דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 07/06/2015

כושר גופני של ילדים ביוון

תקציר מחקר שפורסם בשנת 2013 במגזין Pediatric Exercise Science

החוקרים ניתחו תוצאות מבחני כושר גופני של ילדים  בכיתות ב', ג' ו-ד'. בכיתות ג' ו-ד' נבדקו כמעט כל הילדים במדינה: בכיתה ב' – 33,130 תלמידים ו-31,990 בנות. בכיתה ג' – 33,430 בנים ו-31,875 בנות. בכיתה ד' נאספו נתונים רק ממדגם גדול שכלל 5526 בנים ו-5218 בנות. נתוני האחוזון ה-50 בכל מבחן מובאים בטבלה מספר  1:

המבחן

בנים גיל 8

 בנות גיל 8

בנים גיל 9

בנות גיל 9

בנים גיל 10

בנות גיל 10

ריצת 30 מטר (שניות)

6.41

6.75

6.14

6.41

5.90

6.17

מבחן ביפ (שלבים שהושלמו)

2.7

2.3

3.3

2.7

3.9

3.0

קפיצה לגובה מהמקום (ס"מ)

20

19

22

20

24

21

זריקת כדור במשקל 1 ק"ג בשתי ידיים (מטר)

4.0

3.4

4.6

4.0

5.2

4.7

קפיצה לרוחק מהמקום (ס"מ)

84.1

83.7

90.7

86.8

97.3

90.0

 
בטבלה מספר 2 מובאים נתוני האחוזון ה-90:

המבחן

בנים גיל 8

 בנות גיל 8

בנים גיל 9

בנות גיל 9

בנים גיל 10

בנות גיל 10

ריצת 30 מטר (שניות)

5.8

6.03

5.54

5.79

5.32

5.58

מבחן ביפ (שלבים שהושלמו)

5.7

4.6

6.4

5.1

7.1

5.7

קפיצה לגובה מהמקום (ס"מ)

27

25

29

26

30

28

זריקת כדור במשקל 1 ק"ג בשתי ידיים (מטר)

5.1

4.5

5.9

5.3

6.7

6.2

קפיצה לרוחק מהמקום (ס"מ)

107.1

102.6

113.7

105.8

117.7

114.6

 

בכל המבחנים רואים עלייה בהישגים עם העלייה בגיל. כבר בגיל 8 רואים הבדלים בהישגים בין בנים ובנות בכל המבחנים.

החוקרים חישבו גם מתאמים בין המבחנים ואלה מופיעים בטבלה מספר 3 ו-4

 

טבלה 3: מתאמים בין הנבחנים בקרב הבנים

 
 
 

BMI

ביפ

30 מ'

גובה מהמקום

רוחק מהמקום

זריקת כדור

BMI

 

0.27-

0.28-

0.22-

0.22-

0.17-

ביפ

   

0.44-

0.34

0.34

0.27

30 מ'

     

0.46-

0.46-

0.42-

גובה מהמקום

       

1.0 ???

0.34

רוחק המקום

         

0.34

 
טבלה 4: מתאמים בין המבחנים בקרב הבנות:
 
 

BMI

ביפ

30 מ'

גובה מהמקום

רוחק מהמקום

זריקת כדור

BMI

 

0.25-

0.23

0.17-

0.17-

0.18

ביפ

   

0.42-

0.31

0.31

0.28

30 מ'

     

0.42-

0.42-

0.42-

גובה מהמקום

       

1.0 ???

0.32

רוחק המקום

         

0.32

 

החוקרים טוענים כי  עד כמה שהם יודעים, זו הפעם הראשונה שהודגם קשר חזק למדי בין הישג בריצת 30 לבין מבחן להערכת סבולת אירובית (מבחן ביפ)  הם מייחסים עובדה זו לכך שהמהירות היא מרכיב חשוב להצלחה גם במבחני סבולת אירובית ולכן הם טוענים כי אם מחפשים מבחן אחד  קל  לביצוע להערכת כושר גופני  של ילדים, ניתן להשתמש במבחן ריצת 30 מטר למטרה זו. (הערת עורך התקציר: ההערה הזו של החוקרים היא תמוהה למדי. ידוע כי בקרב אוכלוסייה הטרוגנית הכוללת בנות ובנים ימצא קשר בין  תוצאות מבחני מהירות וסבולת אירובית. במדגמים קטנים של התלמידים שלי בכיתות ד' מצאתי מתאמים של למעלה מ- 0.7- בין הישג בריצת 30 מטר והישג במבחן ביפ.)

החוקרים מדגישים כי  בכל המבחנים (זולת זריקת כדור בקרב הבנות) נמצא כי BMI  גבוה נמצא בקשר עם הישג פחות טוב. דבר זה חשוב במיוחד ביוון שם יש אחוז גבוה של השמנת ילדים.

מקור:

KonstantinosTambalis, Demosthenes Panagiotakos, Giannis Arnaoutis, and Labros Sidossis. Endurance, Explosive Power, and Muscle Strength in Relation to Body Mass Index and Physical Fitness in Greek Children Aged 7-10 Years. Pediatric Exercise Science, 2013, 25, 394-406


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.