דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פטר דוידוביץ' | אתלטיקה | 11/03/2012

הקרב-רב בבית הספר

מאת: ד"ר פטר דוידוביץ'

לפי העיקרון של מקצועות משולבים, חשוב לתכנן את הפעילות הגופנית של התלמידים כבר בגיל בית הספר. המורה צריך להתחשב בגיל התלמידים, בכושרם ובתנאי בית הספר. כל אלה יתרמו ללימד מהיר ונכון של מקצועות האתלטיקה, שיהוו אתגר למורה ויגבירו את המוטיבציה של התלמידים.

את המטרות של החינוך הגופני ניתן להשיג אך ורק על-ידי פעילות מוטורית מגוונת שמותאמת ליכולת הגופנית של התלמידים. כאשר המורה מתכנן מראש את הפעילות הגופנית, הוא מציב לעצמו את המטרות שמסוגלים תלמידיו להשיג אחרי פעילות אופטימלית וכמו כן בוחן את את כל הדרכים האפשריות שעשויות להביא לפעילות הגופנית האופטימלית ולהשגה המיוחלת של המטרות האלה.

בחירת דרכים רבות ומגוונות המתאימות לאישיותו של המורה ולאיפיונים ההתפתחותיים של התלמידים, מהווה תנאי מוקדם לפעילות יסודית ומוצלחת לאורך כל שנת הלימודים ובסיס לתכנון פעילות גופנית (אתלטית ביסודה) רב-שנתית בבית הספר.

החדרת שיטות עבודה נכונות רב-גוניות, מביאה להתפתחות הרמונית ונכונה של התלמידים ומהווה אצלם גורם משיכה רצוי וחיובי אל הפעילות האתלטית בחוגים של בית הספר. כאשר המורה לחינוך גופני מתמיד בחיפוש אחרי גיוון ורב-צדדיות בפעילות הגופנית, בדרך כלל, הוא מצליח גם להחדיר למוסד שהוא פועל בו את חדוות הפעילות הספורטיבית ויצירת מסורת ספורטיבית חיובית.

ההתפתחות המוטורית של הילדים

יכולתם המוטורית של הילדים והנערים קשורה במבנה גופם וביכולת תפקודם. ישנם מספר גורמים המשפיעים על התפתחותו וכושרו של הצעיר: המין, רמת החיים, איכות החיים, המטען הגנטי וכו', אבל ברור לכל מורה שישנם הבדלים מהותיים בין המצב הגופני של התלמידים, שרוב שנותיהם נמצאים בשלב של התפתחות גופנית מואצת לבין מצבם הגופני של המבוגרים וחשוב מאד למורה לזכור שהילדים שהוא מלמד בבית הספר אינם "מבוגרים קטנים יותר", אלא ילדים ונערים שהתפתחותם מתרחשת לפי חוקים מסוימים ולכן המורים חייבים להכיר את השלבים השונים של ההתפתחות המוטורית בגילאים השונים . המורים חייבים לקחת גם בחשבון את ההבדלים בין ההתפתחות הכרונולוגית (גיל התלמידים) לבין ההתפתחות הביולוגית.

תכנון הלימודים בבית הספר

בתחילת שנת הלימודים יבחר המורה את המקצועות הניתנים ללמידה בבית הספר ויהוו אתגר לתלמידים ולמורה כאחד. חשוב גם לתכנן את תהליך הלימוד כך, שיקדם את יכולתם הגופנית של התלמידים ולבחון זאת באמצעות מבדקים אובייקטיביים פשוטים.

בעיית בחירת המקצועות המתאימים מהווה עבור המורה אחת השאלות המרכזיות בקביעת תוכנית הלימודים. ישנם מקצועות שבהם משלבים מקצועות שונים כאשר המטרה המוצהרת היא להביא את התלמידים להתנסות בפעילויות גופניות שונות, ללא שאיפות תחרותיות, השתפרות וכו'. מורים הנוקטים בגישה זו שמים את הדגש רק על ההשתתפות בפעילות בבית הספר ובפעילויות חוץ בית ספריות כמו צעדות, טיולים, משחים, מסעות אופניים וכדומה ולא מנהלים מעקב כלל אחרי הישגי התלמידים הנמדדים בעזרת שעון וסרט מדידה.

