דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 13/04/2020

הפער בין גברים ונשים באתלטיקה

תקציר מאמר שפורסם ב-Frontiers in Physiology

שיטת המחקר

המחבר השתמש בנתונים על 50 ההישגים הטובים באתלטיקה ב-14 מקצועות כפי שהופיעו באתר הפדרציה הבין לאומית באתלטיקה (שכונתה אז IAAF) ב-1.5.2018 כדי למצוא את הפער בין הישגי גברים ונשים. החישוב שלו נעשה בנפרד על 50 התוצאות הטובות בכל מקצוע (שבהן יכולות להופיע מספר תוצאות של אותו אתלט) וגם לפי 50 האתלטים הטובים בכל מקצוע (תוצאה אחת לכל אתלט). כמו כן הוא השווה את התוצאות לכל 10 מקומות (10-1, 20-11, 30-21, 40-31, 50,41) והחישוב שלו נותן ממוצע של ההפרשים. הוא השתמש ברוב המקצועות רק בתוצאות שהושגו מחוץ לאולם, חוץ מאשר בריצת 60 מטר ששם נלקחו בחשבון רק תוצאות באולם וריצת 3000 מטר שבה נלקחו בחשבון תוצאות הן מאצטדיון והן באולם.
החוקר חישב מדד שהוא מכנה מדד שיוויון בין נשים וגברים בהישגים The sex equity score (SES)
אם ערך ה-SES הוא 100 זה אומר שאין בכלל פער בין שתי הקבוצות. ככל שהערך נמוך יותר זה אומר שהפער יותר גדול. במקצועות הריצה החישוב נעשה כך: הזמן המשוקלל של הנשים חלקי הזמן המשוקלל של הגברים כפול 100 -        SES = (MTSm/MTSw) ∗ 100 
ה-MTS הוא  ההישג הממוצע של 50 ההישגים  או האתלטים של אותו מין. את החישוב הוא עשה לגבי כל 10 מקומות בנפרד ואחר כך עשה ממוצע של כל החישובים.
החישוב במקצעות הקפיצה היה SES = (MTSw/MTSm) ∗ 100

תוצאות

תוצאות החישובים מופיעות בטבלה מספר1:

מקצוע

SES לגבי 50 תוצאות

SES לגבי 50 אתלטים

SES משולב של אתלטים ותוצאות

ריצת 60 מטר

92.18

92.01

92.10

ריצת 100 מטר

90.99

91.26

91.13

ריצת 200 מטר

90.19

90.20

90.19

ריצת 400 מטר

89.64

89.42

89.53

ריצת 800 מטר

88.63

88.69

88.66

ריצת 1500 מטר

88.49

88.81

88.64

ריצת 3000 מטר

88.50

88.20

88.35

ריצת 5000 מטר

88.90

88.55

88.72

ריצת 10,000 מטר

88.37

88.36

88.37

ריצת חצי מרתון

89.22

88.89

89.06

ריצת מרתון

89.02

88.95

88.98

קפיצה לגובה

85.51

85.21

85.36

קפיצה לרוחק

84.84

84.01

84.42

קפיצה משולשת

84.69

84.34

84.52

 

