דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 30/12/2021

כושר גופני של בני נוער באירלנד

תאור המחקר

הנבדקים במחקר היו 609 בנות ו-606 בנים תלמידי כתות ז' מ-20 בתי ספר באירלנד שנבחרו בדגימה. 4 מבתי הספר היו של בנות בלבד, 4 בתי ספר של בנים בלבד ו-12 בתי הספר בהם למדו תלמידים משני המינים.  8 בתי ספר הוגדרו כ"כפריים" ו-12 בתי ספר כ"עירוניים". 6 בתי הספר הוגדרו כבעלי "אוכלוסיות מצוקה" ו-14 הנותרים הוגדרו שלא ככאלה. הגיל הממוצע של הבנות היה 13.4 שנים ושל הבנים 13.5 שנים.

המבדקים

  • משקל וגובה מהם חושב ערך BMI

  • לחץ דם

  • מבחן גמישות  back-saver sit and reach (BSR)

  • קפיצה לרוחק מהמקום

  • כוח לחיצת כף יד

  • שכיבות סמיכה עד 90 מעלות

  • זמן שהייה בתרגיל פלאנק

  • מבחן זריזות 4X10 מטר

  • מבחן ביפ


תוצאות

ממוצעי התוצאות של הבנות והבנים מופיעים בטבלה מספר 1

המבדק

ממוצע בנות

ממוצע בנים

BMI (ק"ג/מ"ר)

20.4

20.1

לחץ דם (מ"מ כספית)

108/74

110/73

BSR (ס"מ)

25.0

22.0

רוחק מהמקום (מטר)

1.47

1.58

כוח לחיצת כף יד (ק"ג)

21.9

24.1

שכיבות סמיכה (חזרות)

8.5

13.3

פלאנק (שניות)

68.9

86.7

4X10 (שניות)

12.4

12.0

ביפ (קטעים)

41.4

53.4

 
 

בחלק מהמבחנים נמצאו הבדלים בממוצעים בין בתי הספר החד-מיניים לבתי הספר הדו-מיניים. טבלה מספר 2 מראה את הממוצעים  לפי חלוקה זו.

המבדק

בנות בבתי ספר חד מיניים

בנות בבתי ספר דו מיניים

בנים בבתי ספר חד מיניים

בנים בבתי ספר דו מיניים

BMI

20.6

20.3

20.9

19.9

BSR

21.5

26.7

21.3

23.9

רוחק מהמקום

1.42

1.49

1.51

1.62

כוח לחיצת כף יד

21.2

22.3

24.3

24.1

4X10

12.2

12.4

12.0

11.9

ביפ

39.8

42.2

48.0

55.4

 


לא נמצאו הבדלים מובהקים במבחן כלשהו בין הממוצעים בבתי הספר הכפריים והעירוניים.
בטבלה 3 מופעים הממוצעים של ההישגים של בתי הספר הנמצאים באזורי מצוקה לבין אלה הנמצאים באזורים שלא הוגדרו ככאלה.

המבדק

בנות בבתי ספר באזורי מצוקה

בנות בבתי ספר לא באזורי מצוקה

בנים בבתי ספר באזורי מצוקה

בנים בבתי ספר לא באזורי מצוקה

BMI

21.8

20.2

21.3

19.8

BSR

21.4

25.5

21.6

22.1

רוחק מהמקום

1.40

1.48

1.48

1.62

כוח לחיצת כף יד

21.9

22.0

22.6

24.6

4X10

12.7

12.3

12.3

11.9

ביפ

26.3

43.9

38.0

57.8

 

בולטים במיוחד ההבדלים בממוצעים בין התלמידים מאזורי מצוקה לבין התלמידים האחרים במבחן ביפ. ההבדלים נובעים בחלקם מכך שלתלמידים באזורי מצוקה היה BMI גבוה יותר אך להבדלים יש כנראה גם סיבות אפשריות אחרות כמו פחות פעילות ספורטיבית באזורי המצוקה ופחות נטייה להתאמץ במבחנים אצל התלמידים באזורי המצוקה.
התוצאות של הנבדקים במחקר זה במבחן ביפ גבוהות באופן משמעותי מהממוצעים של בני גילם באירופה. 61.4% מהבנות ו-41.1% השיגו תוצאות מעל אחוזון 80 של בני גילם באירופה. לבנות באירלנד היו ממוצעים גבוהים משל בנות גילן באירופה גם ב-4X10, רוחק מהמקום ומבחן הגמישות. במבחן כוח לחיצת כף יד הממוצעים של הנבדקים במחקר זה נמוכים מהממוצע באירופה וכך גם הממוצע של הבנים ברוחק מהמקום.

מקור


O’Keeffe BT, MacDonncha C, Purtill H, Donnelly AE (2020) Profiling the health-related physical fitness of Irish adolescents: A school-level sociodemographic divide. PLoS ONE 15(6): e0235293. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0235293


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.