דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 31/03/2018

משך הפעילות הגופנית ושיעורי התמותה

תקציר מחקר שבוצע בארה"במחקר

ההמלצות המקובלות כיום לגבי פעילות גופנית למבוגרים מדברות על כך כי  כדי לזכות  ביתרונות בריאותיים צריך לבצע פעילות גופנית מתונה עד עצימה - MVPA -

  moderate‐to‐vigorous physical activity  - בהיקף של לפחות 150 דקות בשבוע, או לפחות 75 דקות פעילות עצימה בשבוע. MVPA  היא למשל הליכה בעוד שריצה קלה כבר נחשבת לפעילות עצימה. ההמלצות מדברות גם על כך כי רצוי שבכל פעם שמתבצעת פעילות היא תימשך לפחות 10 דקות ברצף וזאת מאחר שנמצא כי כדי לשפר את הסבולת האווירנית (אירובית) דרושים רצפי פעולה של 10 דקות  ומעלה. ההמלצות האלה נוסחו בשנת 1995. בשנים האחרונות החלו להתפרסם מחקרים שהראו שגם אנשים המבצעים פעילות בהיקף המומלץ, אך רצפי הפעולה שלהם קטנים מ-10 דקות זוכים לאותם יתרונות בריאותיים כמו אלה שיש להם רצפים של 10 דקות ומעלה.  בין היתרונות הבריאותיים שבהם נמצא כי  לזמן הפעילות המצטבר הייתה אותה השפעה כמו לפעילות רצופה של 10 דקות ומעלה היו שיפור בתסמונת המטבולית, היקף המותניים וה-BMI  (היחס בין משקל הגוף והגובה בריבוע).

במחקר עקבו אחרי 4840 אנשים מעל גיל 40 שהפעילות הגופנית שלהם הוערכה באמצעות אקסלומטרים (מדי צעדים משוכללים) שהיו יכולים למדוד הן את היקף הפעילות והן את משך רצפי הפעילות.  בתקופת המעקב, שנמשכה בממוצע 6.6 שנים (החלה בין 2003 ל-2006 ונסתיימה ב-2011) מתו 700 מהאנשים שנכללו במדגם. כל האנשים במדגם חולקו בדיעבד ל-4 קבוצות שוות פחות או יותר בגודלן:  כאלה  שביצעו פחות מ-40.2 דקות MVPA  במצטבר ביום (1178 נבדקים)  אלה שביצעו 40.2 עד 79.5 MVPA  ביום  (1226 נבדקים), אלה שביצעו 79.5 עד 123.4 דקות ביום של MVPA  (1229 נבדקים) ואלה שביצעו מעל 123.4 דקות ביום MVPA  (1207 נבדקים).

בטבלה  מספר 1 מופיעים סיכויי התמותה של שלוש הקבוצות שביצעו יותר דקות של פעילות גופנית במצטבר ביחס לקבוצה שביצעה הכי מעט פעילות גופנית. הנתונים מתקוננים לגורמים רבים כמו גיל, מין, מחלות מדווחות, BMI, צריכת אלכוהול, עישון ועוד.

קבוצה

 סיכון יחסי לתמותה

MVPA ≤40.2 דקות ליום במצטבר

1.00 (קבוצת הייחוס)

40.2< MVPA ≤79.5  דקות ליום במצטבר

0.43

79.5< MVPA ≤123.4 דקות ליום במצטבר

0.24

MVPA >123.4 דקות ביום במצטבר

0.27

 
טבלה מספר 2 מראה את הסיכון היחסי לתמותה בשלושת הקבוצות יחסית לקבוצה שביצעה הכי מעט פעילות גופנית, אולם נלקחו בחשבון רק דקות שנצברו ברצפים של 5 דקות ומעלה
 

קבוצה

 סיכון יחסי לתמותה

MVPA ≤10.7 דקות ביום במצטבר

1.00 (קבוצת הייחוס)

10.7< MVPA ≤34.3 דקות ביום במצטבר

0.42

10.7< MVPA ≤34.3 דקות ביום במצטבר

0.26

MVPA >70.7 דקות ביום במצטבר

0.28

 
טבלה מספר 3 מראה את הסיכון היחסי לתמותה בשלושת הקבוצות יחסית לקבוצה שביצעה הכי מעט פעילות גופנית, אולם נלקחו בחשבון רק דקות שנצברו ברצפים של 10 דקות ומעלה
 

קבוצה

 סיכון יחסי לתמותה

אין כלל פעילות רצופה של 10 דקות ומעלה

1.00 (קבוצת הייחוס)

0< MVPA ≤5.1 דקות ביום  במצטבר

0.44

5.1< MVPA ≤20.5 דקות ביום במצטבר

0.39

MVPA >20.5 דקות ביום במצטבר

0.35

 

תוצאות מחקר זה מצטרפות לתוצאות ממחקרים נוספים שנעשו בשנים האחרונות שמהן עולה כי היתרונות הבריאותיים של הפעילות הגופנית קשורים לכמות הפעילות המצטברת ופחות למשך רצפי הפעולה. כדי לזכות ביתרונות הבריאותיים נראה שצריך לצבור 40 דקות ומעלה של VPA  ותועלת בריאותית נוספת מתקבלת מהגדלת ההיקף עד לשעתיים ביום בערך.  יש לזכור עם זאת כי זמן המעקב במחקר זה היה קצר יחסית וכי מדובר במחקר אפידמיולוגי בו ניתן לקבוע רק כי יש קשר בין שני משתנים אך לא ניתן לקבוע בו כי משתנה אחד השפיע על האחר.

נראה שיש לעדכן את ההמלצות המקובלות לגבי פעילות גופנית ולעודד אנשים לבצע גם פעילויות קצרות  הנמשכות אפילו פחות מ-5 דקות כמו עלייה במדרגות והליכות של מספר דקות במהלך היממה.

מקורות:

Pedro F. Saint-Maurice, Richard P. Troiano, Charles E. Matthews and William E. Kraus. Moderate‐to‐Vigorous Physical Activity and All‐Cause Mortality: Do Bouts Matter? Journal of the American Heart Association. 23 March 2018, Volume 7, Issue 6

GRETCHEN REYNOLDS. Those 2-Minute Walk Breaks? They Add Up. The New-York Times, March 28, 2018


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.