דיון בתוצאות

אחד הגורמים המשפיעים על ההבדל בין נשים וגברים הוא שמספר הגברים שהתחרו באתלטיקה גדול יותר ממספר הנשים. מאחר שהחוקר לא מצא נתון על מספר משתתפים באתר IAAF הוא הדגים את הפער הזה באמצעות נתוני השתתפות באליפויות בתי ספר באתלטיקה ובמרוצי שדה בארה"ב. הוא מראה כי בעונת 2018/2019 השתתפו בארה"ב 269,295 בנים בתחרויות מרוצי שדה של בתי ספר לעומת 219,345 בנות. מספר הבנות היווה 81.45% ממספר הבנים. בתחרויות האתלטיקה בבתי הספר התיכוניים השתתפו אותה שנה 605,354 בנים לעומת 488,267 בנות, כלומר מספר הבנות היווה 80.66% ממספר הבנים.
 מהנתונים בטבלה אפשר לראות כי הפער  הגדול ביותר בין נשים לגברים הוא במקצועות הקפיצה, אחר כך בריצות הארוכות והבינוניות והוא הכי קטן בריצות הקצרות. לדעתו של החוקר יתכן  שליכולת הריצה למרחקים קצרים היה ערך אבולוציוני גדול יותר מאשר לריצה למרחק ארוכים ולקפיצות וזאת מאחר שיכולת הריצה המהירה אפשרה התחמקות טובה יותר מטורפים ותכונת השרידות הזו חייבת להיות טובה גם אצל הנשים. לעומת זאת יכולת הריצה למרחקים ארוכים וליכולת הקפיצה לא היה ערך הישרדותי גדול ולכן היא הייתה יכולה להתפתח יותר אצל הגברים, שהתמחו בציד ואז יכולות אלה נתנו להם יתרון על הנשים שהיו יכולות לעסוק פחות בפעולה זו.

נתונים על הבדלים בין בנות ובנים ביום ספורט בישראל

ביום ספורט שהתקיים בחטיבת ביניים בישראל בשנת 2019 התחרו התלמידים בין היתר במספר מקצועות אתלטיקה. ממוצע 20 התוצאות הטובות בכל מין והיחס ביניהם מוצגם בטבלה 2:

מקצוע

ממוצע בנות

ממוצע בנים

SES

ריצת 60 מטר (שניות)

9.47

8.345

88.12

ריצת 200 מטר (שניות)

36.93

30.77

83.32

ריצת 800 מטר (שניות)

220.5

172.15

78.07

קפיצה לגובה (מטר)

1.20

1.3725

87.43

 קפיצה לרוחק (מטר)

3.338

3.9695

84.09

זריקת כדוריד (מטר)

21.845

32.805

66.59

 
ברור שיש מגבלות רבות לנתונים האלה שכן הם מייצגים בית ספר אחד (שבו למדו בחטיבת הביניים באותה השנה 189 בנות ו-177 בנים), הן מייצגות יום ספורט בשנה אחת והמדידות בו נעשו באמצעים פשוטים ופחות משוכללים מאשר אלה המשמשים למדידה בתחרויות אתלטיקה. כמו כן השופטים ביום הספורט היו מורים לחנ"ג ותלמידי מגמת חינוך גופני שאינם שופטי אתלטיקה מוסמכים. רואים כאן שככל שעולה מרחק הריצה גדל הפער באחוזים בין הבנים לבנות אך הפער בין ההישגים במקצועות הקפיצה אינו גדול יותר מאשר במקצועות הריצה. הפער במקצוע הזריקה הוא גדול יותר מאשר בריצות ובקפיצות וסביר שזה יהיה המצב גם אם היה אפשר למדוד את זה אצל אתלטים אבל מאחר שמשקל מכשירי הזריקה שונה בין הנשים והגברים אין אפשרות לאסוף נתונים על כך מתחרויות. יתכן שהפער בין הבנות לבנים עולה ככל שעולה מרחק הריצה  קשור לכך שיותר בנים עוסקים באימוני ספורט בענפי כמו כדורגל וכדורסל והאימונים משפיעים יותר על היכולת בריצות בינוניות מאשר על היכולת בריצות הקצרות. כמו כן ייתכן שמאחר שהבנות והבנים לומדים בנפרד בשיעורי החינוך הגופני, בשיעורי החנ"ג של  הבנים שמים יותר את הדגש על פיתוח יכולת הריצה במרחקים בינוניים.

מקור:


Carroll C (2019) The Performance Gap in Sport Can Help Determine Which Movements Were Most Essential to Human Evolution. Front. Physiol. 10:1412. doi: 10.3389/fphys.2019.01412


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.