דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 02/06/2021

השפעת פעילות גופנית וצפייה בטלוויזיה על שיעורי תמותה

תקציר מחקר שנערך באוסטרליה


שיטת המחקר

באוסטרליה מתבצע מחקר אורך הנקרא The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab).  גיוס הנבדקים נעשה בשנים 1999/2000 (TO) ונקודות המעקב הבאות היו בשנים 2004/2005 (T1) ו-2011/2012 (T2).  בכל נקודת מעקב נאספו נתונים על הנבדקים בראיונות, בשאלונים ובבדיקות רפואיות. החוקרים התעניינו בעיקר בזמן  הפעילות הגופנית שביצעו הנבדקים הן לצורך פעילויות יומיומיות והן בפעילות שבוצעו כאימון גופני. נלקחה בחשבון כל פעילות שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף. זמן פעילות נמרצת הוכפל ב-2 לצורך החישובים. כמו כן נדרשו הנבדקים לסכם את זמן הצפייה שלהם בטלוויזיה בו הם לא היו עסוקים בפעילויות אחרות כמו למשל הכנת אוכל. נבדק כמה אנשים נפטרו מתוך המדגם (שכלל בראשיתו אנשים מעל גיל 25) עד שנת 2017. 


תוצאות


 בטבלה מופעים נתונים של אחוזי האנשים מתוך המדגם לגבי  זמן פעילות גופנית (פ"ג) וזמן צפייה בטלוויזיה בשלוש נקודות המדידה.

 

TO

T1

T2

פחות מ-30 דקות בשבוע פ"ג

15.9

17.4

15.8

30 עד 149 דקות פ"ג בשבוע

26.7

25.7

24.4

150 עד 300 דקות פ"ג בשבוע

21.6

23.4

23.3

יותר מ-300 דקות פ"ג בשבוע

31.9

33.5

36.4

פחות משעתיים צפייה בטלוויזיה ביום

57.7

53.6

52.7

4-2 שעות צפייה בטלוויזיה ביום

35.1

37.0

38.3

יותר מ-4 שעות צפייה בטלוויזיה ביום

7.2

9.4

9.0

 

781 מתוך 6377 הנבדקים בתחילת המחקר (54.7% מהם נשים) נפטרו עד שנת 2017: 373 מהם עד T2 ו-408 אחרי T2.   לפיכך שיעור התמותה היה  12.2%. מתוך הנתונים בשלוש נקודות הזמן בהן נאספו הנתונים חישבו החוקרים את ההשפעה של התערבויות היפותטיות שונות. ההתערבות ההיפותטית הטובה ביותר כדי להקטין את סיכויי התמותה הייתה להגדיל את זמן הפעילות הגופנית ליותר מ-300 דקות בשבוע ואחריה מבחינת היעילות הייתה להגדיל את זמן הפעילות לטווח שבין 150 ל-300 דקות בשבוע, אצל אנשים שביצעו פעילות גופנית בשיעור של פחות מ-150 דקות בשבוע. לצמצום זמן הצפייה בטלוויזיה לא הייתה השפעה על שיעורי התמותה אם הוא לא היה מלווה בהגברת זמן הפעילות הגופנית.

מקור:


YANG Y., A. M. HODGE, P.-A. DUGUÉ, E. J. WILLIAMSON, P. A. GARDINER, E. L. M. BARR, N. OWEN, D. W. DUNSTAN, B. M. LYNCH, and D. R. ENGLISH. Mortality Effects of Hypothetical Interventions on Physical Activity and TV Viewing. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 53, No. 2, pp. 316–323, 2021


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.