דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כדוריד | 11/04/2020

הקשר בין מועד הלידה בשנה והצלחה בכדוריד

תקציר מאמר שפורסם ב-PLoS One.


תאור המחקר

תחרויות ספורט לילדים ונוער נערכות בדרך כלל לפי שנתוני לידה. חוקרים שונים דיווחו כי בארצות מסוימות ובמספר ענפי ספורט היה ייצוג מוגבר לילדים שנולדו בתחילת השנה האזרחית וזאת מאחר שילדים אלה עשויים להקדים בהתפתחות הגופנית את אלה שנולדו לקראת סוף השנה האזרחית. למרות ש"מגלי כישרונות" אמורים להיות מודעים לכך, התופעה לא נעלמה וכנראה שמאמני קבוצות ילדים ונוער וגם אלה האמונים על הכנת עתודות לנבחרות הלאומיות ממשיכים להעדיף את אלה המגיעים להישגים טובים בגיל צעיר ולאלה שנולדו בתחילת השנה עשוי להיות יתרון בבחירה לקבוצות ולנבחרות.
החוקרים אספו נתונים על תאריכי הלידה של השחקנים באליפויות העולם בכדוריד לנשים ולגברים שהתקיימו בשנים בין השנים 2018-2013 בקטגוריות הבוגרים, צעירים (עד גיל 21) ונוער (עד גיל 19). בכדוריד נערכות בכל שנה אי זוגית אליפויות עולם לגברים בוגרים, עד 21 ועד 19 ואילו בשנים זוגיות נערכות אליפויות יבשות.  בקרב הנשים נערכות אליפויות הבוגרות בשנים  האי זוגיות ואילו אליפויות הצעירות והנערות בשנים זוגיות. אליפויות היבשות  נערכות בשנים בהן לא מתקיימת אליפות עולם.
כל שחקן נכלל רק פעם אחת בניתוח אפילו אם הופיע ביותר מאליפות אחת. הנתונים מוצגים לפי מחזורים דו שנתיים ומכונים: 2013, 2015 ו-2017. השחקנים באליפויות הבוגרים חולקו לארבע קטגוריות: אלה שנולדו ברבעון הראשון של השנה (ינואר-מרס), אלה שנולדו ברבעון השני (אפריל-יוני), ילידי הרבעון השלישי (יולי-ספטמבר) וילידי הרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר). באליפויות עד גיל 21 ועד גיל 19 החלוקה הייתה לפי 8 רבעונים מאחר שמדובר בשחקנים שנולדו בשתי שנים (אם היו בנבחרות שחקנים צעירים יותר הם לא נלקחו בחישובים).  חלוקות נוספת היו לפי מין,  תפקיד בקבוצה (שוער, פינה, מרכז, מקשר, ציר) ולפי הפדרציה האזורית אליה השתייכה מדינתו של השחקן.  

תוצאות

התפלגות השחקנים לפי יבשות, קבוצות גיל, מין ושנתונים מופיעה בטבלה 1:

יבשת

2013

u-19

2013

u-21

2013

בוגרים

2015

u-19

2015

u-21

2015

בוגרים

2017

u-19

2017

u-21

2017

בוגרים

סה"כ

אפריקה גברים

62

71

52

45

59

51

49

75

48

512

אמריקה גברים

57

40

52

55

66

50

50

35

50

455

אסיה גברים

48

39

53

46

49

53

45

39

70

442

אירופה גברים

205

195

237

222

166

254

224

191

239

1933

אוקיאניה גברים

0

0

16

0

0

0

0

0

0

16

סה"כ גברים

372

345

410

368

340

408

368

340

407

3358

אפריקה נשים

40

29

81

35

45

50

41

27

48

396

אמריקה נשים

40

42

60

62

43

64

30

38

49

428

אסיה נשים

68

56

50

68

67

64

74

42

50

539

אירופה נשים

203

205

185

195

191

218

224

221

252

1894

אוקיאניה נשים

0

0

16

0

0

0

0

0

0

16

סה"כ נשים

351

332

392

360

346

396

369

328

399

3273

 

טבלה מספר 2 מציגה את התפלגות השחקנים באחוזונים לפי רבעונים

שנה /רבעון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שביעי

שמיני

2013 גברים

u-19

23.1

19.4

13.7

11.3

9.7

9.1

7.8

5.9

2013 גברים u-21

18.8

12.5

19.1

11.6

13.0

9.3

8.7

7.0

2013 גברים בוגרים

26.3

28.8

23.7

21.2

 

 

 

 

2013 נשים

u-19

21.2

19.4

18.2

12.3

9.4

4.8

10.3

4.6

2013 נשים u-21

18.7

19.6

13.3

10.8

11.4

13.6

6.6

6.0

2013 נשים בוגרות

25.8

27.3

27.8

19.1

 

