דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 18/11/2021

כושר גופני של ילדים בסין

המחברים מביאים ממוצעים ואחוזונים של מבחני כושר של תלמידים בסין.
הנתונים מבוססים על מדגם ארצי של 85,535 ילדים ובני נוער  (48.7% מהם בנות) בטווח הגילים 18-7 שנים. בכל מבחן מובאים ממוצעים ואחוזונים. כאן מובאים  רק הממוצעים של הבנות והבנים בשלושה מבחנים: ריצת 50 מטר, קפיצה לרוחק מהמקום ומבחן ביפ

 

 

 

ממוצעים של ריצת 50 מטר, קפיצה לרוחק מהמקום ומבחן ביפ:

גיל (שנים)

ריצת 50 מטר בנות (שניות)

ריצת 50 מטר בנים (שניות)

רוחק מהמקום בנות (מטר)

רוחק מהמקום בנים (מטר)

ביפ בנות (קטעים)

ביפ בנים (קטעים)

7

11.5

11.3

1.16

1.18

14

15

8

10.6

10.4

1.26

1.32

18

19

9

10.2

9.9

1.38

1.43

21

22

10

9.8

9.6

1.46

1.52

23

24

11

9.5

9.3

1.52

1.60

25

28

12

9.4

8.9

1.57

1.70

28

33

13

9.2

8.4

1.63

1.86

32

39

14

9.1

8.0

1.66

2.02

32

44

15

9.0

7.7

1.70

2.14

32

48

16

9.0

7.6

1.71

2.20

31

48

17

9.1

7.5

1.71

2.24

32

50

18

9.1

7.5

1.69

2.22

30

49

 

ניתן לראות כי כבר בגיל 7 הממוצעים של הבנים טובים יותר משל הבנות וכצפוי החל מגיל 12 מתרחבים הפערים בהישגים בין המינים. המבחן היחיד בו השיגו הבנות ממוצעים טובים יותר היה כצפוי מבחן הגמישות.

השוואה למדינות אחרות

בהשוואה לממוצעים במדינות אחרות כותבים המחברים כי בנים בגיל 11 השיגו תוצאות דומות לאלה שבספרד במבחן ביפ, אך הממוצעים שלהם פחות טובים משל ילדים באוסטרליה. ממוצע הקפיצה לרוחק מהמקום של בנות בגיל 11 בסין (1.52 מטר) טוב משל בנות באותו הגיל בצרפת (1.27 מ'), מקדוניה (1.28) ואוסטרליה (1.40 מ'). בריצת 50 מטר הממוצע של כל המדגם בסין (9.0 שניות) פחות טוב משל נתונים שדווחו על ילדים באוסטרליה (8.6 ש').

מקור:


Zhang F, Bi C, Yin X, et al. Physical fitness reference standards for Chinese children and adolescents. Sci Rep. 2021;11(1):4991. Published 2021 Mar 2. doi:10.1038/s41598-021-84634-7

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.