דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 05/08/2018

כושר גופני של כדורגלניות וכדורגלנים בליגה הגרמנית

כדורגל

מקובל לחשוב כי לגברים העוסקים בענף ספורט מסוים יש כושר גופני גבוה יותר מאשר לנשים העוסקות באותו הענף. אחת הבעיות בהשוואות האלה היא שיש הבדלים בדרכים בהן מבוצעים המבחנים בין מחקר אחד למשנהו. המטרה של המחקר הזה הייתה להשוות את ההישגים במבחני כושר לשחקני כדורגל על ידי אותה קבוצה של חוקרים. הנבדקים היו 29 כדורגלניות ו-47 כדורגלנים מן הליגה הראשונה בגרמניה ("הבונדסליגה").  5  מהנשים ו-31 מהגברים היו שחקנים שהופיעו בנבחרות לאומיות של  מדינותיהם.  המדידות האנתרופומטריות, מבחני המהירות, הזריזות הכוח והניתור נערכו בפגרת החורף ומבחני הסבולת (Interval Shuttle Run Test , ו- Incremental Endurance Test) בתחילת עונת המשחקים.

הטבלה מסכמת את מממוצעי המבחנים ,ההבדלים באחוזים בין הנשים והגברים ומובהקות ההבדלים.

המבחן

נשים

גברים

אחוז הבדל

מובהקות הבדלים

גיל (שנים)

23

25

7.1-

0.33

גובה (מטר)

1.66

1.82

8.6-

0.01

משקל (ק"ג)

60

80

25.2-

0.01

BMi (ק"ג/מ"ר)

21.6

24.1

10.3-

0.01

ריצת 5 מטר (שניות)

1.19

1.09

9.4-

0.01

ריצת 10 מטר (שניות)

2.01

1.81

10.8-

0.01

ריצת 20 מטר (שניות)

3.42

3.04

12.5-

0.01

ריצת 30 מטר (שניות)

4.80

4.19

14.5-

0.01

מבחן זריזות  22 מטר (שניות)

6.06

5.58

8.5-

0.01

Squat jump  (ס"מ)

24.0

35.3

32.0-

0.01

Countermovement Jump (ס"מ)

28.9

41.1

29.6-

0.01

סבולת שרירי  ליבה קדמיים (שניות)

166

132

26.1

0.07

סבולת שרירי ליבה שמאליים (שניות)

54

77

30.0-

0.01

סבולת שרירי ליבה ימניים (שניות)

54

79

31.9-

0.01

סבולת שרירי ליבה אחוריים (שניות)

97

78

9.4

0.40

סכום מבחני סבולת שרירי ליבה (שניות)

371

378

1.8-

0.86

Interval Shuttle Run Test (מטר)

1484

2281

35.0-

0.01

דופק מרבי ב- Interval Shuttle Run Test

191

191

0

0.90

Incremental Endurance Test (מטר)

5500

6385

13.9-

0.01

מהירות ריצה כאשר ריכוז הלקטט 2 מילימול/ליטר (קמ"ש)

11.9

12.1

1.4-

0.74

מהירות ריצה כאשר ריכוז הלקטט 4 מילימול/ליטר (קמ"ש)

13.3

14.1

5.8-

0.06

אחוז מדופק מרבי בריכוז לקטט 2 מילימול/ליטר

92

83

11.4

0.01

אחוז מדופק מרבי בריכוז לקטט 4 מילימול/ליטר

97

93

4.2

0.01

 

במבחני המהירות (מעל 5 מטר) והזריזות לא הייתה כל חפיפה בין הישגי הנשים והגברים. לדוגמה: במבחן ריצת 30 מטר הגבר האיטי ביותר קבע זמן של 4.34 שניות והאישה המהירה ביותר זמן של 4.60 שניות. במבחני הניתור הייתה חפיפה מסוימת. לדוגמה: במבחן Countermovement Jump קבע הגבר החלש ביותר 34.1 ס"מ ואילו האישה הטובה ביותר ניתרה לגובה של 36.4 ס"מ. ברוב המבחנים טווח ההישגים של הנשים היה גדול יותר. לדוגמה: בריצת 10 מטר הטווח של הגברים היה 1.72 עד 1.88 שניות (16 מאיות השנייה)  ואילו הטווח של הנשים היה 1.93 עד 2.31 שניות (38 מאיות).

אין למחברים הסברים לגבי הממוצעים הגבוהים יותר שנמדדו לנשים במחני הסבולת לשרירי הליבה הקדמיים והאחוריים בעוד שבמבחני הסבולת לשרירי הליבה הצידיים הממוצעים שלהן היו נמוכים יותר. נקודה מעניינת שיש לה אולי השלכה לגבי האימונים היא שכאשר ריכוז הלקטט היה 2מילימול/ליטר הנשים היו כבר ב-92% מהדופק המרבי ואילו הגברים רק ב-83%. הבדל זה הצטמצם כאשר ריכוז הלקטט הגיע ל-4מילימול/ליטר. אחד ההסברים להבדלים בהישגים בין הנשים והגברים הוא שהנשים התאמנו רק 4 פעמים בשבוע וקיימו משחק אחד ואילו הגברים התאמנו פעמיים ביום. החוקרים מציינים כי ממחקרים אחרים רואים שיפור בהישגי הנשים והם צופים שההבדלים בכושר לעומת הגברים יפחתו עם השנים. סיבה נוספת להקטנת ההבדלים יכולה להיות הגדלת מספר הנשים המשחקות וכך יגדל מאגר הכישרונות ממנו ניתן יהיה לבחור שחקניות לליגות הבכירות.

מקור:

MAITHE CARDOSO DE ARAU´ JO, CHRISTIAN BAUMGART, CHRISTIAN T. JANSEN, JU¨ RGEN FREIWALD, AND MATTHIAS W. HOPPE. SEX DIFFERENCES IN PHYSICAL CAPACITIES OF GERMAN BUNDESLIGA SOCCER PLAYERS. Journal of Strength & Conditioning Research.2018. Publish Ahead of Print


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.