 

 

 

2015 גברים

u-19

17.9

20.7

16.8

12.2

13.9

9.2

5.2

4.1

2015 גברים u-21

19.1

17.1

13.5

14.4

12.9

7.4

10.9

4.7

2015 גברים בוגרים

29.4

28.9

21.6

20.1

 

 

 

 

2015 נשים

u-19

24.7

14.4

13.6

13.1

10.1

8.9

8.3

6.9

2015 נשים u-21

20.2

17.6

13.9

9.5

11.6

8.7

10.4

8.1

2015 נשים בוגרות

26.0

26.0

27.0

21.0

 

 

 

 

2017 גברים

u-19

20.4

22.6

16.8

11.1

12.8

7.1

4.6

4.6

2017 גברים u-21

14.4

17.6

13.8

13.2

15.0

12.9

8.5

4.4

2017 גברים בוגרים

28.3

28.0

26.0

17.7

 

 

 

 

2017 נשים

u-19

26.0

15.7

13.3

10.3

13.0

8.1

8.1

5.4

2017 נשים u-21

22.0

9.1

12.5

12.5

12.2

12.8

11.0

8.2

2017 נשים בוגרות

26.3

28.3

25.8

19.5

 

 

 

 

 
במאמר מופיעים נתונים נוספים על הקשר בין הגיל היחסי ומשתנים סטטיסטיים במשחק כמו דקות משחק, הבקעות שערים, חטיפות, חסימות, עצירות כדורים על ידי שוערים, איבודי כדורים ועוד. 
ניתן לראות כי לאורך כל תקופת המחקר של שלושה מחזורים דו-שנתיים יש ייצוג נמוך מהמצופה לילידי הרבעון האחרון, אפילו כאשר מגיעים לנבחרות הבוגרות.  ברמת הנבחרות הצעירות רואים לפעמים כי ילידי הרבעון הראשון בשנה השנייה מיוצגים יותר מילידי הרבעון האחרון בשנה הראשונה, ממצא צפוי למדי אם קיים יתרון לילידי תחילת השנה. בכדוריד יש יתרון גדול לילדים עם נתונים אנתרופומטריים גבוהים כמו: גובה, אורך זרועות, אורך רגליים ומשקל ולכן סביר שבגילאים הצעירים הילדים בעלי הנתונים האנתרופומטריים העדיפים זוכים ליותר התייחסות מצד המאמנים ואילו אלה שהתפתחותם מאוחרת יותר לעתים לא מתקבלים לקבוצות או פורשים בגלל פחות התייחסות מצד המאמנים. תופעה זו אמורה הייתה להיעלם כמעט לגמרי עם ההגעה לגיל הבוגרים ובכל זאת אפשר לראות שבכל המקרים, אפילו ברמת הבוגרים, אחוז ילידי הרבעון האחרון בשנה הוא תמיד מתחת ל-25.
החוקרים מראים כי בכל התפקידים יש ייצוג מוגבר לילידי תחילת השנה המתבטא במיוחד בתפקידי השוער ושחקן הציר בגברים ובתפקיד המרכזת בנשים. עוד מראים החורים כי יתרון הגיל מופיע בכל היבשות חוץ מאשר באוקיאניה שם מספר המשתתפים באליפות העולם היה קטן מאד וכלל רק מדינה אחת (אוסטרליה) אשר בה קבוצות הגיל נקבעות לפי 1 באוגוסט ולא לפי 1 בינואר כמו בשאר המדינות.
בניתוח התוצאות לפי דקות משחק נמצא כי שחקנים ילידי תחילת השנה זכו ליותר דקות משחק בכל קטגוריות הגיל, חוץ מאשר בקרב נשים בוגרות. נמצאו גם מספר יתרונות  לשחקנים ילידי תחילת השנה בפרמטרים סטטיסטיים  כמו אחוזי הצלחה בזריקות לשער וחטיפות כדורים.  שחקנים ילידי תחילת השנה ביצעו גם יותר טעויות, אבל זאת רק מפני  שהיו להם יותר דקות משחק. החוקרים מצאו גם קשר בין הגיל היחסי של השחקנים בנבחרת לבין הדירוג שלה באליפות. החוקרים שואלים לפיכך האם זה חכם לקיים בכלל אליפויות עולם דו-שנתיות לנוער, כי הרצון להצליח בהן דוחף כנראה מדינות לתת יותר הזדמנויות לשחקנים מבוגרים יותר, במיוחד לילידי השנה הראשונה (המוקדמת יותר) בכל קבוצת גיל.  

מקור: 

Rubia, Alfonso de la et al. “The relationship between the relative age effect and performance among athletes in World Handball Championships.” PloS one vol. 15,3 e0230133. 26 Mar. 2020, doi:10.1371/journal.pone.0230133


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.