דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| כושר גופני | 31/03/2020

השפעת הורים על הכושר של הילדים

תקציר מחקר שנערך בספרד


מהלך המחקר


מטרת המחקר הייתה לבדוק האם יש קשר בין הישגים במבחני כושר גופני של ילדים למשתנים שונים אצל הוריהם. הנבדקים היו 269 ילדים בכיתה ג' (124 בנות, 145 בנים) מבתי ספר באזור ברצלונה שבספרד. הוריהם של הילדים מילאו שאלונים ובהם מסרו פרטים על עצמם ועל ילדיהם. הילדים ביצעו  מבחני כושר מקובלים ונבדק הקשר בין תוצאות המבחנים לבין פרמטרים שונים  אצל ההורים.

תוצאות


נתונים ממוצעים על הילדים ותוצאות המבחנים שלהם  מופיעות בטבלה 1:

 

בנים

בנות

גיל (שנים)

8.9

8.9

משקל (ק"ג)

32.3

31.4

גובה (מטר)

1.34

1.33

היקף מותניים (ס"מ)

58.7

56.9

אחוז בעלי עודף משקל

17.7

17.9

אחוז ילדים בהשמנה

22.7

11.1

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.22

1.15

לחיצת יד בדינמומטר (ק"ג)

13.4

12.7

מבחן ביפ (שלבים שהושלמו)

3.2

2.2

השתתפות בחוגי ספורט

67%

54%

פ"ג חופשית יותר משעה ביום

83%

74%

 

נתונים על ההורים מוצגים בטבלה 2
  

 

הורי בנים

הורי בנות

השכלה תיכונית ומטה אבות

68%

60%

השכלה תיכונית ומטה אימהות

59%

58%

הכנסה שנתית למשפחה עד 18,000 אירו

32.7%

43.9%

הכנסה שנתית למשפחה 30,000 – 18,000 אירו

32.7%

28.0%

הכנסה שנתית למשפחה מעל 30,000 אירו

34.5%

28.0%

אחוז הורים המנהלים אורח חיים פעיל

20.2

6.4

BMI מדווח אבות (ק"ג/מ"ר)

26.9

26.2

BMI מדווח אימהות (ק"ג/מ"ר)

22.8

23.2

אחוז משפחות בהן לפחות אחד ההורים מעשן

48.3

45.2

 

טבלה 3 מציגה את הממוצעים של הילדים לפי חלוקות שונות בהתאם לדיווחים של ההורים
    

 

רוחק מהמקום (מטר)

לחיצת כף יד (ק"ג)

ביפ (שלבים שהושלמו)

היקף מותניים (ס"מ)

BMI (קג"/מ"ר)

השכלה יסודית אב

1.16

13.4

2.5

59.6

18.2

השכלה תיכונית אב

1.18

13.4

2.6

58.7

18.1

השכלה אקדמאית אב

1.23

12.6

3.1

55.5

16.7

השכלה יסודית אם

1.15

13.1

2.3

58.3

17.9

השכלה תיכונית אם

1.19

13.3

2.7

58.4

17.8

השכלה אקדמאית אם

1.25

13.0

3.1

57.1

17.4

הכנסה למשפחה מתחת 18.000 אירו

1.14

13.5

2.6

59.3

17.9

הכנסה למשפחה 30,000-18,000 אירו

1.20

13.5

2.7

58.6

18.0

הכנסה למשפחה מעל 30,000 אירו

1.22

13.4

3.0

56.8

17.2

ילדים משתתפים בחוגי ספורט פעמיים בשבוע ומטה

1.16

12.9

2.5

57.7

17.6

ילדים משתתפים בחוגי ספורט 3 פעמים בשבוע ומעלה

1.24

13.5

3.1

57.8

17.5

פעילות יושבנית של ילדים בשעות הפנאי פחות משעתיים ביום

118.6

13.1

2.8

58.6

17.8

פעילות יושבנית של ילדים בשעות הפנאי יותר משעתיים ביום

118.6

13.0

2.7

57.3

17.5

ילדים מבצעים פ"ג חופשית פחות משעה ביום

116.8

12.5

2.7

58.4

17.7

ילדים מבצעים פ"ג חופשית יותר משעה ביום

118.6

13.2

2.7

57.8

17.7

הורים לא פעילים גופנית

1.17

13.0

2.6

57.8

17.7

הורים פעילים גופנית

1.27

13.1

3.3

57.1

17.1

אף אחד מההורים אינו מעשן

1.21

13.1

2.9

56.9

17.3

לפחות אחד מההורים מעשן

1.15

13.1

2.5

59.1

18.1

 

