דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 20/04/2014

התפתחות הכושר הגופני של נערים בסינגפור

בסינגפור נהוג יש מבחן כושר גופני ארצי מחייב בבתי הספר. המורים לחינוך גופני נדרשים לעבור השתלמות בביצועו ורק אחרי שהם עוברים אותה בהצלחה הם מוסמכים כבוחנים רשמיים. המורים נדרשים לדווח מראש למשרד החינוך על תאריכי ביצוע המבחנים ומפקחים עורכים ביקורות כדי לוודא את מהימנות המבחנים. המבחן דומה מאד למבחן "אות הכושר והספורט" שהיה נהוג בישראל בשנות ה-90 והוא כולל את המבחנים הבאים: ריצת 4  פעמים 10 מטרים, קפיצה לרוחק מהמקום, עליות משכיבה לישיבה בדקה בברכיים כפופות,  מבחן גמישות sit-and-reach', הליכה/ריצה ל-2400 מטר ומבחן עליות און על מתח (רק לבנים מעל גיל 14, לבנות וגם לבנים מתחת לגיל 14 נהוג מבחן אחר).  בכל מבחן ניתן לצבור 1 עד 5 נקודות. כדי לזכות באות "זהב" על התלמידים לצבור לפחות 21 נקודות  ולפחות 3 נקודות בכל ששת  המבחנים; לזכייה באות "כסף" נדרשות לפחות 15 נקודות ו-2 נקודות בכל אחד מהמבחנים וזכיה באות "ארד" מחייבת צבירה של נקודה אחת בכל אחד מששת המבחנים. המבחן נקרא NAPFA -  National Physical Fitness Award והוא מבוצע בשינויים קלים בכל מערכת החינוך בסינגפור החל מכתה ד' ועד לאוניברסיטאות. גם לאלה שסיימו לימודיהם בגיל 18  מומלץ לערוך את המבחנים. מתגייסים לצבא (בסינגפור יש גיוס חובה) שלא השיגו לכל הפחות אות "כסף" מחויבים לעבור 8 שבועות של אימונים גופניים לפני הטירונות. ניתן לצפות באינטרנט בסרטון הדרכה כיצד בדיוק יש לבצע את המבחנים השונים.

לפי נתוני משרד החינוך של סינגפור 58% מהתלמידים עמדו בהצלחה במבחנים בשנת 1992, שיעור שעלה ל-74% בשנת 1998 ול-80% בשנת 2007.  כאמור, תלמיד נחשב ל"עובר" רק אם צבר לפחות נקודה אחת בכל אחד מששת המבחנים, אפילו אם צבר 5 נקודות בכל אחד מחמשת המבחנים האחרים. לדוגמה, ההישגים המינימליים לבנים בגיל 16 לצבירת נקודה אחת  הם: ריצה/הליכה ל-2400 מטר – 14:10 דקות, 4 פעמים 10 מטר - 11.1 שניות, עליות און על מתח – 1; sit-and-reach – 31 ס"מ; קפיצה לרוחק מהמקום – 2.06 מטר; שכב-שב בדקה – 31.

המטרות העיקריות של המחקר היו לבחון  את התפתחות הכושר של נערים ונערות במחקר אורך של 4 שנים ולראות אם יש הבדלים בין בתי הספר הנובעים מסיבות פנימיות בבית הספר כמו מעמד המקצוע בהם ולא כתוצאה מהטיית תוצאות על ידי המורים.

במחקר נותחו תוצאות של 3428 בנים ו-3194 בנות שבצעו את כל המבחנים ב-4 שנים רצופות (מבחן עליות המתח לא נכלל במחקר מאחר שהוא לא זהה בכל השנים ולא זהה אצל הבנות והבנים). הנבדקים היו תלמידם ב-138 בתי ספר.  הם  נבחרו באופן אקראי מתוך כלל התלמידים באותם בתי ספר. בתחילת המעקב הם היו בגיל 13-12 (מקביל פחות או יותר לכתה ז' בישראל) ובסופו בגיל  17-16 (מקביל לכתה י'). כל אחד מהתלמידים שהישגיו נכללו במעקב ביצע את המבחנים בכל אחת מ-4 שנות המעקב באותו בית ספר.

