דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 10/01/2016

פעילות גופנית של ילדים בקנדה

קנדה היא החלוצה בהכנת דו"ח מצב הפעילות הגופנית של ילדים ובני נוער. דו"חות שנתיים החלו להתפרסם במדינה זו החל משנת 2005. ב-2014 ארחה המדינה ועידה בין לאומית בנושא. מובא כאן תקציר הדו"ח השנתי לשנת 2015 עם השווא הציונים לשנים הקודמות.lacrosse

סולם הציונים:

A – 81-100% מהילדים ובני הנוער עומדים בקריטריון

B – 61-80% עומדים בקריטריון

C – 41-60% עומדים בקריטריון

D – 21-40% עומדים בקריטריון

F – 20% ומטה עומדים בקריטריון

INC – אין מספיק נתונים.

פעילות גופנית כללית - רק 9% מהילדים ובני הנוער מקפידים על ההמלצה הבין לאומית לבצע שעה של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת מדי יום (14% בגיל 11-5, 5% בגיל 17-12). בקנדה קיימת גם המלצה לילדים בגיל  4-3 והיא לבצע 180 דקות של פעילות גופנית בכל עוצמה שהיא. 70% מהילדים עומדים בהמלצה וזו הסיבה שהציון הכללי בקטגוריה זו הוא " D מינוס"  ולא F.

ציונים לאורך השנים:

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ציון

D

D

F

F

F

F

F

F

-D

-D

-D

 

החוקרים מציינים כי רמת הפעילות הגופנית של הילדים ובני הנוער לא השתנתה הרבה ב-20 השנים האחרונות. מחקרים בהם ענדו הילדים מוני צעדים מציירים תמונה קצת יותר ורודה. המחקרים שבוצעו החל משנת 2005 מראים כי הממוצע של הבנים נשאר יציב על כ-12,000 צעדים ביום וזה של הבנות על כ-11,000 צעדים ביום. בכל זאת נכרת ירידה מסוימת בשנים האחרונות, גם במדד זה.

השתתפות בקבוצות ספורט  - ציון "B  מינוס". כאן ניכר שיפור ולראשונה המדד הזה נכנס ל"תחום B" (מעל 61% עומדים בקריטריון). ההשוואה לשנים קודמות:

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ציון

+C

-C

C

C

C

C

C

C

C

+C

-B

 

75% מבני 19-5 עוסקים בספורט בצורה מאורגנת. יש אי הסכמה בין כמה מחקרים בנושא. מחקר אחד מצא, בהתאם לדיווחי הורים, כי רק 49% מהילדים בגיל 19-5 חברים בקבוצות ספורט.

 75% מהילדים הסובלים מנכויות עוסקים בספורט.  בקרב הילדים הסובלים מפיגור שכלי, פחות מ-30% משתתפים בפעילויות ספורט קבוצתיות. 

פעילות גופנית לא מאורגנתINC (אין מספיק נתונים). השוואה לשנים קודמות:

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ציון

-

-

-

INC

INC

F

F

F

INC

INC

INC

 
בהתאם לדיווחי הורים, 65-76% מבני  19-5 עוסקים בפעילות גופנית לא מאורגנת, בשעות שאחרי גמר הלימודים.

למרות שילדים ובני נוער  מבצעים פעילות גופנית בלתי מאורגנת, כמה שעות בשבוע, זה מסתכם כנראה בפחות משעה אחת ליום. המטרה של כמה שעות פעילות לא מאורגנת בשבוע היא שרירותית ונדרש מחקר נוסף כדי שאפשר יהיה לתת ציון בקטגוריה זו. עם זאת מציינים עורכי הדו"ח כי תחום הפעילות הגופנית הבלתי מאורגנת של ילדים ובני נוער נמצא בירידה במקומות רבים בעולם.

הגעה פעילה לבתי ספר – ציון D. הציון בקטגוריה זו נשאר יציב על D בכל השנים בהן נבדק להוציא את שנת 2012 בו ניתן לו הציון +D. רק 24% מהתלמידים מגיעים תמיד באופן פעיל (בהליכה או באופניים) לבתי הספר. 62% מוסעים תמיד ו-13% מגיעים לפעמים באופן פעיל. בין השנים 2000 -2010 עלה שיעור המוסעים תמיד מ-51% ל-62%.

