דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 16/02/2016

פעילות גופנית של ילדים בניגריה

סולם הציונים:ניגריה

A – 81-100% מהילדים ובני הנוער עומדים בקריטריון

B – 61-80% עומדים בקריטריון

C – 41-60% עומדים בקריטריון

D – 21-40% עומדים בקריטריון

F – 20% ומטה עומדים בקריטריון

 

 

פעילות גופנית כללית – ציון C. בסקר נמצא כי 58% מהבנים ו- 29% מהבנות בגיל 19-5 מבצעים 60 דקות של פעילות גופנית נמרצת , שלוש פעמים או יותר בשבוע. נראה ששיעורים אלה גבוהים יותר מאשר במדינות מפותחות.

השתתפות בקבוצות ספורט מאורגנות - אין מספיק נתונים (ציון INC). נראה כי שיעור זה נמוך למדי ולא תמיד ברור אם הפעילות מאורגנת או לא.

פעילות גופנית חופשית – ציון "C  מינוס". כ-41%  מבני 19-10 נמצאו כעוסקים בצורה כלשהי של פעילות גופנית בזמן הפנאי שלהם. הפעילויות כוללות בין היתר ריצה ומשחקים לא מאורגנים של כדורגל וכדורסל. שיעור זה גבוה יחסית לארצות מפותחות. לא ברור מהו משך הפעילויות ועוצמתן.

הגעה פעילה לבית הספר - ציון B. כ-90% מתלמידי ניגריה צוברים 30 דקות של הליכה או יותר מדי יום כדי להגיע לבתי הספר ובחזרה לביתם. ילדים באזורים כפריים הולכים יותר. בערים שיעור הילדים המגיעים לבתי הספר בצורה פעילה הוא רק כ-50%.

התנהגות יושבנית - ציון F. סקרים מראים כי באזורים עירוניים למעלה מ-90% מהילדים צוברים יותר משלוש שעות יומית של "זמן צפייה במסכים".  באזורים כפריים שיעור זה הוא רק כ-35%. הפעילויות היושבניות הפופולריות ביותר מול מסכים הן צפייה בטלוויזיה ומשחקי וידאו. החוקרים העניקו ציון D לפעילויות יושבניות שאינן כרוכות בצפייה במסכים כמו שיחות עם חברים, קריאה, משחקי שולחן, האזנה למוזיקה וזמן נסיעה במכוניות. הזמן שמבלים ילדים בפעילויות כאלה הוא למעלה משלוש שעות מדי יום.

עודף משקל והשמנה -  ציון B. יש מספר מחקרים על נושא זה אך לא עם מדגמים המייצגים את כל אוכלוסיית המדינה.  עולה מהם כי שיעור עודף המשקל בקרב צעירים במדינה הוא 15-18% ושיעור ההשמנה הוא פחות מ-5%. בערים שיעור התופעות האלה גבוה יותר מאשר בכפרים. בערים יש מגמה של מעבר מתזונה מסורתית לתזונה "מערבית" (מזונות המכילים הרבה שומנים וכולסטרול ומעט סיבים תזונתיים) ומאחר שבהן גם שיעור העוסקים בפעילות גופנית הוא נמוך יותר, רואים יותר צעירים שמנים או בעלי עודף משקל.

פעילות גופנית בבתי הספר – אין מספיק נתונים (ציון INC). חינוך גופני הוא חלק מתוכנית הלימודים ויש כמה דיווחים  ממקומות שונים כי בבתי הספר ניתנות הזדמנויות לעסוק בפעילות גופנית.  נראה כי נדרשת בחינה מחודשת של תכניות הלימודים במקצוע והגעה ליותר אחידות בין בתי הספר השונים.

השפעת משפחה וחברים – אין מספיק נתונים (ציון INC). אין הרבה ידע בנושא זה. מחקר אחד מצא כי רק כשליש מהילדים זוכים לתמיכה מהוריהם לעיסוק בפעילות גופנית. 

מתקני ספורט בקהילה - אין מספיק נתונים (ציון INC). מחקר אחד מצא קשר בין  קלות הגעה למרכזים מסחריים, אפשרויות הליכה בטוחות ללא חשש מהתקלות בפושעים למיניהם והאסתטיות של השכונה הם גורמים רלוונטיים לעידוד הפעילות הגופנית וצמצום ממדי השמנה.

מדיניות הממשלה - אין מספיק נתונים (ציון INC). יש מדיניות מוצהרת של הממשלה לעידוד הפעילות הגופנית בבתי הספר אך אין  מחקרים שבדקו עד כמה היא מתבצעת.  המדיניות כוללת את הסעיפים הבאים: חינוך גופני חובה בכל בתי הספר, קיום מתקני ספורט בכל בתי הספר, איסור עונשים המגבילים פעילות גופנית בבתי הספר, איסור אפליה כלשהי בנושא זה על כל רקע שהוא, חיוב כל בתי הספר להכין תוכניות לימודים לכל התלמידים זולת אלה הסובלים מבעיות רפואיות.

מקור:

2013 Nigerian Report Card on Physical Activity for Children and Youths. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smadar/My%20Documents/Downloads/Nigeria's%20Report%20Card%20final%202014.pdf


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.