דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 17/09/2021

חוסר פעילות גופנית וסיכויי היפגעות מקורונה


תקציר מחקר שנערך בארה"ב

מהלך המחקר

הנבדקים במחקר היו תושבים מדרום קליפורניה שנכללו בתוכנית בריאות המקיפה 15 מרכזים רפואיים - Kaiser Permanente Southern California (KPSC) שהיו בני 18 ומעלה וחלו בקורונה מתחילת 2020 ועד חודש אוקטובר באותה השנה. כל הנכללים בתוכנית נשאלים בכל ביקור שלהם במרפאה שתי שאלות לגבי הרגלי הפעילות הגופנית שלהם: 1) כמה ימים בשבוע בממוצע אתה מבצע פעילות גופנית מתונה עד נמרצת? 2) כמה זמן בממוצע נמשכת הפעילות? נכללו בחישוב רק כאלה שהיו להם לפחות 3 ביקורים במרפאות בהם הם ענו על השאלות בשנתיים שלפני התפרצות המגפה.
בהתאם לתשובות על הפעילות חולקו הנבדקים לאחר מעשה ל-3 קבוצות: א) "פעילים תמיד" -אלה המקפדים לבצע פעילות גופנית מתונה עד נמרצת בהיקף של 150 דקות ומעלה בשבוע; ב) "פעילים לפעמים" -אלה שביצעו פעילות גופנית בהיקף של 10 עד 149 דקות בשבוע בממוצע; ג) "לא פעילים" – אלה שביצעו פעילות גופנית בהיקף של פחות מ-10 דקות בשבוע בממוצע או לא ביצעו פעילות כלל.

תוצאות 


הגיל החציוני של הנבדקים היה 47 שנים. 
הטבלה מסכמת את מספר החולים בקבוצות ואת האחוז מהם שנזקקו לאשפוז בבית חולים, שנזקקו לטיפול נמרץ ומספר המתים בשלוש הקבוצות

קבוצה

פעילים תמיד

פעילים לפעמים

לא פעילים

סה"כ

מספר חולים

3118

38,338

6984

48,440

מספר ואחוז מאושפזים

99 (3.2%)

3405 (8.9%)

732 (10.5%)

4236 (8.7%)

מספר ואחוז בטיפול נמרץ

32 (1.0%)

972 (2.5%)

195 (2.8%)

1199 (2.5%)

מספר ואחוז שנפטרו מקורונה

11 (0.4%)

590 (1.5%)

170 (2.4%)

771 (1.6%)

 

לאחר תקנון לגבי גורמי סיכון רלוונטיים נמצא כי יחסית ל"פעילים תמיד" הסיכוי לאשפוז של ה"לא פעילים" היה גדול פי 2.26 ושל ה"פעילים לפעמים" פי 1.89. הסיכון לאשפוז בטיפול נמרץ היה גדול פי 1.73 אצל  ה"לא פעילים" ופי 1.58 אצל ה"פעילים לפעמים". הסיכוי למוות מקורונה אצל ה"לא פעילים" היה גדול פי 2.49 מאשר אצל ה"פעילים תמיד" ופי 1.88 אצל ה"פעילים לפעמים".
החוקרים מציינים כי  למעשה הסיכון של הלא פעילים לסיבוכים מקורונה הם גבוהים יותר מאחר שהנתונים מתוקננים לגבי גורמי סיכון לתחלואה כמו עודף משקל וסוכרת, שני גורמים הנפוצים יותר אצל הלא פעילים. לדעת החוקרים, ביצוע פעילות גופנית הוא הגורם החשוב ביותר העשוי להקטין את סיכוני הסיבוכים מהדבקה בקורונה. מדיווחים ראשוניים במחקרים אחרים עולה שדווקא אלה הנמצאים בקבוצות הסיכון הם אלו שהורידו יותר את כמות הפעילות הגופנית שלהם בתקופת המגפה בעוד הם אלה הזקוקים לה ביותר כהגנה בפני סיבוכים אפשריים שלה.


מקור:


Robert Sallis , Deborah Rohm Young, Sara Y Tartof, James F Sallis, Jeevan Sall, Qiaowu Li, Gary N Smith, Deborah A Cohen. Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients. Br J Sports Med 2021;0:1–8. doi:10.1136/bjsports-2021-104080


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.