועות בהם אין לספורטאי אפריקה אפשרות להתמודד).
במקצועות אלו קיים  גם קיפאון בתוצאות ובהישגים (כמעט שאין שיאי עולם במקצועות טכניים בא"ק).
 

מדליות בענף השחייה 2012-1988:

 

סיאול 1988

ברצלונה 1992

אטלנטה 1996

סידני 2000

אתונה 2004

בייג'ין 2008

לונדון 2012

מזרח גרמניה - 28

ארצות הברית - 27

ארצות הברית - 26

ארצות הברית - 33

ארצות הברית - 28

ארצות הברית - 31

ארצות הברית - 31

ארצות הברית- 18

חבר העמים - 10

רוסיה –

8

אוסטרליה - 18

אוסטרליה - 15

אוסטרליה - 20

סין –

10

הונגריה - 6

הונגריה - 9

הונגריה - 6

הולנד –

8

יפן –

8

בריטניה - 6

צרפת –

7

ברית המועצות - 9

סין -9

אירלנד –

 4

איטליה - 6

הולנד –

 7

יפן –

5

הולנד – 4

אוסטרליה - 3

גרמניה - 11

אוסטרליה - 12

אוקראינה - 4

אוקראינה - 3

גרמניה –

 3

דרום אפריקה - 3

בולגריה - 3

אוסטרליה - 9

דרום אפריקה - 3

רומניה –

4

צרפת –

6

הולנד –

2

הונגריה - 3

בריטניה - 3

קנדה –

2

ניו זילנד - 2

שבדיה –

4

פולין –

3

סין -

6

אוסטרליה - 10

 
 

מדליות בענף התעמלות 2012-1988:

סיאול 1988

ברצלונה 1992

אטלנטה 1996

סידני 2000

אתונה 2004

בייג'ין 2008

לונדון 2012

ברית המועצות - 21

חבר העמים – 20

אוקראינה– 7

רוסיה –

20

רומניה – 10

סין –

18

סין –

12

רומניה –

8

סין –

8

רוסיה –

10

סין –

7

ארצות הברית – 9

ארצות הברית– 10

רוסיה –

12

מזרח גרמניה – 8

רומניה –

5

ארצות הברית – 5

רומניה –

6

רוסיה –

7

רוסיה –

4

ארצות הברית – 6

בולגריה –

3

ארצות הברית - 6

רומניה – 10

ספרד –

1

אוקראינה- 3

רומניה –

2

יפן –

3

סין –

2

הונגריה –

2

סין –

6

אוקראינה- 3

איטליה –

3

צפון -קוריאה

ופולין – 1

רומניה –

3

הונגריה –

1

צפון קוריאה - 1

בלארוס –

4

בלארוס – 2

יפן –

4

קנדה ויפן – 2

 

יפן –

2

גרמניה –

3

 

ארצות הברית –

1

קנדה –

2

בלארוס

וגרמניה וצרפת - 2

 

קוריאה הדרומית - 1

יפן –

3

 

הונגריה – 1

סין –

4

 

 

ארה"ב - 1

   

לטביה - 1

 

 

 
 
 
מדליות בענף האתלטיקה 2012-1988:
 

סיאול 1988

ברצלונה 1992

אטלנטה 1996

סידני 2000

אתונה 2004

בייג'ין 2008

לונדון

 2012

ארצות הברית

26

ארצות הברית

30

ארצות הברית

23

ארצות הברית

11

ארצות הברית

25

ארצות הברית

23

ארצות הברית

29

ברית המועצות

26

חבר העמים המאוחד*

21

רוסיה

10

אתיופיה

5

רוסיה

20

רוסיה

18

רוסיה

18

 

מזרח גרמניה

27

גרמניה

10

גרמניה

7

פולין

4

בריטניה

5

קניה

14

ג'מייקה

12

 

קניה

7

קניה

8

צרפת

4

רוסיה

7

שבדיה

3

ג'מייקה

11

בריטניה

6

 

בולגריה

4

קובה

7

אתיופיה

3

קניה

5

אתיופיה

7

אתיופיה

7

אתיופיה

7

 

איטליה

3

ספרד

4

קנדה

2

קובה

4

יוון

5

בלארוס

7

קניה

11

 

אוסטרליה

2

בריטניה

6

קניה

8

בריטניה

4

ג'מייקה

5

קובה

5

גרמניה

8

 

צ'כיה

2

צ'כוסלובקיה

2

ג'מייקה

6

גרמניה

3

קובה

5

אוסטרליה

4

אוסטרליה

3

 

רומניה

2

סין

4

סין

4

בלארוס

2

מרוקו

3

בריטניה

4

הרפובליקה הדומיניקנית

2

 

פינלנד

2

קנדה

3

ניגריה

4

בהאמאס

2

איטליה

3

אוקראינה

5

צרפת

2

 

מרוקו

2

אתיופיה

3

בריטניה

6

סין

1

יפן

2

סין

2

סין

6

 

פורטוגל

1

ג'מייקה

4

 

ג'מייקה

5

סין

2

     

בריטניה

8

             

ג'מייקה

2

             

סין

1

             

אתיופיה

0

             
 

בסיכום חלק זה ניתן לקבוע:

הישגים בעולם, התפתחויות ומגמות:

א.    קיים קיפאון בהישגים ובתוצאות בעולם בהרבה מענפי הספורט.

ב.     הספורט ההישגי במדינות באירופה בנסיגה גדולה בעקבות התפוררות המשטר הקומינסטי וירידת מוטיבציה והשקעות במדינות המערב.
ג.      קיימת עליה מתמדת בהצלחות ספורטאי מדינות אפריקה, אסיה ודרום אמריקה.
ד.     קיימות יותר אפשרויות למדליות וזכיות בעקבות הגדילה במספר מקצועות הספורט במשחקים האולימפיים, במשחקי העולם ובאליפויות יבשתיות ועולמיות.
ה.    יותר מדינות זוכות במדליות.
ו.       האפשרויות גדלו מאוד במקצועות טכניים בא"ק, בשחייה בהתעמלות ובמקצועות שאינם מצליחים באפריקה.
ז.      ההשתתפות בתחרויות הכנה בינלאומיות רבות בכל העולם ובכל הגילאים גדולות בהרבה מאלו שבישראל.
ח.     ההשקעה הגדולה במדינות העולם היא באנשי מקצוע ובהכשרת צעירים.
 

יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.