דיון
 

ההישגים של הילדים במחקר זה במבחן ביפ היו נמוכים במקצת מהרמה הבין לאומית. אחוזון 50  בגיל 9 שחושב לפי תוצאות מחקרים מ-50 מדינות בעולם הוא 4.07 שלבים אצל הבנים ובמחקר זה השיגו הבנים בממוצע רק 3.2 שלבים. אצל הבנות אחוזון 50 בעולם בגיל 9 הוא 3.43 שלבים ואילו במחקר זה רק 2.2 שלבים. במדינות אירופה אחוזון 50 הוא אפילו גבוה יותר בגיל 9: 4.43 שלבים אצל הבנים ו-3.38 שלבים אצל הבנות (ראו שני המאמרים של טומקינסון ושותפיו משנת 2017). ההישגים של הבנים במבחן ביפ טובים משל הבנות למרות שאחוז גדול יותר מהם הוגדרו כסובלים מהשמנה וההסבר לכך הוא כנראה שהבנים מבצעים יותר פעילות גופנית הן בחוגי ספורט והן פעילות חופשית.
לתוצאות מבחן ביפ יש קשר עם השכלת ההורים וכנראה שכפועל יוצא מכך גם לעובדה שההורים משתכרים יותר וכך גם הילדים יכולים להשתתף יותר בחוגי ספורט. לא נמצא קשר בין כמות הפעילות היושבנית בשעות הפנאי של הילדים והכושר הגופני. אמנם יש לפעילות יושבנית כמו צפיה במסכים השפעות שליליות אחרות אך אין לה כשלעצמה קשר עם הכושר הגופני, כמובן במידה שהילדים מבצעים גם פעילות גופנית.
נמצא במחקר זה קשר בין עישון ההורים לבין ההישגים של הילדים במבחן ביפ. קיימת אפשרות שקשר זה אולי נובע בחלקו מעישון פסיבי של הילדים. עם זאת רואים גם כי  עישון של אחד ההורים קשור גם ל-BMI נמוך יותר של הילדים וכי פעילות גופנית של ההורים קשורה להישגים של הילדים במבחן ביפ. מכאן אפשר להסיק כי  לאורח החיים של ההורים יש קשר להישגים של התלמידים במבחני כושר שלהישגים בהם יש קשר לפעילות הגופנית של הילדים כמו במבחן ביפ, או למשקל הגוף של הילדים כמו  בקפיצה לרוחק מהמקום ובמבחן ביפ.


מקורות:


1.    Glòria Gómez López, Blanca Román-Vinas, Emilia Sánchez Ruiz. Physical fitness in Catalan children in relation to parental tobacco use and other associated factors. Apunts. Medicina de l'Esport
Volume 54, Issue 204, October–December 2019, Pages 119-129
2.    Tomkinson, Grant; Carver, Kevin D.; Atkinson, Frazer; Daniell, Nathan D.; Lewis, Lucy K.; Fitzgerald, John S.; Lang, Justin J.; and Ortega, Francisco B., "European normative values for physical fitness in children and adolescents aged 9–17 years: results from 2 779 165 Eurofit performances representing 30 countries" (2017). Education, Health & Behavior Studies Faculty Publications. 4. https://commons.und.edu/ehb-fac/4
3.    Tomkinson GR, Lang JJ, Tremblay MS, et al
International normative 20 m shuttle run values from 1 142 026 children and youth representing 50 countries
British Journal of Sports Medicine 2017;51:1545-1554.

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.