דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 30/01/2021

השפעת מגפת הקורונה על פעילות גופנית וזמן מסכים של ילדים בסין

תאור המחקר

הנבדקים במחקר היו 2427 ילדים ובני נוער (48.8% מהם היו בנות)  בטווח הגילים 17-6 שנים, מחמישה בתי ספר בעיר שנגחאי שבסין. התלמידים מילאו שאלון שפותח על ידי ארגון הבריאות העולמי לגבי פעילות גופנית - Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), כחלק ממחקר מתמשך, בתאריכים 3 עד 21 בינואר 2020, בטרם ההכרזה בסין על המגפה שהתרחשה ב-24.1.2020, ומילאו פעם נוספת את השאלון בזמן המגפה בין התאריכים 13 עד 30 במרס 2020. פעילות גופנית (פ"ג) חושבה כמספר הדקות של ביצוע פ"ג מתונה בשבוע ועוד פעמיים מספר הדקות של פ"ג עצימה בשבוע. בהתאם לתוצאות חולקו הנבדקים בדיעבד לקבוצות הבאות: "לא פעילים" – ביצעו פחות מ-30 דקות פ"ג ליום בממוצע; "לא מספיק פעילים" – ביצעו 30 עד 59 דקות פ"ג בממוצע ליום; "פעילים מספיק" – ביצעו 60 דקות ומעלה של פ"ג בממוצע ליום. "זמן מסכים כולל", מדד מקובל לפעילויות יושבניות,  חושב מצירוף מספר השעות שהנבדקים שהו מול מסכים (טלוויזיה, מחשב, טלפון וכו') כולל הזמן שהם היו מול המחשב בעת למידה מרחוק ובעת הכנת שיעורי בית.  הנבדקים חולקו בדיעבד גם לשתי קבוצות בהתאם לדיווחים שלהם על זמן מסכים בפעילויות פנאי. אלה שזמן המסכים שלהם בפעילויות פנאי היה שעתיים ומטה הוגדרו ככאלה שצפו מעט במסכים בפעילויות פנאי ואלה שצפו במסכים שעתיים ומעלה הוגדרו ככאלה שצפו הרבה במסכים בפעילויות פנאי.

תוצאות 

ממוצעי תוצאות המחקר מובאים בטבלה
 

 

לפני המגפה

בזמן המגפה

פ"ג (דקות בשבוע)

540

105

אחוז "לא פעילים"

21.3

65.6

אחוז "לא מספיק פעילים"

18.8

16.7

אחוז "פעילים מספיק"

60.0

17.7

זמן מסכים כולל (דקות בשבוע)

610

2340

זמן מסכים בפעילויות פנאי (דקות בשבוע)

170

450

צפו מעט במסכים בפעילויות  פנאי, אחוז

92.7

69.1

צפו הרבה במסכים בפעילויות  פנאי, אחוז

7.3

30.9

 

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שההגבלות שהוטלו על הציבור בסין בשל מגפת הקורונה הביאו לירידה בכמות הפעילות הגופנית ועלייה בזמן המסכים של הילדים ובני הנוער במדינה בשיעורים הגבוהים מהצפוי. עם זאת נראה, כי המספרים המדווחים כאן לגבי ילדים ובני נוער בסין הם טובים מהמקובל במחקרים בארצות אחרות. זמן מסכים כולל של 2340 דקות בשבוע פירושו שהילדים ובני הנוער צפו במסכים בממוצע כ-5.5 שעות בממוצע ליום. אחוז ה"פעילים מספיק" לפני המגפה המדווח כאן (60%) הוא גבוה בהרבה מאשר השיעור המדווח עליו בארצות אחרות.
 מחברי המאמר חוששים כי לשינויים שהם מצאו במחקר עלולות להיות השלכות קשות על הבריאות הגופנית והנפשית של הילדים ובני הנוער. אי לכך הם ממליצים כי הממשלה, הנהלות בתי הספר, המורים לחינוך גופני, המאמנים והמדריכים בענפי הספורט, העוסקים במקצועות הרפואה והורי התלמידים יהיו מודעים לממצאים ולהשלכותיהם החמורות האפשריות וינקטו במהירות בצעדים לצמצום השפעתם.

מקור:


Xiang, M., Zhang, Z., & Kuwahara, K. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on children and adolescents' lifestyle behavior larger than expected. Progress in cardiovascular diseases, 63(4), 531–532. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.04.013
 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.