ידע והבנה בנושא הפעילות הגופנית (Physical literacy)  - זהו תחום חדש המוגדר כך: המוטיבציה, הביטחון העצמי, המסוגלות הגופנית, הידע וההבנה הנדרשים כדי לקחת אחריות להיות מעורבים בפעילות גופנית.  תחום זה נבדק לראשונה בדו"ח הנוכחי ואין לגביו מספיק נתונים (ציון INC). נראה שכ-40% מבני 12-8 עונים על ההגדרה שיש להם Physical literacy.

התנהגות יושבנית  - ציון "D  מינוס". השוואה לשנים הקודמות:

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ציון

C

-D

-D

D

F

F

F/INC

F/INC

F

F

-D

 

ההמלצות מתייחסות רק ל"זמן צפייה במסכים" (טלוויזיה, מחשב, פלייסטיישן, טלפון וכו'). ההמלצה היא כי בני 4-3 יוגבלו לשעה ביום ובני 17-5 לשעתיים ביום. רק 15% מבני 4-3 צוברים פחות משעה ביום "זמן מסכים".  24% מבני 17-5 צוברים פחות משעתיים ביום "זמן צפייה במסכים". אין המלצות בקנדה לגבי זמן כולל של פעיות יושבנית ויש כאן גם בעיה כי יש פעילויות יושבניות הנתפסות כתורמות להתפתחות הילדים כמו קריאה וציור.

השפעת משפחה וחברים -  ציון +C. תחום זה  זכה בשנת 2014 לציון C. לפני כן נתנו ציונים נפרדים בשני תחומים: "פעילות גופנית של המשפחה" ו"השפעת חברים". בתחום המשפחה נבדקים דרכי עידוד הילדים לעיסוק בפעילות גופנית: אימון ילדים, הסעה לאימונים ותחרויות, תשלום עבור פעילויות של הילדים, אחוז ההורים שהם בעצמם עומדים בהמלצות לעיסוק בפעילות גופנית ואחוז אלה המבצעים פעילות גופנית יחד עם ילדיהם. בקשר לחברים נבדק  אחוז הילדים ובני הנוער שחבריהם מעודדים אותם לעסוק בספורט ואחוז אלה המעודדים את חבריהם לעסוק בכך.

כ-80% מהמשפחות מוציאות כסף כדי לעודד ילדים לעסוק בפעילות גופנית וזאת על ידי קניית לבוש וציוד ותשלום עבור פעילויות.כ-90% מתלמידי התיכון באזורים שנבדקו ציינו כי הוריהם מעודדים אותם לעסוק בפעילות גופנית. כרבע מהאימהות של תלמידי בתי הספר היסודי  ציינו כי הדאגה לכך שהילד יהיה פעיל מספיק היא הדבר החשוב ביותר עבורן.

40% מתלמידי התיכון ציינו כי יש להם 5 חברים ומעלה שהם פעילים גופנית. 17% ציינו שאין להם חברים פעילים גופנית או שלכל היותר יש להם אחד כזה.  בכמה מחקרים נמצא כי ילדים פעילים יש להם בדרך כלל חברים פעילים וגם ההפך הוא הנכון: אלה שאינם פעילים אין להם חברים פעילים. החוקרים מציינים עם זאת כי אין מספיק נתונים על השפעת חברים.

חינוך גופני ופעילות גופנית בבתי הספר – ציון +C. גם ב-2014 הציון הזה היה +C. לפני כן ניתנו ציונים נפרדים בשלושה תחומים: חינוך גופני ופעילות גופנית בבתי הספר, מדיניות בתי הספר לעידוד הפעילות הגופנית, מתקני ספורט וציוד ספורט בבתי הספר.

77% מההורים ציינו כי בתי הספר מציעים פעילויות מאורגנות מעבר לשיעורי החינוך הגופני.  בתחום זו מסתמנת עלייה מערך של 68% בשנת 2000. 53% מההורים ציינו כי הילדים שלהם גם משתתפים בפעילויות האלה. 52% מתלמידי בתי הספר היסודיים ציינו כי הם משתתפים בחוגי ספורט בבתי הספר. בכל האזורים בקנדה קיימות תוכניות לימודים מסודרות בחינוך גופני אך הדרישות מתלמידי התיכון נבדלות בין האזורים. רק במדינה אחת בקנדה, מניטובה, יש חובת קבלת ציון בחינוך גופני בכל שנות בית הספר התיכון. כמעט בכל בתי הספר יש אולמות ספורט ומגרשי ספורט וכמעט בכולם יכולים להשתתף התלמידים בפעילויות גם אחרי שעות הלימודים.