תוצאות ממוצעי המבחנים

 

שכב-שב בדקה (פעמים)

רוחק מהמקום (מטר)

sit-and-reach

(ס"מ)*

4 פעמים 10 מטר (שניות)

הליכה/ריצה 2400 מטר (דקות ושניות)

בנים כתה ז'

39.31

1.80

34.24

11.07

14:19

בנות כתה ז'

31.88

1.56

36.23

11.93

16:44

בנים כתה ח'

42.77

1.95

37.98

10.66

13:24

בנות כתה ח'

33.36

1.59

38.43

11.77

16:18

בנים כתה ט'

44.16

2.06

40.88

10.43

13:04

בנות כתה ט'

33.52

1.61

40.08

11.70

16:17

בנים כתה י'

44.64

2.13

42.99

10.29

12:56

בנות כתה י'

33.58

1.64

41.80

11.64

16:11

 

*מבחן sit-and-reach מבוצע באופן הבא: בנקודת הפתיחה יושבים הנבדקים בישיבה שלמה כאשר הגב צמוד לקיר והידיים ישרות לפנים, נוגעות בנקודת האפס של הסרגל. עם תחיל המבחן הם צריכים לכפוף את הגו קדימה בתנועה אחת ולהחזיק בנקודת הקצה 2 שניות לכל הפחות. ההפרש בין נקודת הקצה לנקודת האפס  מבטא את ההישג במבחן.

אחד הממצאים המעניינים במחקר זה הוא  שהבנים בסינגפור אינם נופלים מהבנות בהישגיהם במבחן הגמישות.  בשאר המבחנים רואים הבדלים דומים לאלה שבין הבנים לבנות כפי שנצפו במחקרים אחרים. השיפור בממוצעים של הבנים הוא עקבי עד כתה י' אך שיעורו יורד:

מידת השיפור בהישגים של הבנים (הממוצע פחות הממוצע שנה קודם לכן):

 

שכב-שב בדקה (פעמים)

רוחק מהמקום (ס"מ)

sit-and-reach

(ס"מ)*

 4 פעמים 10 מטר (שניות)

הליכה/ריצה 2400 מטר (שניות)

כתה ח'

3.46

15

3.74

0.41

55

כתה ט'

1.39

9

2.90

0.23

20

כתה י'

0.48

8

2.11

0.14

8

סה"כ שיפור מ-ז' עד י'

5.33

33

8.75

0.78

83

 

מידת השיפור של הבנות קטנה יותר:

 

שכב-שב בדקה (פעמים)

רוחק מהמקום (ס"מ)

sit-and-reach

(ס"מ)*

4 פעמים 10 מטר (שניות)

הליכה/ריצה 2400 מטר (שניות)

כתה ח'

1.48

3

2.20

0.16

26

כתה ט'

0.16

2

1.65

0.07

1

כתה י'

0.06

3

1.72

0.06

6

סה"כ שיפור מ-ז' עד י'

1.70

8

5.57

0.29

33

 

נמצאו במחקר הבדלים בין בתי הספר שלדעת החוקרים משקפים הבדלים אמיתיים בהישגים ולא הטיות של התוצאות על ידי המורים. הבדלים אלה עשויים לנבוע מ ביצוע אימונים לשיפור הכושר הגופני וממידת המוטיבציה של התלמידים להצליח במבחנים.

לא נאספו במחקר נתונים על גובה ומשקל גוף אך ברור שחלק מההבדלים בין המינים ובין ההישגים בכיתות השונות נובעים מגדילה, במיוחד אצל הבנים.

מקור:

Chee Keng John Wang, Do Young Pyun, Woon Chia Liu, Boon San Coral Lim and Fuzhong Li. Longitudinal changes in physical fitness performance in youth: A multilevel latent growth curve modeling approach. European Physical Education Review 19(3) 329–346, 2013.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.