מאמר זה מביא בפני המורים גישה אחרת: המורה יבחר בכל שנה מספר מקצועות לכל גיל, יפרסם טבלת ניקוד עבור כל הישג וכך יוכל כל תלמיד לדרג את עצמו לפי הישגיו ולנסות לשפר את יכולתו במקצועות הטעונים שיפור.

שיטה זו מקובלת ברוב המדינות המקיימות פעילות ספורטיבית ענפה. יתר על כן, ישנן מדינות בהן כל תחרויות האתלטיקה לתלמידים עד גיל 14 מתנהלות לפי שיטת קרב-רב. כל תלמיד מתחרה בכל המקצועות שבתחרות והדירוג הסופי הוא לפי מספר הנקודות שצבר האתלט/תלמיד בסוף התחרות כולה. בהמשך מובאות מספר דוגמאות כאלה. המורים אינם חייבים להיצמד לשילובים מקובלים ויכולים להרכיב קרב-רב המתאים לתנאי בית הספר בו הם מלמדים. הקרב-רב השנתי, סכום הנקודות של ההישגים הטובים שצבר התלמיד בכל המקצועות במהלך השנה, יהווה אתגר לתלמידים ואמצעי למורה לבחון את יעילות עבודתו. ניתן גם לבסס את יום הספורט הבית ספרי על עקרון הקרב-רב.

האימונים והתחרויות בקרב-רב מהווים בסיס לפעילות מאומצת בשלבים מאוחרים יותר ויעזרו לכל תלמיד/אתלט לבחור לעצמו את קבוצת המקצועות שבהם הוא יתמחה אחרי שירכוש לעצמו ניסיון מוטורי ותחרותי ברמה בסיסית. תוך כדי עבודת הבסיס יפתחו התלמידים גם את כושרם הגופני באופן כללי.

המאמן הגרמני אולריך יונאט הציע כמה עקרונות לקרב-רב של צעירים:

  1. את הפעילות התחרותית ניתן בגיל מוקדם יחסית.
  2. אין הבדלים בבחירת המקצועות בין בנות לבנים.
  3. כל שילוב צריך שיכלול מקצוע ריצה קצרה, ריצה ארוכה, מקצוע קפיצה ומקצוע זריקה.
  4. בחירת מרחקי הריצה ומשקל מקצועות הזריקה תותאם לגיל התלמידים.
  5. המתודיקה של לימוד המקצועות צריכה להתאים לגיל הילדים.

בטבלה מספר 1 מופיעים מקצועות קרב-רב לבנים שהיו נהוגים בעבר בגרמניה:

גיל

קרב

מקצועות

10 - 12

קרב-3

ריצת 50 מ', קפיצה לרוחק, זריקת כדור 80 גרם

10 - 12

קרב-4

ריצת 50 מטר, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה, זריקת כדור.

13 - 14

קרב-3

ריצת 75 מטר, קפיצה לרוחק, זריקת כדור

13 - 14

קרב-4

ריצת 100 מ', ק. לרוחק, ק. לגובה, הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג

15 - 16

קרב-5

100, רוחק, ברזל (5 ק"ג), גובה, ריצת 1000 מ'.

 

15 - 16

קרב - 8

יום ראשון: 100, רוחק, ברזל, גובה, 1000

יום שני: 110 משוכות, דיסקוס, מוט

17 - 18

קרב-5

כמו לגילאי 15 - 16

17 - 18

קרב-10

יום ראשון: 100, רוחק, ברזל (6.25 ק"ג), גובה, 1000

יום שני: 110 משוכות, דיסקוס (1.75 ק"ג), מוט, כידון , 400

 

בטבלה מספר 2 מוצגים מקצועות קרב-רב לילדות ונערות שהיו נהוגים בגרמניה:

גיל

קרב

מקצועות

10 - 12

קרב-3

ריצת 50 מ', קפיצה לרוחק, זריקת כדור 80 גרם

10 - 12

קרב-4

ריצת 50 מטר, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה, זריקת כדור.

13 - 14

קרב-3

ריצת 75 מטר, קפיצה לרוחק, זריקת כדור

13 - 14

קרב-4

ריצת 100 מ', ק. לרוחק, ק. לגובה, הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג

15 - 16

קרב-5

 100 משוכות, רוחק, ברזל (4 ק"ג), גובה, ריצת 200 מ'.