מתקנים בקהילה ובסביבה – ציון +B . אותו ציון ניתן גם ב-2014. לפני כן נבדקו שלושה תחומים: "מדיניות להגברת פעילות גופנית בקהילה", "מתקנים בקהילה" ו"בטיחות העיסוק בפעילות גופנית בקהילה".

רוב המבוגרים טוענים כי אין בעיית מתקנים. שבילי הליכה נמצאים בכל רחבי המדינה ורוב התושבים גרים בסמיכות להם.  אחד הגורמים המונעים מהורים להרשות לילדים לצאת לפעילות חופשית מחוץ לבית הוא הדאגה לבטיחותם. החשש הוא מפני היפגעות הילדים על ידי מכוניות בעודם הולכים או רוכבים על אופניים ומפני תקיפות על ידי סוטים ופושעים למיניהם.  החוקרים מציינים ששיעור הילדים שנפגעו כתוצאה מכך שישבו בכלי רכב שהיו מעורבים בתאונות היה גבוה פי שמונה משיעור הילדים שנפגעו על ידי כלי רכב בעודם הולכים או רוכבים על אופניים. כמו כן שיעור הילדים שפותו על ידי סוטים למיניהם להיפגש אתם דרך האינטרנט גדול בהרבה ממספר הילדים שנחטפו על ידי פושעים בעודם נמצאים מחוץ לבית.  החוקרים מציינים גם את חשיבות הפעילות הגופנית בטבע מאחר שנמצא שאנשים מבוגרים העושים פעילות כזו הם מאושרים יותר. הרגלים אלה יש לדעתם לפתח כבר בגיל צעיר.

מדיניות הממשלה – ציון "B מינוס".  בשנת 2014 הציון היה C . לפני כן נבדקו בנפרד מדיניות הממשלה המרכזית ומדיניות השלטונות במדינות השונות המרכיבות את קנדה. אחת היוזמות המעניינות בקנדה נקראת Children's Fitness Tax Credit. ההורים יכולים לקבל עד 500 דולר של הקלות במס על כל ילד, אם הם רושמים אותו לקבוצות ספורט וחוגים העוסקים בפעילות גופנית. סכום זה הועלה לאחרונה ל-1000 דולר קנדי.. שנת 2015 הוכרזה "שנת הספורט של קנדה". גם רשויות הבריאות של קנדה משתתפות במאמץ להגברת הפעילות הגופנית מתוך הבנה כי חוסר פעילות גופנית מהווה סכנה חמורה לבריאות.

מעורבות ארגונים חוץ ממשלתיים – ציון "A  מינוס". ציונים בשנים קודמות:

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ציון

-

-

INC

+C

-B

C

C

-A/INC

B

-A

-A

 

כפי שניתן להבין, יש מעורבות גדולות של ארגונים חוץ ממשלתיים בנשוא קידום הפעילות הגופנית של ילדים ובני נוער: הבנק המלכותי של קנדה (RBC) מעניק מלגות בסך 1000 עד 25,000 דולר לתוכניות המעודדות פעילות גופנית. תכנית נוספת נקראת Active Canada 20/20: ומטרתה להעלות את הפעילות הגופנית במדינה. חברת  Canadian Tire , חברה העוסקת במכירת מוצרים מסוגים שונים (כולל ציוד ספורט ופנאי) מנהלת קמפיין בשם ACTIVE AT SCHOOL שמטרתו לדאוג לכך שילדים יעשו פעילות למשך שעה בכל יום בבתי הספר. כמה ארגונים  מתחום הבריאות מקדמים את נושא ההגעה הפעילה לבתי הספר. "המכון לאזרחות קנדית" פרסם דו"ח המצביע על כך שפעילות ספורטיבית עוזרת למהגרים להשתלב בחברה הקנדית.

מקור:

ParticipACTION. The Biggest Risk is Keeping Kids Indoors. The 2015 ParticipACTION Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Toronto: ParticipACTION; 2015.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.