דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 15/07/2020

פעילות גופנית ואכילה בתנאי סגר

סיכום שני סקרים שנערכו באפריל 2020


בעקבות מגפת הקורונה הוכנסו אנשים רבים בעולם לתנאי סגר. מובאים כאן סיכומים של שני סקרים העוסקים בהשפעת תנאי הסגר על הרגלי אכילה ופעילות גופנית

סקר בין-לאומי


המאמר של  Ammar  ושותפיו מסכם 1047 תשובות ראשונות של סקר בין לאומי שעסק בהשפעת הסגר בשל מגפת הקורנה על אכילה ועיסוק בפעילות גופנית. הסקר הופץ על ידי 35 קבוצות מחקר מאירופה, צפון אפריקה, מערב אסיה ואמריקה. הסקר הופץ באנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, ערבית, פורטוגזית וסלובנית. הוא כלל 64 שאלות על בריאות, איכות חיים, מצב רוח, שביעות רצון מהחיים, פעילות גופנית, תזונה, פעילויות חברתיות, שינה,  שימוש בטכנולוגיות והזדקקות לתמיכה נפשית. בכל אחת מהשאלות התבקשו המשיבים להשוות את המצב לפני הסגר בשל מגפת הקורונה למצב בתקופת הסגר.
תיאור הנבדקים מופיע בטבלה 1

משתנה

מספר

אחוזים

מין

נשים 563

גברים 484

53.8

46.2

אזור בעולם

צפון אפריקה 419

מערב אסיה 377

אירופה 220

אחר

40

36

21

3

קבוצת גיל

35-18   577

55-36   367

מעל 55   103

55

35

10

השכלה

תואר שני ושלישי  527

תואר ראשון 397

הכשרה מקצועית 28

השכלה תיכונית 69

אין נתוני השכלה 26

50

38

3

7

2

מצב משפחתי

 רווקים 455

נשואים 562

גרושים/אלמנים 30

43

54

3

מצב תעסוקתי

שכירים 538

עצמאים 74

לא מועסקים 75

סטודנטים 259

גמלאים 23

מוגבלים ביכולת עבודה 9

בבעיות תעסוקתיות בגלל קורונה 59

אין נתונים 10

 

51

7

7

25

2

1

6

1

מצב בריאותי

 בריאים 956

בעלי גורמי סיכון למחלות לב 81

חולי לב   10

91

8

1

 

טבלה מספר 2 מציגה נתונים על הרגלי פעילות גופנית בתקופת הסגר ובתקופה שלפניה
    

 

לפני הסגר

בסגר

פעילות אינטנסיבית

ימים בשבוע

דקות בשבוע

 

 

1.97

38.7

 

1.52

26.0

 

פעילות מתונה

ימים בשבוע

דקות בשבוע

 

1.79

32.1

 

1.36

21.4

הליכה

ימים בשבוע

דקות בשבוע

 

3.59

37.2

 

2.33

24.6

סה"כ פעילות גופנית

ימים בשבוע

דקות בשבוע

 

 

5.04

108

 

3.83

71.8

ישיבה (שעות ביום)

5.31

8.41

 

במאמר מובאים גם נתונים על הרגלי האכילה שרובם נעשו פחות בריאים בקטגוריות של סוג המזון, אכילה ללא שליטה ואכילת חטיפים בין הארוחות העיקריות. הנתון המעודד היחיד היה פחות צריכה נרחבת של אלכוהול.
במהלך הסגר  פרסמו ארגוני בריאות הנחיות שלא לצמצם אם כמות הפעילות הגופנית אך תוצאות ראשוניות של סקר זה מראות כי בכל ההיבטים שנבדקו בצעו  המשיבים על השאלון פחות פעילות גופנית והיו יותר שעות במצב ישיבה.
סקר זה נמשך והופץ גם בשפות נוספות ומעניין לראות מה יהיו התוצאות של סקרים דומים שיתפרסמו בחודשים הבאים והאם האנשים מצאו דרכים כדי להעלות את רמת הפעילות הגופנית שלהם ולצמצם את הרגלי האכילה הלא בריאים.

סקר שנערך באוסטרליה 


מגמות דומות נמצאו בסקר שערכו Gallo ושותפיה באוסטרליה. בסקר זה הושוו הרגלי אכילה ופעילות גופנית בקרב סטודנטים של השנה השלישית בלימודי ביו-רפואה לסקרים דומים שנערכו בשנים 2018 ו-2019.  הסטודנטים של השנים 2018 ו-2019 למדו בקמפוס בעוד הסטודנטים בסקר של 2020 החלו לימודים מקוונים מהבית בחודש מרס. נמצא כי הסטודנטיות העלו את צריכת המזון שלהן בכ-20% בעוד אצל  הסטודנטים הגברים לא היה הבדל בצריכת המזון יחסית לשני המחזורים שלפניהם. אחוז הסטודנטים שהגיעו לכמות המומלצת של פעילות גופנית (150 דקות בשבוע) ירד הן בין הגברים והן בין הנשים. הירידה התבטאה בעיקר בפעילות גופנית המתונה כמו הליכה ופחות בפעילות גופנית העצימה. המחברים משערים שהדבר נובע מכך שהייתה ירידה בשיעור הפעילות היומיומית כמו הליכה אל הקמפוס והליכה בין הכיתות בקמפוס אך סטודנטים שיש להם הרגלי פעילות גופנית לצורכי ספורט המשיכו בשגרת הפעילות שלהם למרות סגירת חדרי הכושר. באוסטרליה הותר בכל השלבים של הסגר להמשיך בפעילות גופנית  "באוויר הפתוח". 
בסקר המשך שנערך 8-6 שבועות מאוחר יותר  כאשר הוסרו כבר חלק מההגבלות אך נמשכו הלימודים המקוונים וגם חדרי הכושר היו עדיין סגורים נמצאו מגמות דומות:  צריכת המזון של הסטודנטיות עדיין הייתה מוגברת ושיעור הסטודנטים המבצעים מספיק פעילות גופנית נשאר עדיין נמוך יותר בהשוואה לשנתיים הקודמות.

מקורות:


1.    Ammar A, Brach M, Trabelsi K, et al. Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey. Nutrients. 2020;12(6):E1583. Published 2020 May 28. doi:10.3390/nu12061583
2.    Gallo, L.A.; Gallo, T.F.; Young, S.L.; Moritz, K.M.; Akison, L.K. The Impact of Isolation Measures Due to COVID-19 on Energy Intake and Physical Activity Levels in Australian University Students. Nutrients 2020, 12, 1865.

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.