17 - 18

קרב-5

כמו נערות 15 - 16

17 - 18

קרב-7

יום ראשון: 100 משוכות, גובה, ברזל, 200

יום שני: רוחק, כידון, 800

 
ברומניה נקבעו תחרויות הקרב-רב לפי גילם של המשתתפים. תחרויות קרב-רב לילדים נערכות בדרך כלל ביום אחד, אך כאשר מספר המקצועות עולה, נפרסות התחרויות על פני יומיים.
 

בטבלה מספר 3 מוצגים מקצועות קרב-רב שהיו נהוגים ברומניה.

גיל

קרב

מקצועות

בנות 9 – 10

בנים 10 - 11

קרב-3

50, רוחק, זריקת כדור

בנות 9 – 10

בנים 10 - 11

קרב-4

 60 משוכות, רוחק, זריקת כדור, 600

בנות 11 – 12

בנים 12 - 13

קרב-4

60, גובה, רוחק, ברזל

בנות 13 - 14

קרב-5

80 משוכות, ברזל, גובה, זריקת כדור, 600

בנים 14 - 15

קרב-8

יום ראשון: 80, גובה, רוחק, ברזל

יום שני: 80 משוכות, דיסקוס, כידון, 1500

נערים 16 - 19

קרב-10

כמו בגרמניה (ראה טבלה מספר 1)

 

בטבלה מספר 4 מוצגת הצעה לקרב-רב בבית הספר לגילאים השונים:

 

כתה

מקצועות

ד'        

50, רוחק, זריקת כדור 80 גרם, 600

ה'  - ו 

60, רוחק/גובה, זריקת כדור, 600

ז'        

60/80, רוחק/גובה, זריקת כדור 200 גרם/ כדור-ברזל 3 ק"ג, 600/1000

ח'       

60/100, רוחק/גובה, זריקת כדור/ כדור ברזל 3 ק"ג, 600/1000

ט' – י'

100, רוחק/גובה, ברזל 3 - 4 ק"ג, 800/1000

יא' – יב' בנות

100, רוחק/גובה, ברזל 3 - 4, 800

יא' – יב' בנים

100, רוחק/גובה, ברזל 5 ק"ג, 1500

 

כאמור, המורה יכול להתאים את מקצועות הקרב לתנאי בית הספר. אם לדוגמה בבית הספר  היסודי לא ניתן לרוץ 50 מ', אפשר במקום זאת לרוץ 30 מטר ולבנות טבלת ניקוד למקצוע.

טבלה מספר 5 מביאה דוגמה לתקציר טבלת ניקוד לבנות בגיל 13: 

ניקוד/מקצוע

60 משוכות

רוחק

800

ברזל 3 ק"ג

גובה

100

9.2

4.70

2:25

9.50

1.60

90

9.7

4.50

2:35

9.00

1.50

80

10.2

4.30

2:45

8.50

1.40

70

10.7

4.10

2:55

8.00

1.30

60

11.2

3.90

3:05

7.50

1.20

50

11.7

3.70

3:15

7.00

1.10

40

13.2

3.50

3:34

6.50

1.00

30

14.7

3.20

3:54

5.50

0.90

20

16.2

3.00

4:14

4.50

0.80

10

17.7

2.55

4:41

3.50

0.70

1

19.1

2.10

5:20

1.70

0.61

 

טבלה מספר 6 מביאה תקציר טבלת ניקוד לבנים בגיל 13:

ניקוד/מקצוע

80 משוכות

ברזל 4 ק"ג

800

רוחק

גובה

100

11.2

12.00

2:06

5.40

1.74

90

11.7

11.50

2:16

5.20

1.64

80

12.2

11.00

2:26

5.00

1.54

70

12.7

10.50

2:36

4.80

1.44

60

13.2

10.00

2:46

4.60

1.34

50

13.7

9.50

2:56

4.40

1.24

40

15.2

9.00

3:16

4.20

1.14

30

16.7

8.00

3:36

3.85

1.04

20

18.2

7.00

3:56

3.35

0.94

10

19.7

6.00

4:16

2.85

0.84

1

21.1

4.20

4:34

2.40

0.75

 

המאמר הוא עיבוד של המאמר המקורי שהופיע בגיליון מספר 37 של המגזין "עולם הריצה" , ינואר-פברואר 1989 , עמודים 15 – 18.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.